Звичайна версія сайту
Перейти до вмісту
Національний банк осучаснює підхід до проведення інтервенцій на міжбанківському валютному ринку

Національний банк осучаснює підхід до проведення інтервенцій на міжбанківському валютному ринку

Для підвищення ринковості та прозорості курсоутворення гривні Національний банк України змінює підхід до пріоритезації форм валютних інтервенцій. З цією метою Правління відкоригувало Стратегію валютних інтервенцій Національного банку України на 2016-2020 роки (далі – Стратегія), що визначає політику Національного банку на міжбанківському валютному ринку з вересня 2016 року.

Стратегія передбачає можливість Національного банку здійснювати валютні інтервенції у чотирьох формах – валютний аукціон, інтервенція за єдиним курсом, запит щодо найкращого курсу (в подальшому – інтервенція за найкращим курсом) та адресна інтервенція.

Досі пріоритетною формою здійснення валютних інтервенцій визначався валютний аукціон. Однак з часу ухвалення Стратегії інші форми валютних інтервенцій також підтвердили свою ефективність, зокрема для оперативного втручання в незначних обсягах. Тому Правління вважає за необхідне відмовитися від пріоритезації конкретних форм інтервенцій. Натомість, доцільність використання тих чи інших форм інтервенцій буде визначатися залежно від ситуації на міжбанківському валютному ринку.

Разом з тим, з огляду на необхідність мінімізувати вплив центробанку на напрям курсового тренду при проведенні інтервенцій для накопичення резервів, Національний банк буде і надалі надавати пріоритет тим формам інтервенцій, за якими Національний банк не пропонує, а приймає запропоновану іншими учасниками валютного ринку ціну. Такими формами інтервенції, де Національний банк виступає "прайс-тейкером", є валютний аукціон та інтервенція за найкращим курсом.

Також Національний банк планує найближчим часом перейти до здійснення валютних інтервенцій з використанням Matching – нового функціоналу для укладання угод в торговельно-інформаційних системах (Bloomberg, Thomson Reuters тощо).

Новий функціонал передбачає можливість для Національного банку, як і для інших учасників ринку, миттєво укладати угоди з купівлі-продажу іноземної валюти шляхом або вибору найкращого з анонімних котирувань, наявного в функціоналі в певний момент часу, або введення в систему власних анонімних котирувань, які у подальшому акцептуються контрагентами.

Відповідно, Національний банк має намір використовувати функціонал Matching для проведення інтервенцій за двома формами:

  • за найкращим курсом (у такому випадку Національний банк виступатиме "прайс-тейкером", обираючи найкращу з цін, анонімно запропонованих учасниками ринку),
  • за єдиним курсом (у такому випадку Національний банк виступатиме "прайс-мейкером", анонімно пропонуючи ринку ціну).

Основною перевагою проведення валютних інтервенцій через функціонал Matching є анонімність. Котирування всіх учасників функціоналу, у тому числі Національного банку, виставляються анонімно, і учасники угоди з купівлі-продажу валюти отримують інформацію про контрагента лише після укладання угоди.

З одного боку, це означає, що учасники ринку не мають попереднього оголошення про проведення валютної інтервенції та не можуть ідентифікувати Національний банк серед інших учасників фунціоналу. А, відтак, нівелюється вплив від самого факту проведення Національним банком інтервенції на курсоутворення на міжбанківському валютному ринку.

З іншого боку, новий функціонал мінімізує ризик "суб’єктивності" у проведенні Національним банком інтервенцій, оскільки у Matching Національний банк обирає не контрагента, а котирування, що відповідає критеріям інтервенції.

Друга перевага нового функціоналу – необмежена кількість учасників. Так, досі з огляду на технічні особливості інших функціоналів у інтервенції у формі запиту щодо найкращого курсу могли брати участь лише 20 установ, які за підсумками попереднього кварталу мали найкращий загальний рейтинг серед банків-учасників міжбанківського ринку. Натомість, у випадку проведення інтервенції за найкращим курсом через Matching взяти у ній участь зможуть всі банки, що користуються новим фунціоналом. Як наслідок, на курсоутворення на ринку впливатимуть усі банки, а не лише обмежене коло найбільших учасників міжбанківського ринку.

Третя перевага нового функціоналу – оперативність. Він забезпечує більш швидке укладання угод за найкращими курсовими параметрами.

Таким чином, проведення валютних інтервенцій через функціонал Matching створить умови для більш ринкового, прозорого та точного визначення курсу гривні на міжбанківському валютному ринку.

Разом з функціоналом Matching Національний банк планує продовжити у разі необхідності здійснювати валютні інтервенції і через ті функціонали, що використовувалися досі. Для того, щоб передбачити можливість використання різних функціоналів для проведення різних інтервенцій, було внесено зміни до Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою (далі – Положення).

Зокрема, відтепер у Положенні передбачено можливість проведення інтервенції за найкращим курсом двома шляхами. Перший – той, яким вона проводилися до цього, а саме – шляхом запиту щодо ціни на купівлю/продаж іноземної валюти в суб’єктів ринку через торговельно-інформаційні системи та укладення угод із суб’єктом ринку, який запропонував цю ціну. Другий – шляхом вибору найкращої ціни купівлі/продажу іноземної валюти з наявних в торговельно-інформаційних системах котирувань суб’єктів ринку, та укладення угод із суб’єктом ринку, який запропонував цю ціну (тобто через функціонал Matching).

Аналогічно, інтервенція за єдиним курсом відтепер зможе здійснюватися не лише шляхом збирання заявок суб’єктів ринку на купівлю/продаж іноземної валюти за єдиним визначеним обмінним курсом та подальшого їх пропорційного задоволення в межах визначеного обсягу валютної інтервенції, як це відбувалося досі. В Положенні передбачено і новий спосіб проведенні інтервенції за єдиним курсом - шляхом розміщення пропозиції з купівлі/продажу іноземної валюти в торговельно-інформаційній системі за єдиним визначеним обмінним курсом та укладення угод із суб’єктами ринку в порядку акцептування ними пропозиції до вичерпування обсягу валютної інтервенції (тобто через функціонал Matching).

Наявність різних форм та функціоналів для проведення валютних інтервенцій дозволить розширити можливості Національного банку, з одного боку, накопичувати міжнародні резерви з мінімальним впливом на обмінний курс, а з іншого – врівноважувати ситуацію на міжбанківському валютному ринку у разі потреби.

Окреслені новації у підході до проведення валютних інтервенцій затверджено постановою Правління НБУ №32 від 29 березня 2018 року "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України" та рішенням Правління НБУ №182-рш від 29 березня 2018 року "Про внесення змін до Стратегії валютних інтервенцій Національного банку України на 2016 – 2020 роки". Обидва документи набувають чинності з 2 квітня 2018 року.

Підписка на сповіщення

Підписатися на оперативні сповіщення про новини