Звичайна версія сайту
Перейти до вмісту
Національний банк у червні застосував до 3 банків та 117 небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства

Національний банк у червні застосував до 3 банків та 117 небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства

Національний банк за результатами нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі – запобігання та протидія) за діяльністю банків та небанківських фінансових установ, а також валютного нагляду в червні 2022 року застосував до трьох банків та ста сімнадцяти небанківських фінансових установ заходи впливу.

Так, заходи впливу застосовано до:

АТ БАНКУКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛˮ:

 1. штраф у розмірі 1 000 000,00 грн за порушення вимог пункту 4 частини другої статті 8 Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищенняˮ (далі – Закон № 361-IX) у частині нездійснення належної перевірки клієнта;
 2. штраф у розмірі 17 000,00 грн за порушення вимог частини першої статті 10 Закону України “Про валюту і валютні операціїˮ (далі – Закон про валюту) та пунктів 11, 12 розділу ІІ Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 13 листопада 2018 року № 120 (далі – Правила № 120), у частині ненадання до Національного банку інформації про перекази коштів в іноземній валюті за дорученням клієнта банку юридичної особи-резидента на користь клієнта банку юридичної особи-нерезидента;
 3. письмове застереження за порушення вимог:
 • частини першої та другої статті 7, абзацу першого частини першої статті 8, частин тринадцятої та дев’ятнадцятої статті 11,  частини першої статті 12 Закону № 361-IX.

Порушення полягають у неналежному виконанні банком обов’язку застосовувати у своїй діяльності ризик-орієнтований підхід, розробляти тавпроваджувативнутрішні документи з питань фінансового моніторингу, невиконанні окремих вимог законодавства щодо належної перевірки клієнтів, які [кінцеві бенефіціарні власники (далі – КБВ) яких] є політично значущими особами, членами їх сімей та особами, пов’язаними з політично значущими особами, невиконанні обов’язку перевірити на підставі офіційних документів наявність в особи, яка діє як представник клієнта, відповідних повноважень, а також нездійснення посилених заходів належної перевірки щодо окремих клієнтів, ризик ділових відносин з якими є високим;

 • пункту 22 додатка 1, пункту 3 додатка 4, пункту 4 додатка 13 до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 19 травня 2020 року № 65 (далі – Положення № 65).

Порушення полягають у відсутності в анкеті інформації щодо даних, які дають змогу встановити КБВ (або зазначення факту їх відсутності), неналежному виконанні банком обов’язку  вживати необхідних заходів із перевірки інформації, отриманої від клієнта, для встановлення та верифікації КБВ, за допомогою інших джерел, а також відсутності в розпорядженні  відповідального працівника банку окремих реквізитів первинного документа та суми фінансової операції;

 • пункту 130 розділу Х Положення про заходи захисту та визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 02 січня 2019 року № 5, у частині нездійснення попереднього зарахування коштів, що надходять  клієнту (юридичній особі-нерезиденту), на розподільчий рахунок;

АТ АКБКОНКОРДˮ:

 1. штраф у розмірі 60 400 000,00 грн за порушення вимог:
 • пункту 3 частини другої статті 8 Закону № 361-IX у частині незабезпечення функціонування належної системи управління ризиками;
 • пункту 2 частини другої статті 6 Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищенняˮ від 14 жовтня 2014 року № 1702-VII1, що полягає в неналежному виконанні обов’язку здійснювати вивчення клієнтів;
 1. письмове застереження за порушення вимог:
 • абзаців  першого та другого частини першої статті 8 Закону № 361-IX у частині неналежного виконання обов’язку розробляти, впроваджувати та оновлювати внутрішні документи з питань фінансового моніторингу, а також вимог до таких документів;
 •  пункту 25 додатка 1 до Положення № 65 в частині незберігання у справі клієнта всіх документів, отриманих під час здійснення заходів із належної перевірки клієнтів.

Також у червні прийнято рішення про застосування заходу впливу до АТ “АЙБОКС БАНКˮ. Водночас відповідно до статті 68 Закону України “Про Національний банк Україниˮ у Національного банку відсутні правові підстави для опублікування відомостей про цей захід впливу.

