Звичайна версія сайту
Перейти до вмісту
Національний банк у червні застосував до двох банків та дев’яти небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу

Національний банк у червні застосував до двох банків та дев’яти небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу

Національний банк України за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі – ПВК/ФТ) у червні 2024 року застосував до двох банків та дев’яти небанківських фінансових установ заходи впливу.

Заходи впливу застосовано до:

АТ "ЮНЕКС БАНК":

1) штраф у розмірі 3 862 100,00 грн за порушення вимог:

 • пункту 4 частини другої статті 8 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (далі – Закон про ПВК/ФТ) у частині неналежного виконання банком обов’язку щодо здійснення належної перевірки клієнтів;
 • пункту 15 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ та пункту 26 розділу ІІ Положення про порядок організації та здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду з питань реалізації і моніторингу ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), затвердженого постановою Правління Національного банку України від 30 червня 2020 року № 90* (далі – Положення № 90). Порушення полягає в неподанні на запит Національного банку достовірної інформації, що стосується виконання банком вимог законодавства у сфері ПВК/ФТ та яка необхідна Національному банку для здійснення ним нагляду у сфері ПВК/ФТ, у тому числі для перевірки фактів порушень вимог законодавства у сфері ПВК/ФТ;
 • частин першої та другої статті 7, пункту 25 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ у частині неналежного застосування ризик-орієнтованого підходу, зокрема, неналежного виконання банком обов’язку здійснювати оцінку/переоцінку ризиків, притаманних його діяльності, та обов’язку управління ризиками, пов’язаними із запровадженням чи використанням нових та існуючих інформаційних продуктів, ділової практики або технологій, у тому числі таких, що забезпечують проведення фінансових операцій без безпосереднього контакту з клієнтом;
 • частин першої та другої статті 7 Закону про ПВК/ФТ у частині неналежного виконання банком обов’язку застосовувати у своїй діяльності ризик-орієнтований підхід та/або пункту 64 розділу IV Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 19 травня 2020 року № 65 (зі змінами), в частині невиявлення усіх критеріїв ризику легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення, притаманних діловим відносинам із клієнтами;

2) письмове застереження за порушення вимог абзаців першого та другого частини першої статті 8 Закону про ПВК/ФТ у частині неналежного виконання банком обов’язку з урахуванням вимог законодавства розробляти та впроваджувати внутрішні документи з питань ПВК/ФТ, а також відсутності в них процедур, достатніх для забезпечення ефективного управління ризиками;

АТ "ЄПБ":

1) штраф у розмірі 51 000,00 грн за порушення вимог частин першої та другої статті 7 Закону про ПВК/ФТ у частині неналежного виконання банком обов’язку застосовувати у своїй діяльності ризик-орієнтований підхід, ураховуючи відповідні критерії ризику, пов’язані з його клієнтами, в порядку, визначеному внутрішніми документами банку з питань ПВК/ФТ, та нездійснення своєчасно належної переоцінки рівня ризику ділових відносин;

2) письмове застереження за порушення вимог:

 • пункту 4 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ у частині неналежного виконання банком обов’язку щодо здійснення належної перевірки клієнта;
 • абзаців першого та другого частини першої статті 8 Закону про ПВК/ФТ у частині неналежного виконання банком обов’язку з урахуванням вимог законодавства розробляти та впроваджувати внутрішні документи з питань ПВК/ФТ, а також відсутності в них процедур, достатніх для забезпечення ефективного управління ризиками;

ТОВ "МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА" – штраф у розмірі 13 001 500,00 грн за порушення вимог пункту 2 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ у частині невиконання обов’язку забезпечити належну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу.

