Звичайна версія сайту
Національний банк підвищує прозорість комунікацій під час застосування заходів впливу

Національний банк підвищує прозорість комунікацій під час застосування заходів впливу

Національний банк України робить максимально прозорим порядок застосування заходів впливу до банків та небанківських фінансових установ. Це стало черговим кроком на  шляху реалізації єдиного ризик-орієнтовного підходу до нагляду.

Зокрема, НБУ відкритий до безперервного  діалогу з учасниками ринку, щодо яких проводяться перевірки. Регулятор може зустрічатися з ними  не тільки до початку перевірки, але й під час її проведення та після її завершення. На цих зустрічах сторони можуть обговорити  будь-які питання щодо організації проведення перевірок, їх результатів, зафіксованих порушень,  виявлених проблем та наданих рекомендацій.

Крім того, представники установ, щодо яких проводилися перевірки, за їх ініціативою або ініціативою НБУ, можуть брати участь в засіданнях Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем (далі – Комітет). На цих засіданнях  розглядаються попередні результати здійсненого нагляду, рекомендації щодо усунення виявлених порушень та  пропозиції щодо застосування адекватних заходів впливу. Представники фінансових установ, присутні на засіданні,  зможуть особисто надати пояснення щодо обставин та виявлених фактів порушень для врахування регулятором під час ухвалення колегіальних рішень про заходи впливу в межах повноважень Комітету.

Варто зазначити, НБУ  здійснює постійні кроки для унормування зазначеної практики: вже затверджено зміни до Положення 276[1]та   розроблено проекти змін до Положення №197[2] та Положення №338[3], які буде затверджено найближчим часом.

Окрім зазначених змін,  Національний банк врахував пропозиції установ та збільшує вдвічі  - з 10 до 20 календарних днів  - строк інформування про початок виїзної перевірки з питань фінансового моніторингу та дотримання вимог валютного законодавства. А також - завчасно надає учасникам ринку перелік питань, що підлягають виїзній перевірці.

Піклуючись про розвиток електронного документообігу в банківській системі, Національний банк планує передбачити можливість   надавати  довідку чи акт за результатами нагляду з питань фінансового моніторингу та валютного нагляду в електронному вигляді.

Крім того, за результатами співпраці з банківською спільнотою та з  метою впровадження ефективних інструментів здійснення нагляду з питань фінансового моніторингу Національний банк планує внести зміни до Положення №197 стосовно фіксації переліку типових форм відповідей на запити, що використовуються з метою проведення виїзних перевірок з питань фінансового моніторингу.

Використання зазначених  типових форм дозволить банкам скоротити час на підготовку інформації на запити Національного банку та сприятиме якісному здійсненню нагляду.

 

 

[1] Положення[1] про організацію та проведення інспекційних перевірок, затвердженого постановою Правління Національного банку України17 липня 2001 року N 276 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 28 грудня 2017 року N 145) (зі змінами)

[2] Положення про порядок організації та проведення перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 20.06.2011 № 197 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 31.07.2015 № 499) (зі змінами) (далі – Положення №197)

[3] Положення 338[3] про порядок проведення виїзних, невиїзних перевірок з питань дотримання банками, небанківськими фінансовими установами, операторами поштового зв'язку вимог валютного законодавства України та перевірок пунктів обміну іноземної валюти на території України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 21.09.2007 № 338 (зі змінами) (далі – Положення №338)

Підписка на сповіщення

Підписатися на оперативні сповіщення про новини