Звичайна версія сайту
Національний банк перерахує 64,9 млрд грн прибутку до Державного бюджету впродовж 2019 року

Національний банк перерахує 64,9 млрд грн прибутку до Державного бюджету впродовж 2019 року

23 квітня 2019 року Рада Національного банку затвердила консолідовану фінансову звітність Національного банку України за 2018 рік, яка була підтверджена незалежною аудиторською фірмою ПрАТ "Делойт енд Туш ЮСК".

Станом на 31 грудня 2018 року валюта балансу Національного банку склала 1 049,4 млрд грн (у 2017 році – 1 027,0 млрд грн).

Основними складовими прибутку Національного банку є процентний результат, а також результати від операцій з фінансовими активами та зобов’язаннями в іноземній валюті та фінансовими інструментами.

Чистий процентний дохід після вивільнення резервів за 2018 рік складає 34,9 млрд грн (у 2017 році – 45,2 млрд грн).

Водночас коливання валютних курсів має вплив на результати діяльності Національного банку – у 2018 році результат від валютної переоцінки уперше з 2013 року став негативним та становить 2,2 млрд грн. Це пов’язано зі зміцненням курсу гривні до іноземних валют.

Позитивний результат від переоцінки боргових цінних паперів до справедливої вартості складає 6,7 млрд грн (у 2017 році – 2,7 млрд грн).

Адміністративні витрати Національного банку та витрати, пов’язані з виготовленням банкнот, монет, та іншої продукції складають 3,78 млрд грн (у 2017 році – 3,59 млрд грн).

Також в 2018-му році відбулося розформування забезпечення за юридичними зобов’язаннями, зокрема за судовими позовами, в сумі 2,1 млрд грн.

Прибуток до розподілу Національного банку за 2018 рік становить 68,46 млрд грн. З цієї суми частина прибутку обсягом 3,57 млрд грн буде спрямована на збільшення загальних резервів Національного банку відповідно до вимог Закону України "Про Національний банк України". Інша частина обсягом 64,9 млрд грн буде перерахована до Державного бюджету України впродовж 2019 року.

Зазначений Прибуток до розподілу включає обумовлений зміною облікової політики в частині обліку курсових різниць за операціями в іноземній валюті, монетарному золоті та банківських металах одноразовий ефект, який в результаті переобрахунку за період 2012-2017 років склав 22,01 млрд грн.

Відповідний графік перерахування частини прибутку до розподілу Національного банку за 2018 рік до Державного бюджету на 2019 рік буде узгоджено з Міністерством фінансів України. Нагадаємо, згідно з висновком компанії "Делойт енд Туш ЮСК", Консолідована фінансова звітність Національного банку України достовірно та в усіх суттєвих аспектах відображає його фінансовий стан на кінець дня 31 грудня 2018 року, а також результати його діяльності, рух грошових коштів та зміни в капіталі згідно з Міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ).

Консолідована фінансова звітність та Річний консолідований Звіт про управління за 2018 рік

Довідково

Консолідована фінансова звітність складається відповідно до вимог МСФЗ та включає інформацію про активи, зобов’язання, капітал Національного банку, його дочірньої та асоційованих компаній, його сукупні доходи та рух грошових коштів, а також суттєві облікові політики та додаткову інформацію про діяльність банку та управління фінансовими ризиками.

Звіт незалежного аудитора містить немодифіковану думку, тобто консолідована фінансова звітність Національного банку в усіх суттєвих аспектах достовірно відображає фінансовий стан, результати діяльності та грошові потоки Національного банку.

На виконання вимог Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" разом з Консолідованою фінансовою звітністю за 2018 рік Національним банком було складено також річний консолідований Звіт про управління, який публікується вперше разом з річною Консолідованою фінансовою звітністю.

Теги
Підписка на сповіщення

Підписатися на оперативні сповіщення про новини