КС “Азов-Кредитˮ,  ПТ “АЛЬТ-ЛОМБАРДˮ,  ТОВ “АЛЬЯНСˮ, ТОВ “ФК “АМБЕРˮ, ТОВ “АМІДРІˮ, ТОВ “ФК “ЕНЕРДЖІ КЕПІТАЛˮ, КС “Альянсˮ, ТОВ “ФК “ПРОФІПЕЙˮ, ТОВ “ФК “АНІМАˮ, ТОВ “БЛІЦКРИГˮ, ДІФКУ, ДОНЕЦЬКОГО РЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ ДЕРЖМОЛОДЬЖИТЛА, ПОЛТАВСЬКОГО РЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ ДЕРЖМОЛОДЬЖИТЛА, ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО РЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ ДЕРЖМОЛОДЬЖИТЛА, ТОВ “ЗУБР КАПІТАЛˮ, ТОВ “ІКК ФІНАНСˮ, ТОВ “ФК “КОНКОРД ФАКТОРИНГˮ, ТОВ “ФК “КРЕДІ ФІНАНСˮ, КС “ЛАКІˮ, ПТ “ЛОМБАРД КЕШ ЕКСПРЕСˮ, ПТ “ЛОМБАРД “ФІНАНСОВИЙ МАРКЕТˮ, ТОВ “МІКРОКРЕДИТˮ, ТОВ “ФК “ПАРАДАЙЗ ФІНАНСˮ, ТОВ “ФК “ПЕЙФАСТˮ, ТОВ “ФК “ПРАЙМ ФІНАНСˮ, ТОВ “ПРОФЕСІЙНА ПЛАТІЖНА СИСТЕМАˮ, ТОВ “ПРОФІНАНС ГРУПˮ, ПТ “ДЯЧЕНКО, СКРИПКА. ЛОМБАРД ЮК “ДЕМОСˮ, ПТ “ЛОМБАРД ПАЛЬМІРАˮ, ПТ “ЛОМБАРД ТОРЕСˮ, ПТ “Ломбард “Кредиторˮ ТОВ “Ювелір-Інвестˮ, ТОВ “СБ “СІНЕРДЖИˮ, ТДВ “СК “НАДІЯˮ, ТОВ “БРОКЕРС ІНШУРЕНС ГРУПˮ, ТОВ “ВФС УКРАЇНАˮ, ТОВ “ДЕАЛ ФІНАНС ГРУПˮ, ТОВ “ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ “АРДІАНЛІЗИНГˮ, ТОВ “ПРОФ-АГРО-ТРАНСˮ, ТОВ “ФК “БІКСБІТˮ, ТОВ “ФК “РОШЕН-ФІНАНСˮ, ТОВ “СБ Мономахˮ, ТОВ “ФК “Бізнес-Партнерˮ, ТОВ “ФК “Приватні Інвестиціїˮ, ТОВ “ФК “Приоритетˮ, ТОВ “ФК “ФІН-МАРКЕТˮ, ТОВ “ФК “Церераˮ, ТОВ “Флай Маніˮ, ТОВ “УКР-ТРАНС-КЕПІТАЛˮ, ТОВ “ФК “ УКРГЛОБАЛ-ФІНАНСˮ, ТОВ “ФК “ФІНАНС ЮНІОН Сˮ, ТОВ “ФК “ФІНАНСОВИЙ ДОСТАТОКˮ, ТОВ “ФК “ФІНУНІВЕРСАЛˮ, ТОВ “ФК “ЮНІОН КАПІТАЛˮ, ТОВ “ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ АГРОФОНДˮ, ТОВ “ФК “АЛЬКОР ФІНАНСˮ, ТОВ “АЛЬЯНС КРЕДІТˮ, ПП “Асекурація брокерсˮ, ТОВ “ФК “БІСФАКТОРˮ, ТОВ “ФК “БОНКРЕДИТˮ, ТОВ “ФК “Воу Кредитˮ, ТОВ “Дакорд Фінансˮ, ТОВ “ДИМЕТРА ФІНАНСˮ, ТОВ “ДСД ФІНАНСˮ, ТОВ “ЕЙ ТІ ФІНАНСˮ, ТОВ “ФК “ЕЛ.ЕН.ГРУПˮ, ТОВ “ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ “ЕНІРАˮ, ТОВ СТРАХОВИЙ БРОКЕР “ЕРІДАˮ, ТОВ “ЄВРОП ІНШУРАНС БРОКЕРСˮ, ТОВ “ФК “КРАМ'Єˮ, ТОВ “КРЕДІ КОНТИНЕНТАЛЬˮ, ТОВ “ФК “КРЕДІ ФІНАНС УКРАЇНАˮ, КС “Імпульс плюсˮ, ТОВ “ФК “ЛАЙТ ФІНАНСˮ, ПТ “ВАШ ЛОМБАРД “ЛУКАЧЕК І КОМПАНІЯˮ, ТОВ “ФК “МЕДІАНА ІНВЕСТˮ, ТОВ “ФК “МОРГАН КЕПІТАЛˮ, ТОВ “Фінансова компанія “Нові Кредитиˮ, ТОВ  “ФК “ОКТАНТˮ, АСБ “ОЛВІКО-КОНСАЛТИНГˮ, ТОВ “ФК “ПАСТУЛАТО КАПІТАЛˮ, ТОВ “ФК “ПРОГРЕСИВНІ ФІНАНСИˮ, ПТ “ЛОМБАРД “КАПІТАЛ-КРЕДИТˮ, ПТ “ЛОМБАРД УМАНСЬКИЙˮ, ТОВ “СІТІКЕШˮ, ТОВ “ФК “СТАРК ФІНАНСˮ, ТОВ “В ЛІЗИНГˮ, ТОВ “ФК “АЛЬМАˮ, ТОВ “АСТОН УКРАЇНАˮ, ТОВ “ВВС-ФАКТОРИНГˮ, ТОВ “ІФГˮ, ТОВ “ЛАЙФЛАЙН ФІНАНСˮ, ТОВ “ЛІД ЛІЗИНГˮ, ТОВ “ПРОСТІ КРЕДИТНІ РІШЕННЯˮ, ТОВ “УНІВЕРСАЛЬНА КРЕДИТНА КОМПАНІЯˮ, ТОВ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ КАПІТАЛ ФІНАНСˮ, ТОВ “ФК “ПАРИТЕТ ІНВЕСТ ГРУПˮ, ТОВ “ФК “ФІНКРЕДˮ, ТОВ “ФК “ЮРСПЕЦФІНАНСˮ, ТОВ “ФК “Укртехфінансˮ, ТОВ “ФК “Укрфінанс групˮ, ТОВ “ФК “ФАЛКОН ФІНАНСˮ, ТОВ “ФІНАНС УНІВЕРСАЛˮ, ТОВ “ФК “Фінфестˮ, ТОВ “ФК “ФЛАЙ ФІНАНСˮ, ТОВ “ФК “ЦЕНТРОФІНАНСˮ,  ТОВ “СБ “ІНСАРТˮ, ПТ “Хруща та Компанії “Ломбард АВКˮ, ТОВ “РОСВЕН ІНВЕСТ УКРАЇНАˮ, ТОВ “АТРІУСˮ, ТОВ “ІНСФЕРОˮ, ПТ “Ломбард “Алмазˮ, ТОВ “ГЛОБАЛ КРЕДИТˮ, ТОВ “ЮРГРУПˮ – письмові застереження за порушення вимог пункту 27 розділу ІV Правил № 120 та додатка 6 до Правил № 120, що полягає у порушенні порядку подання до Національного банку звітності з питань запобігання та протидії (неподання звітності та/або подання звітності з порушенням установлених Правилами № 120 строків);

