Звичайна версія сайту
Перейти до вмісту

Національний банк у квітні застосував до п’яти банків заходи впливу за порушення законодавства у сфері фінмоніторингу

Національний банк України за результатами перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення у квітні 2019 року застосував до  п’яти банків заходи впливу.

Заходи впливу до банків

Національний банк застосував до:

ПАТ "БАНК ВОСТОК" як заходи впливу:

 • штраф у розмірі 300 000 гривень за нездійснення належного аналізу фінансових операцій своїх клієнтів;
 • письмове застереження за порушення порядку подання банком на запит Національного банку інформації, матеріалів, документів (їх копії та/або витягів з них), пояснень (зокрема письмових).

АТ "АЛЬПАРІ БАНК" як захід впливу штраф у розмірі 2 000 000  гривень за:

 • здійснення ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу, яка полягає у проведенні 2 фінансовими установами[1] у період з 02.02.2018 до 25.05.2018 фінансових операцій із перерахування безготівкових коштів на загальну суму близько 400 млн грн до двох інших банків згідно з договорами на послуги інкасації. Ці кошти в подальшому засобами інкасації інших банків доставлялися готівкою до цих фінансових установ для розрахунків на підставі договорів поруки з фізичними особами[2], які здійснювали продаж сільськогосподарської продукції та/або металобрухту;
 • водночас банком не було вжито заходів, які б дозволили отримати достовірну інформацію щодо вищезазначених клієнтів, учасників фінансових операцій та їх фінансової діяльності, як це передбачено внутрішніми документами з питань фінансового моніторингу;
 • характер та наслідки зазначених фінансових операцій дають підстави вважати, що вони можуть бути пов`язані, зокрема, з легалізацією кримінальних доходів, конвертацією (переведенням) безготівкових коштів у готівку та використанням втрачених, викрадених документів або таких, що мають ознаки підроблених, недійсних (нікчемних);
 • неналежне виконання банком обов`язку щодо управління ризиками.

ПАТ "МТБ БАНК" як захід впливу штраф у розмірі 4 350 000,50 гривень за здійснення ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу, яка полягає у проведенні за період з 21.02.2018 до 13.04.2018 7 юридичними особами фінансових операцій із перерахування безготівкових коштів у сумі близько 1,18 млрд грн на рахунки іншого банку, які у подальшому засобами інкасації іншого банку доставлялися готівкою до підрозділів зазначених клієнтів.

Характер та наслідки зазначених фінансових операцій дають підстави вважати, що вони можуть бути пов'язані, зокрема, з легалізацією кримінальних доходів, конвертацією (переведенням) безготівкових коштів у готівку.

Водночас банком не було своєчасно вжито заходів для

За результатами аналізу договорів, які були отримані банком вже після проведення фінансових операцій, встановлено, що вони є ідентичними за змістом та містять ідентичні умови, окремі договори містять недостовірну та/або суперечливу інформацію, передбачають умови, що вказують на відсутність економічної доцільності (сенсу) для однієї зі сторін тощо.

Також окремі учасники фінансових операцій та деякі юридичні особи, що виступали стороною в договорах, фігурують у кримінальних провадженнях.

"РВС БАНК" як захід впливу штраф у розмірі 3 000 390, 52 гривень  за здійснення ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу, що полягала в обслуговуванні фізичних осіб (включно з публічними особами), які проводили циклічні фінансові операції з цінними паперами, зокрема облігаціями внутрішньої державної позики (далі – ОВДП), у результаті яких такі фізичні особи постійно отримували значний розмір інвестиційного прибутку (відповідно юридичні особи клієнтів інших банків постійно отримували інвестиційний збиток).

Характер та наслідки таких фінансових операцій дають підстави вважати, що метою їх здійснення є легалізація кримінальних доходів (зокрема пов'язаних з купівлею- цінних  паперів), а також ці операції не мають документального підтвердження очевидної економічної доцільності (сенсу).

ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ" як захід впливу штраф у розмірі 200 000 гривень за нездійснення з урахуванням ризик-орієнтованих підходів належного аналізу клірингових фінансових операцій клієнтів. Йдеться про операції, які були проведені за результатами правочинів щодо цінних паперів, інформація про які є у відомостях укладених правочинів щодо цінних паперів. Банк повинен був виявити серед них ті фінансові операції, економічна доцільність (сенс) яких  відсутня, або операції, які можуть іншим чином наражати банк на здійснення (залучення до здійснення) ризикової діяльності.

Проблемні операції з ОВДП

Національний банк повідомив Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку про операції небанківських фінансових установ (брокерів), за якими вона здійснює нагляд за діяльністю цих професійних учасників фондового ринку у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Так, Національним банком виявлено низку фінансових операцій з цінними паперами, зокрема ОВДП, що проводились професійними учасниками фондового ринку (брокерами) від свого імені, за рахунок і на замовлення юридичних та фізичних осіб, характер яких може свідчити про легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Результатом проведення регулярних/циклічних операцій купівлі-продажу ОВДП було постійне отримання фізичними особами (одна сторона правочину) інвестиційного прибутку, а юридичними особами (друга сторона правочину) – інвестиційного збитку.

Подібні схеми зазначені в Типологіях легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення у 2015 році[3].

Додатково інформуємо, що за результатами аналізу даних з відомостей правочинів щодо цінних паперів, зокрема ОВДП, встановлено, що у період з 10.01.2017 до 04.12.2018 вищезгаданими брокерами укладено на фондових біржах правочини щодо ОВДП, питома вага яких становить  не менше  30 % від усіх укладених на фондових біржах правочинів щодо ОВДП за цей період.

Варто зазначити, що брокери та фондові біржі є суб’єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення за якими здійснюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

За результатами аналізу зазначених правочинів з ОВДП, укладених на біржовому ринку, встановлено, що:

 • отримано прибуток на загальну суму близько 895 млн грн, з них:
  • 74 фізичними особами (зокрема 12 публічними особами) на суму близько 800 млн грн;
  • 4 юридичними особами (зокрема 2 нерезидентами) на суму близько 95 млн грн;
 • отримано збиток 18 юридичними особами (зокрема 6 нерезидентами) на загальну суму близько 919 млн грн.

 


[1] Один із засновників фінансової установи фігурує у кримінальному проваджені.

[2] Окремі фізичні особи на дату укладення договорів поруки були померлими, а паспорти інших значяться викраденими/втраченими.

[3] Затверджені наказом Державної служби фінансового моніторингу України від 25.12.2015 № 166.

 

Теги
Документи
Your browser does not support SVGs
Схема отримання інвестиційного прибутку
Завантажити
Підписка на сповіщення

Підписатися на оперативні сповіщення про новини