Звичайна версія сайту
Перейти до вмісту
Національний банк у червні застосував до тридцяти небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства

Національний банк у червні застосував до тридцяти небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства

Національний банк України за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі – запобігання та протидія), а також вимог валютного законодавства у червні 2023 року застосував до тридцяти небанківських фінансових установ заходи впливу.

Заходи впливу застосовано до:

ТОВ “ФК “Є ГРОШІ КОМˮ – штраф у розмірі 1 266 096,00 гривень за порушення вимог пункту 2 частини другої статті 8 Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищенняˮ (далі – Закон № 361-ІХ) у частині невиконання обов’язку забезпечити належну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу. Про це свідчить неналежне виконання установою обов’язку:

 • з урахуванням вимог законодавства, результатів національної оцінки ризиків та оцінки ризиків, притаманних її діяльності, розробляти та впроваджувати внутрішні документи з питань запобігання та протидії;
 • щодо здійснення належної перевірки нових та існуючих клієнтів;
 • здійснювати заходи стосовно клієнта, який є членом сім’ї політично значущої особи.

АТ “ФК “АВЕРСˮ – штраф у розмірі 500 000,00 гривень за порушення вимог:

 • підпункту 1 пункту 18, підпункту 1 пункту 23 розділу ІV Положення про структуру валютного ринку України, умови та порядок торгівлі іноземною валютою та банківськими металами на валютному ринку України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 02 січня 2019 року № 1 (далі – Положення № 1), абзацу першого пункту 15, підпункту 1 пункту 20, пункту 21 розділу ІІІ Положення про здійснення операцій із валютними цінностями, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 02 січня 2019 року № 2 (далі – Положення № 2), у частині проведення касиром структурного підрозділу установи валютно-обмінної (перевірочної) операції без її документального оформлення, а саме: без документального оформлення розрахункового документа реєстратора розрахункових операцій (далі – РРО), без застосування РРО/програмного РРО, без відображення в реєстрі купленої/проданої готівкової іноземної валюти та ненадання фізичній особі розрахункового документа РРО не пізніше завершення валютно-обмінної (перевірочної) операції;
 • підпункту 2 пункту 5 постанови Правління Національного банку України від 29 липня 2022 року № 165 “Про особливості регулювання та нагляду за здійсненням діяльності з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі в період дії воєнного стану та внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 06 березня 2022 року № 39ˮ (далі – Постанова № 165) у частині незабезпечення обладнання приміщення окремих структурних підрозділів установи системою технологічного відеоконтролю, що забезпечує наявність у відеоматеріалах інформації про найменування установи/структурного підрозділу, де встановлено відеореєстратор.

ПРАТ “СК “КИЇВСЬКА РУСЬˮ:

 1. Штраф у розмірі 391 000,00 гривень за порушення вимог:
 • пункту 15 частини другої статті 8 Закону № 361-ІХ, абзацу четвертого пункту 41 розділу ІV Положення про порядок організації та здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду з питань реалізації і моніторингу ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), затвердженого постановою Правління Національного банку України від 30 червня 2020 року № 90. Порушення полягає в неналежному виконанні установою обов’язку своєчасно та в повному обсязі подавати на запити Національного банку інформацію та/або документи, копії документів або витяги з документів, необхідні для здійснення нагляду у сфері запобігання та протидії;
 • пунктів 11, 12 розділу ІІ Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 13 листопада 2018 року № 120. Порушення полягає у поданні до Національного банку звітності з питань запобігання та протидії з помилками;
 1. Штраф у розмірі 51 000,00 гривень за порушення вимог пункту 5 розділу IІ Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України в умовах особливого періоду, затверджених постановою Правління Національного банку України від 18 грудня 2018 року № 140 (далі – Правила № 140), та пунктів 12, 13 додатка до Правил № 140. Порушення полягає в неподанні до Національного банку звітності з питань запобігання та протидії.

ТОВ “ФК “ЛІБЕРТІ ФІНАНСˮ – штраф у розмірі 400 000,00 гривень за порушення вимог підпунктів 1, 2 пункту 5 Постанови № 165 у частині незабезпечення обладнання приміщення окремих структурних підрозділів установи системою технологічного відеоконтролю, що має:

 • забезпечувати обов’язкову реєстрацію та архівацію відеосигналу із зони робочого місця працівника структурного/відокремленого підрозділу установи, який здійснює операції з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі (далі – працівник структурного/відокремленого підрозділу установи), зони клієнтів біля робочого місця працівника структурного/відокремленого підрозділу установи та входу/виходу клієнтів до/з приміщень установи/структурного/відокремленого підрозділу строком не менше ніж 14 діб;
 • технічну можливість надання на вимогу уповноважених працівників Національного банку (інспекційної групи) під час проведення виїзної перевірки установи/структурного/відокремленого підрозділу доступу до перегляду даних відеоархіву та надання копії фрагмента даних відеоархіву за конкретний проміжок часу.

