Звичайна версія сайту
Перейти до вмісту
Національний банк перерахує 24,43 млрд грн прибутку до Державного бюджету у 2021 році

Національний банк перерахує 24,43 млрд грн прибутку до Державного бюджету у 2021 році

20 квітня 2021 року Рада Національного банку України затвердила консолідовану фінансову звітність Національного банку України за 2020 рік, яка була підтверджена незалежною аудиторською фірмою ТОВ "Ернст енд Янг Аудиторські послуги".

Станом на 31 грудня 2020 року валюта балансу Національного банку становила 1 331,6 млрд грн (у 2019 році – 1 060,8 млрд грн).

Основні зміни в активах Національного банку спричинені:

  • нарощенням міжнародних резервів, які збільшилися на 15% – з 25,3 млрд дол. США на кінець 2019 року до 29,1 млрд дол. США на кінець 2020 року;
  • значним зростанням кредитного портфеля Національного банку, який вперше за останні 5 років збільшився та становить 66,9 млрд грн. Основна частина приросту пов’язана з упровадженням інструментів довгострокового кредитування банків з метою підтримки економіки в умовах коронавірусної кризи. Заборгованість за цими інструментами станом на кінець 2020 року становить 48,4 млрд грн.

Основні зміни в зобов’язаннях Національного банку відбулися за статтями:

  • банкноти та монети в обігу, обсяг яких збільшився на 31% до 558,7 млрд грн;
  • кошти державних та інших установ (переважно Держказначейства), обсяг яких збільшився на 81% до 70,7 млрд грн;
  • кредити, отримані від МВФ, заборгованість за якими зменшилася на 9% в еквіваленті СПЗ та становить 4,7 млрд СПЗ.

Збільшення розміру власного капіталу Національного банку у 2020 році з 83,3 млрд грн до 184,9 млрд грн (або на 122%) відбулося за рахунок росту резервів переоцінки, що зумовлено переважно девальвацією гривні.

Основний вплив на фінансовий результат Національного банку мали:

  • процентні доходи й витрати, чиста сума яких за підсумками 2020 року становить 15,3 млрд грн, що на 24,7% менше, ніж у 2019 році, головним чином за рахунок зниження процентних ставок;
  • переоцінка фінансових інструментів у зв’язку зі зміною офіційного валютного курсу та їх справедливої вартості в розмірі 113 млрд грн, з яких 87 млрд грн є нереалізованою переоцінкою та відповідно до законодавства не включається до прибутку до розподілу, а направляється до резервів переоцінки активів і зобов’язань.

Адміністративні витрати Національного банку, витрати на утримання персоналу та витрати, пов’язані з виготовленням банкнот, монет та іншої продукції, становлять 4,6 млрд грн (у 2019 році – 4,3 млрд грн).

Отже, за підсумками 2020 року прибуток до розподілу Національного банку становить 40,7 млрд грн. Ця сума традиційно відповідно до Закону України "Про Національний банк України" частково спрямовуватиметься до Державного бюджету України, частково – в загальні резерви НБУ.

   "У 2021 році Національний банк перерахує до Державного бюджету 24,43 млрд грн свого прибутку. Відповідно держава отримає практично на 2 млрд грн більше, ніж Національний банк очікував, коли надавав минулого року прогнозну суму для закладення в цьогорічний бюджет. НБУ перерахує ці кошти відповідно до графіка, узгодженого з Міністерством фінансів", – прокоментувала Катерина Рожкова, перший заступник Голови Національного банку України.

Нагадаємо, прогнозований раніше Національним банком прибуток до перерахування в Держбюджет-2021 становив 22,63 млрд грн.

Решта прибутку до розподілу (16,3 млрд грн) спрямовуватиметься на збільшення загальних резервів центрального банку, які згідно з вимогами Закону України “Про Національний банк Україниˮ повинні становити 10% від середньорічного обсягу грошово-кредитних зобов’язань Національного банку.  

Довідково

Консолідована фінансова звітність складається відповідно до вимог МСФЗ та включає інформацію про активи, зобов’язання, капітал Національного банку, його дочірньої та асоційованої компанії, його сукупні доходи та рух грошових коштів, а також суттєву облікову політику та додаткову інформацію про діяльність банку та управління фінансовими ризиками.

Звіт незалежного аудитора містить немодифіковану думку, тобто консолідована фінансова звітність Національного банку в усіх суттєвих аспектах достовірно відображає фінансовий стан на кінець дня 31 грудня 2020 року, результати діяльності та грошові потоки Національного банку.

На виконання вимог Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" разом із Консолідованою фінансовою звітністю за 2020 рік Національним банком було складено також річний Консолідований звіт про управління, який публікується, починаючи з 2018 звітного року, разом із річною Консолідованою фінансовою звітністю.

Консолідована фінансова звітність Національного банку за 2020 рік подана в новому форматі з метою підвищення доречності, зрозумілості та взаємопов’язаності інформації з урахуванням кращих світових практик.

 

Теги
Підписка на сповіщення

Підписатися на оперативні сповіщення про новини