Зазначене полягає в:

 • неналежному виконанні установою обов’язку з урахуванням вимог законодавства, результатів національної оцінки ризиків та оцінки ризиків, притаманних її діяльності, розробляти, впроваджувати та оновлювати внутрішні документи з питань ПВК/ФТ, а також відсутності в них процедур, достатніх для забезпечення ефективного управління ризиками, що є порушенням вимог абзаців першого та другого частини першої статті 8 Закону про ПВК/ФТ;
 • неналежному застосуванні ризик-орієнтованого підходу, зокрема, неналежному виконанні установою обов’язку здійснювати оцінку/переоцінку ризиків, притаманних її діяльності, та обов’язку управління ризиками, пов’язаними з використанням існуючих інформаційних продуктів, ділової практики або технологій, у тому числі таких, що забезпечують проведення фінансових операцій без безпосереднього контакту з клієнтом, що є порушенням частин першої та другої статті 7, пункту 25 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ;
 • неналежному виконанні установою обов’язку щодо здійснення належної перевірки нових та існуючих клієнтів, що є порушенням вимог пункту 4 частини другої статті 8 Закону № 361-IХ, у частині:
  • нездійснення верифікації клієнта в порядку, передбаченому законодавством;
  • невстановлення (нерозуміння) мети та характеру майбутніх ділових відносин або проведення фінансової операції;
  • непроведення на постійній основі моніторингу ділових відносин та фінансових операцій клієнта, що здійснюються у процесі таких відносин, щодо відповідності таких фінансових операцій наявній у суб’єкта первинного фінансового моніторингу інформації про клієнта, його діяльність (у тому числі, в разі необхідності, про джерело коштів, пов’язаних з фінансовими операціями);
 • нездійсненні додатково під час належної перевірки заходів стосовно клієнтів, які є політично значущими особами, членами їх сімей, що є порушенням частини тринадцятої статті 11* Закону про ПВК/ФТ;
 • нездійсненні повідомлення установою спеціально уповноваженого органу про підозрілі фінансові операції (діяльність) клієнта або спроби їх проведення, що є порушенням вимог підпункту "в" пункту 8 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ;
 • неналежному виконанні установою обов’язку подавати на запити Національного банку достовірну інформацію та/або документи, копії документів або витяги з документів, що стосуються виконання установою вимог законодавства у сфері ПВК/ФТ та необхідні Національному банку для здійснення ним нагляду у сфері ПВК/ФТ, у тому числі для перевірки фактів порушень вимог законодавства у сфері ПВК/ФТ, що є порушенням вимог пункту 15 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ та пункту 26 розділу ІІ Положення № 90*;
 • неналежному виконанні установою обов’язку проводити внутрішні перевірки своєї діяльності на предмет дотримання вимог законодавства у сфері ПВК/ФТ у порядку, встановленому Національним банком, що є порушенням вимог пункту 22 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ;

ТОВ "СПОЖИВЧИЙ ЦЕНТР" – штраф у розмірі 6 213 980,52 грн за порушення вимог:

 • пункту 2 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ у частині невиконання обов’язку забезпечити належну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу. Зазначене полягає в:
  • неналежному виконанні установою обов’язку з урахуванням вимог законодавства, результатів національної оцінки ризиків та оцінки ризиків, притаманних її діяльності, розробляти, впроваджувати внутрішні документи з питань ПВК/ФТ, які б містили відповідні порядки, достатні для належної організації та функціонування внутрішньої системи ПВК/ФТ та проведення первинного фінансового моніторингу, а також відсутності в них процедур, достатніх для забезпечення ефективного управління ризиками, що є порушенням вимог абзаців першого та другого частини першої статті 8 Закону про ПВК/ФТ;
  • неналежному виконанні установою обов’язку перевіряти особу, яка є кандидатом на посаду відповідального працівника установи, щодо її відповідності вимогам Закону про ПВК/ФТ та Положення про здійснення установами фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 28 липня 2020 року № 107 (далі – Положення № 107), до її призначення, що є порушенням вимог пункту 80 розділу V Положення № 107;
  • неналежному виконанні установою обов’язку здійснювати належну перевірку нових, а також існуючих клієнтів, що є порушенням вимог пункту 4 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ;
  • неналежному виконанні установою обов’язку здійснювати під час належної перевірки клієнтів заходи стосовно клієнтів, які (кінцеві бенефіціарні власники яких) є політично значущими особами, членами їх сімей та особами, пов’язаними з політично значущими особами, що є порушенням вимог частини чотирнадцятої (тринадцятої*) статті 11 Закону про ПВК/ФТ;
  • неналежному виконанні установою обов’язку застосовувати у своїй діяльності ризик-орієнтований підхід, що є порушенням вимог частин першої та другої статті 7 Закону про ПВК/ФТ;
  • неналежному виконанні установою обов’язку подавати на запити Національного банку достовірну інформацію та/або документи, копії документів або витяги з документів, що стосуються виконання установою вимог законодавства у сфері ПВК/ФТ та необхідні Національному банку для здійснення ним нагляду у сфері ПВК/ФТ, у тому числі для перевірки фактів порушень вимог законодавства у сфері ПВК/ФТ, що є порушенням вимог пункту 15 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ та абзацу четвертого пункту 41 розділу ІV Положення № 90*;
 • пункту 6 розділу ІІ Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України в умовах особливого періоду, затверджених постановою Правління Національного банку України від 18 грудня 2018 № 140* (далі – Правила № 140), що полягає в поданні до Національного банку статистичної звітності з питань ПВК/ФТ з порушенням порядку формування показників статистичної звітності.