ТОВ “ФК “ІНВЕСТРУМˮ – штраф у розмірі 255 000,00 гривень за порушення вимог:

 • частини першої статті 8 Закону № 361-ІХ у частині неналежного виконання установою обов’язку розробляти та впроваджувати з урахуванням вимог законодавства, результатів національної оцінки ризиків та оцінки ризиків, притаманних її діяльності, внутрішні документи з питань запобігання та протидії;
 • пункту 4 частини другої статті 8 Закону № 361-IX, що полягає в нездійсненні установою належної перевірки нових та існуючих клієнтів;
 • частини тринадцятої статті 11 Закону № 361-ІХ, що полягає в нездійсненні установою відповідних заходів стосовно клієнта, який є членом сім’ї політично значущої особи.

ПрАТ “УФГˮ – штраф у розмірі 200 000,00 гривень за порушення вимог підпунктів 1, 2 пункту 5 Постанови № 165 у частині незабезпечення обладнання приміщення окремого структурного підрозділу установи системою технологічного відеоконтролю, що має:

 • забезпечувати обов’язкову реєстрацію та архівацію відеосигналу із зони робочого місця працівника структурного/відокремленого підрозділу установи, зони клієнтів біля робочого місця працівника структурного/відокремленого підрозділу установи та входу/виходу клієнтів до/з приміщень установи/структурного/відокремленого підрозділу строком не менше ніж 14 діб;
 • технічну можливість надання на вимогу уповноважених працівників Національного банку (інспекційної групи) під час проведення виїзної перевірки установи/структурного/відокремленого підрозділу доступу до перегляду даних відеоархіву та надання копії фрагмента даних відеоархіву за конкретний проміжок часу.

ТОВ “ФК “ІНВЕСТСТАНДАРТˮ, ТОВ СТРАХОВИЙ БРОКЕРІНСАРТˮ,  ПТ ЛОМБАРДˮ ТОВ “ФОКСЕР ПРОДАКТˮ І КОМПАНІЯˮ,  ТОВ АЛЬЯНС ІНШУЕРЕНСˮ – штрафи у розмірі 51 000,00 гривень кожній установі за порушення вимог пункту 5 розділу ІІ Правил № 140 та пункту 13 додатка до Правил № 140 у частині неподання до Національного банку звітності з питань запобігання та протидії/подання до Національного банку звітності з питань запобігання та протидії з порушенням строку, встановленого Правилами № 140.

ТОВ “ФК “МАСОНˮ – штраф у розмірі 17 000,00 гривень за порушення вимог частини першої статті 10 Закону України “Про валюту і валютні операціїˮ та пункту 6 розділу ІІ Правил № 140, що полягає в допущенні суттєвих помилок в інформації (статистичній звітності) про валютні операції.

ТОВ “ФК “СТАРМІЙˮ, ТОВ “ВИБІРˮ, ТОВ ЛАЙТ ЛІЗИНГˮ, ТОВ Ю.І.Б.ˮ – штрафи в розмірі 1 700,00 гривень кожній установі за порушення вимог пункту 1 частини другої статті 8 Закону № 361-IХ, що полягають в неналежному виконанні установами обов’язку стати на облік у спеціально уповноваженому органі як суб’єкт первинного фінансового моніторингу.

ТОВ “БІГБЕН ФІНАНСˮ, ПТ УНІВЕРСАЛЬНИЙ ЛОМБАРДГРОШОВИЧ'ОКˮ, ТОВ КАРДСЕРВІСˮ, ТОВ “КИТ-ФІНАНСˮ, ТОВ “ФК “КОНТРАКТ ПЛЮСˮ, ТОВ ЛІЗИНГ ЕКСПЕРТˮ, ТОВ СБ МАЛАКУТˮ, ТОВ “ФК “НЕЗАЛЕЖНІ ФІНАНСИˮ, ТОВ “СТРАХОВИЙ БРОКЕР “СІМПЛ ІНШУРАНСˮ, ТОВ “СБ “ГРАНД ІНШУРˮ, ТОВ “ФК “ФГІˮ, ТОВ ЗЕТ-ФІНАНСˮ, ТОВ “ЛК “КРІДˮ, ТОВ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯМЕГА КРЕДИТˮ, ТОВ ФДС ФІНАНСˮ – письмові застереження за порушення вимог пункту 5 розділу ІІ Правил № 140 та пункту 13 додатка до Правил № 140 у частині неподання до Національного банку звітності з питань запобігання та протидії/подання до Національного банку звітності з питань запобігання та протидії з порушенням строку, встановленого Правилами № 140.

Теги
Підписка на сповіщення

Підписатися на оперативні сповіщення про новини