КС РОСТОВЩИКˮ  – штраф у розмірі 340 000,00 грн за порушення вимог пункту 15 частини другої статті 8 Закону № 361-IХ та абзацу четвертого пункту 41 розділу ІV Положення про порядок організації та здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду з питань реалізації і моніторингу ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), затвердженого постановою Правління Національного банку України від 30 червня 2020 року № 90 (далі – Положення № 90), що полягає у ненаданні установою на запит Національного банку інформації, копій документів, необхідних для здійснення нагляду у сфері запобігання та протидії;

ТОВ НСПˮ  – штраф у розмірі 51 000,00 гривень за порушення вимог  пунктів 11, 12 розділу ІІ Правил № 120, що полягає у поданні до Національного банку звітності з питань запобігання та протидії, яка не відповідає даним про здійснені операції;

ТОВ ФК ХАНТЕРˮ:

 1. штраф у розмірі 340 000,00 грн за порушення вимог пункту 15 частини другої статті 8 Закону № 361-IХ та абзацу четвертого пункту 41 розділу ІV Положення № 90. Порушення полягає в неналежному виконанні обов’язку своєчасно та в повному обсязі подавати на запит Національного банку інформацію, копії документів, необхідних для здійснення нагляду у сфері запобігання та протидії;
 2. письмове застереження за порушення вимог:
 • частини третьої статті 14 Закону № 361-IХ у частині несупроводження переказу, зокрема унікальним номером електронного платіжного засобу платника (ініціатора переказу);
 • пункту 27 розділу ІV Правил № 120 та додатка 6 до Правил № 120, що полягає у поданні до Національного банку звітності з питань запобігання та протидії з порушенням строків, установлених Правилами № 120;

ТОВ СПОЖИВЧИЙ ЦЕНТРˮ  – письмове застереження за порушення вимог:

 • абзацу першого частини першої статті 8 Закону № 361-IХ у частині неналежного виконання обов’язку розробляти, впроваджувати та оновлювати внутрішні документи з питань фінансового моніторингу;
 • пункту 4 частини другої статті 8, частини другої статті 11 Закону № 361-IХ у частині нездійснення належної перевірки окремих клієнтів, а саме нездійсненні верифікації клієнтів у порядку, визначеному законодавством.

1 Діяв на час вчинення порушення, втратив чинність 28.04.2020

 

 

Теги
Підписка на сповіщення

Підписатися на оперативні сповіщення про новини