Звичайна версія сайту
Перейти до вмісту
Національний банк пропонує для обговорення зміни до порядку відкриття і закриття рахунків клієнтів банків

Національний банк пропонує для обговорення зміни до порядку відкриття і закриття рахунків клієнтів банків

Національний банк пропонує для громадського обговорення низку змін стосовно порядку відкриття і закриття рахунків клієнтів банків, які обумовлені виконанням вимог Законів України:

"Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", що набере чинності 28.04.2020;

"Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання і протидії політичній корупції";

"Про внесення змін до Податкового кодексу України у зв'язку з ратифікацією Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для поліпшення виконання податкових правил й застосування положень Закону США “Про податкові вимоги до іноземних рахунків" (FATCA)".

Зокрема, Національний банк пропонує таке:

1) надати право банкам:

  • відкривати рахунок клієнту, який не має рахунків в цьому банку на підставі поданих клієнтом (представником клієнта) документів під час віддаленого встановлення ділових відносин з дотриманням вимог, встановлених нормативно-правовим актом Національного банку з питань фінансового моніторингу;
  • закривати підзвітні рахунки клієнта за наявності підстав, передбачених статтею 69 Податкового кодексу України;
  • випускати ощадні (депозитні) сертифікати у банківських металах;

2) установити:

  • порядок відкриття та закриття рахунків інвесторів – юридичних осіб-резидентів за угодами про розподіл продукції;
  • особливості відкриття банками рахунків відокремленим підрозділам іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації;
  • порядок залучення банками вкладів (депозитів) від фізичних осіб-підприємців, юридичних осіб-нерезидентів, представництв юридичних осіб-нерезидентів в Україні (уключаючи інвесторів за угодою про розподіл продукції на території України) та здійснення операцій за ними;
  • вимоги до договорів, які укладаються між банком та клієнтом під час відкриття рахунків, зокрема дозволити фізичним особам підписувати договори цифровим власноручним підписом.

Відповідні норми містить проєкт постанови Правління Національного банку України "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України" (далі – Проєкт), яким вносяться зміни до:

         - Інструкції про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків – резидентів і нерезидентів, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року № 492, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 17 грудня 2003 року за №  1172/8493 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 01 квітня 2019 року № 56);

         - Положення про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій з юридичними та фізичними особами, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 03.12.2003 №516, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 грудня 2003 року за № 1256/8577.

Аналіз регуляторного впливу цього Проєкту розміщений тут.

Зауваження та пропозиції до Проєкту приймаються до 17 травня 2020 року на поштову та електронну адресу Національного банку України.

Поштова адреса: 01601, м. Київ, вул. Інститутська, 9, Національний банк України, Департамент платіжних систем та інноваційного розвитку.

Електронна адреса[email protected].

Теги
Підписка на сповіщення

Підписатися на оперативні сповіщення про новини