ТОВ "ФК "ЕВО":

1) штраф у розмірі 255 000,00 грн за порушення вимог:

 • пункту 4 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ у частині нездійснення належної перевірки клієнтів;
 • пункту 4 частини другої статті 8, абзацу четвертого частини четвертої, частини двадцять першої статті 11, частини другої статті 14 Закону про ПВК/ФТ, що полягає в нездійсненні установою належної перевірки до проведення платіжної операції шляхом верифікації платників (ініціаторів) у частині даних, наведених у пункті 1 частини першої статті 14 Закону про ПВК/ФТ;
 • частин першої та другої статті 7 Закону про ПВК/ФТ у частині неналежного виконання установою обов’язку застосовувати у своїй діяльності ризик-орієнтований підхід;
 • частин першої, другої та п’ятої статті 7 Закону про ПВК/ФТ у частині неналежного виконання установою обов’язку застосовувати у своїй діяльності ризик-орієнтований підхід та пункту 60 розділу IV Положення № 107 у частині невжиття на постійній основі заходів щодо виявлення критеріїв ризику, притаманних діловим відносинам з клієнтами;

2) письмове застереження за порушення вимог:

 • абзаців першого та другого частини першої статті 8 Закону про ПВК/ФТ у частині неналежного виконання банком обов’язку з урахуванням вимог законодавства розробляти та впроваджувати внутрішні документи з питань ПВК/ФТ, а також відсутності в них процедур, достатніх для забезпечення ефективного управління ризиками;
 • пункту 18 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ у частині незберігання документів, їх копій, записів, даних, інформації щодо заходів, вжитих з метою виконання вимог у сфері ПВК/ФТ, не менше п’яти років після припинення ділових відносин з клієнтом або завершення разової фінансової операції без встановлення ділових відносин із клієнтом;

ТОВ "ІФГ", ТОВ "ПРОФ-АГРО-ТРАНС" – штрафи у розмірі 51 000,00 грн кожній установі за порушення вимог пункту 5 розділу ІІ Правил № 140* та пункту 14 додатка до Правил № 140*, що полягає в неподанні до Національного банку звітності з питань ПВК/ФТ, неподанні звітності з питань ПВК/ФТ у строк, визначений Правилами № 140;

ТОВ "КОНСАЛТ СОЛЮШЕНС", ТОВ "ІЛК "ВЕРІДА УКРАЇНА", ТОВ "ФКУ "ПОДІЛЛЯ-КРЕДИТ" – письмові застереження за порушення вимог пункту 5 розділу ІІ Правил № 140* та пунктів 14, 15 додатка до Правил № 140*, що полягає в неподанні до Національного банку звітності з питань ПВК/ФТ, неподанні звітності з питань ПВК/ФТ у строк, визначений Правилами № 140;

ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ВІКТОРІЯ" – письмове застереження за порушення вимог пункту 16 розділу ІІ Правил № 140 у частині порушення встановленого порядку заміни файлів, виправлення помилок у даних статистичної звітності з питань ПВК/ФТ, а саме подання змін до інформації (статистичної звітності) до Національного банку з порушенням строку, встановленого Правилами № 140.

*У редакції, чинній на дату вчинення порушення.

 

Теги
Підписка на сповіщення

Підписатися на оперативні сповіщення про новини