Звичайна версія сайту

Національний банк роз’яснив причини прийняття рішень про невідповідність керівників ПАТ "ТАСКОМБАНК" вимогам законодавства

Національний банк отримав офіційне повідомлення про оскарження в судовому порядку рішень НБУ про невідповідність керівників ПАТ "ТАСКОМБАНК" вимогам законодавства. У лютому-березні 2018 року банківський регулятор ухвалив рішення про невідповідність деяких керівників* цього банку вимогам законодавства України.

Наразі НБУ оприлюднює підстави для вжиття заходів впливу, тому що відповідно до ст.60 Директиви (ЄС)** про запобігання використанню фінансової системи для відмивання грошей та фінансування тероризму, Національний банк повинен оприлюднювати підстави, на яких було прийнято рішення щодо керівників ПАТ "ТАСКОМБАНК".

Підставою для прийняття таких рішень є неналежне виконання керівниками ПАТ "ТАСКОМБАНК" своїх службових обов’язків, що призвело до здійснення цим банком ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу. Також ними неналежно виконувався обов’язок здійснювати управління ризиками. Більше того, банк був зобов’язаний відмовитися від обслуговування клієнтів у випадках, передбачених законодавством з питань фінансового моніторингу, але не зробив цього.

Факт здійснення ПАТ "ТАСКОМБАНК" ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу був встановлений за ознаками, визначеними абзацами 14, 16, 17 та 20 пункту 3.3 глави 3 розділу І Положення про застосування Національним банком заходів впливу, затвердженого постановою Правління НБУ від 17.08.2012 №346.

Головна підстава для встановлення регулятором такого факту полягає у виявленні факту зняття за період з лютого по жовтень 2017 року 23 юридичними особами-клієнтами банку у готівковій формі коштів зі своїх поточних рахунків у розмірі близько 3,9 млрд. грн. на закупівлю вторинної сировини. Це майже 80% усієї виданої банком за цей період готівки з рахунків юридичних осіб.

Водночас банк встановив вищезгаданим клієнтам значно менші тарифи на видачу готівкових коштів з їх поточних рахунків, ніж передбачені відповідним тарифним пакетом банку.

Поза тим, щодо 23 юридичних осіб-клієнтів банку викликають підозру наступні факти:

  • частина клієнтів була зареєстрована майже одночасно (зокрема вісім клієнтів зареєстровано – 12.05.2016, двоє – 24.06.2016, п’ять - у серпні-вересні 2016 року);
  • 20 клієнтів на дату державної реєстрації мали незначний розмір статутного капіталу (від 100,00 до 4 000,00 грн.);
  • рахунки в банку відкрито клієнтам у лютому-травні 2017 року;
  • частина клієнтів на дату державної реєстрації мала спільних засновників/кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) та/або директорів. До того ж перед відкриттям рахунків у банку в клієнтів змінився склад засновників;
  • клієнти мали спільних довірених осіб, а частина з них – спільну адресу реєстрації місцезнаходження.

Більшість готівкових коштів, які нібито потім клієнти банку платили контрагентам-фізичним особам (переважна більшість яких має реєстрацію в АРК, окремі з них фігурували в кримінальних провадженнях, до того ж серед них є одна відома співачка) за , отримувало шість фізичних осіб!

Вищезгадані контрагенти нібито зібрали 612 тисяч тонн (!) . Для перевезення такого величезного обсягу потрібно було скористатися послугами 284 КамАЗів за один день діяльності, проте будь-які дані про оплату таких перевезень відсутні.

До того ж банк надав НБУ недостовірну інформацію, а саме:

  • копії довідок органів Державної фіскальної служби України про відсутність у клієнтів заборгованості з податків, зборів, платежів, що контролюються органами Державної фіскальної служби України. Ці документи, за інформацією органів Державної фіскальної служби України, вказаним вище клієнтам банку не надавалися;
  • документи щодо здійснення деякими клієнтами банку чи їх керівниками фінансових операцій зі сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів. Однак документи з відповідними реквізитами відсутні, а деякі керівники вказаних вище компаній взагалі не мають відкритих рахунків у банку або у них відсутні платіжні картки, номери яких зазначені у відповідних документах;
  • копію договору із заводом-переробником на поставку вторинної сировини, наявність якого не підтверджується цим заводом.

Банк вносив інформацію про вищезазначені фінансові операції до реєстру фінансових операцій за ознаками обов’язкового фінансового моніторингу та надавав її до спеціально уповноваженого органу, проте у банку були відсутні підозри щодо відмивання коштів, клієнтам були встановлені пільгові тарифи для обслуговування і банк не відмовляв у проведенні таких фінансових операцій.

Ще відповідно до листів, підписаних вищезгаданими керівниками ПАТ "ТАСКОМБАНК", банком не встановлена відсутність економічної доцільності (сенсу) фінансових операцій своїх клієнтів, також у банку відсутні підозри в частині використання клієнтами послуг для легалізації кримінальних доходів та відсутня інформація щодо інших протиправних дій.

Слід зауважити, що згадані фінансові операції схожі на схеми діяльності конвертаційних центрів, описаних у розділі IV Типологічного дослідження Державної служби фінансового моніторингу України "Ризики використання готівки" за 2017 рік***.

_______________

* Відповідно до частини першої статті 42 Закону України "Про банки і банківську діяльність" керівниками банку є голова, його заступники та члени ради банку, голова, його заступники та члени правління банку, головний бухгалтер банку та його заступники.

** Ст.60 Директиви (ЄС) 2015/849 від 20 травня 2015 р. про запобігання використанню фінансової системи для відмивання грошей та фінансування тероризму зобов’язує держави публікувати інформацію щодо прийнятих їх компетентними органами рішень про застосування адміністративного покарання чи заходу за порушення вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу, а також - про оскарження таких рішень та будь-яку подальшу інформацію про результати такого оскарження. Україна зобов’язана імплементувати вказану Директиву та здійснювати публікування такої інформації, відповідно до зобов’язань перед ЄС (відповідно до Угоди про асоціацію) та МВФ.

*** http://www.sdfm.gov.ua/content/file/Site_docs/2018/20180103/2017%20Nalichka.pdf.

Теги
Документи
Your browser does not support SVGs
Схема отримання готівкових коштів
Завантажити
Поділитись
Підписка на сповіщення

Підписатися на оперативні сповіщення про новини