Звичайна версія сайту
Перейти до вмісту
Національний банк у липні застосував до 1 банку та 3 небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу

Національний банк у липні застосував до 1 банку та 3 небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу

Національний банк України за результатами нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі – запобігання та протидія) за діяльністю банків та небанківських фінансових установ у липні 2022 року застосував до одного банку та трьох небанківських фінансових установ заходи впливу.

Так, заходи впливу застосовано до:

АТ ТАСКОМБАНКˮ – письмове застереження за порушення вимог:

  • частини першої та другої статті 7 Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищенняˮ (далі – Закон № 361-IX) у частині неналежного виконання банком обов’язку застосовувати у своїй діяльності ризик-орієнтований підхід;
  • абзацу першого частини першої статті 8 Закону № 361-IX у частині неналежного виконання банком обов’язку розробляти та  впроваджувати  внутрішні документи з питань фінансового моніторингу.

ПТ ЛОМБАРД БИЧКОВ І ШЕШУКОВˮ  – штраф у розмірі 51 000,00 гривень за порушення вимог:

  • пункту 22 розділу ІІІ Положення  про застосування Національним банком України заходів впливу до установ за порушення законодавства з питань фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 28 липня 2020 року № 106. Порушення полягає в неналежному виконанні установою обов’язку подати Національному банку протягом п'яти робочих днів із дня отримання письмового застереження відповіді із зазначенням строку, протягом якого така установа зобов’язується вжити заходів щодо недопущення порушень у подальшій діяльності;
  • пункту 27 розділу ІV Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 13 листопада 2018 року № 120 (далі – Правила № 120), пунктів 14, 15 додатка 6 до Правил № 120. Порушення полягає у поданні до Національного банку звітності з питань запобігання та протидії з порушенням строків, установлених Правилами № 120.

ТОВ ФК УКРАЇНСЬКИЙ ПЛАТІЖНИЙ ЦЕНТРˮ – письмове застереження за порушення вимог пункту 15 частини другої статті 8 Закону № 361-IХ та абзацу четвертого пункту 41 розділу ІV Положення про порядок організації та здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду з питань реалізації і моніторингу ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), затвердженого постановою Правління Національного банку України від 30 червня 2020 року № 90. Порушення полягає у ненаданні установою на запит Національного банку інформації (письмових пояснень), копій документів, необхідних для здійснення нагляду у сфері запобігання та протидії;

ТОВ ЛІНЕУРА УКРАЇНАˮ  – письмове застереження за порушення вимог:

  • абзацу першого частини першої статті 8 Закону № 361-IХ у частині невиконання установою обов’язку оновлювати внутрішні документи з питань фінансового моніторингу;
  • пункту 4 частини другої статті 8, частини другої статті 11 Закону № 361-IХ у частині нездійснення належної перевірки окремих клієнтів, а саме нездійснення верифікації клієнтів у порядку, визначеному законодавством.
Теги
Підписка на сповіщення

Підписатися на оперативні сповіщення про новини