Звичайна версія сайту

Національний банк у березні застосував до АТ "ОТП БАНК" заходи впливу за порушення законодавства у сфері фінмоніторингу

Національний банк України за результатами перевірок із питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення у березні 2019 року застосував до АТ «ОТП БАНК» заходи впливу у вигляді:

  • штрафу у розмірі 7 142 125,42 грн за:
  • здійснення ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу, яка полягає у проведенні в період із березня 2017 року по червень 2018 року фінансових операцій із перерахування коштів[1] клієнтів, згідно з договорами на послуги інкасації коштів на загальну суму понад 700 млн грн іншим банкам. В подальшому ці кошти засобами інкасації інших банківських установ доставлялися готівкою до фінансових установ та використовувалися, зокрема, для видачі кредитів готівкою[2] фізичним особам та розрахунків із фізичними особами за сільськогосподарську продукцію.

Характер та наслідки зазначених фінансових операцій дають підстави вважати, що вони можуть бути пов'язані зокрема з легалізацією кримінальних доходів, конвертацією (переведенням) безготівкових коштів у готівку. При цьому банком не було здійснено заходів для з’ясування суті вищезазначених фінансових операцій, зокрема шляхом витребування у клієнтів додаткових документів і відомостей стосовно зазначених фінансових операцій, як це передбачено внутрішньобанківськими документами з питань фінансового моніторингу;

  • невиконання обов’язку виявляти відповідно до внутрішніх документів із питань фінансового моніторингу факт належності клієнта або особи, що діє від його імені, до національних публічних діячів, їх близьких осіб або пов’язаних із ними осіб під час здійснення ідентифікації, верифікації;
  • неналежне виконання обов’язку забезпечувати у своїй діяльності управління ризиками та здійснювати переоцінку ризиків клієнтів;
  • письмового застереження зокрема за:
  • незабезпечення виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу;
  • нездійснення обов’язку стосовно національних публічних діячів, їх близьких осіб або пов’язаних із ними осіб проводити первинний фінансовий моніторинг фінансових операцій, учасниками яких є такі особи, у порядку, визначеному для клієнтів високого ризику;
  • незабезпечення надання Національному банку повної та достовірної інформації у звітах за формами, у порядку і в терміни, визначені нормативно-правовим актом Національного банку.

 


[1] Кошти отримано клієнтами банку від інших юридичних осіб переважно як відступлення права вимоги, оплата за договорами факторингу.

[2] За інформацією Нацкомфінпослуг, протягом 2017‒2018 років кредити фізичним особам відповідною фінансовою установою не надавалися.

Теги
Підписка на сповіщення

Підписатися на оперативні сповіщення про новини