Звичайна версія сайту
Перейти до вмісту
Національний банк у листопаді застосував до трьох банків та десяти небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства

Національний банк у листопаді застосував до трьох банків та десяти небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства

Національний банк України за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі – ПВК/ФТ), а також вимог валютного законодавства в листопаді 2023 року застосував до трьох банків та десяти небанківських фінансових установ заходи впливу.

Заходи впливу застосовано до:

АТ "УКРЕКСІМБАНК" – штраф у розмірі 400 000,00 гривень за порушення вимог частини сьомої статті 11 Закону України "Про валюту і валютні операції" (далі – Закон про валюту), пункту 8 розділу І Положення про валютний нагляд, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 03 січня 2019 року № 13*, пункту 6 розділу І Положення про здійснення операцій із валютними цінностями, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 02 січня 2019 року № 2*, підпунктів 1, 2 пункту 3, пунктів 7, 13, 14 Положення про порядок здійснення уповноваженими установами аналізу та перевірки документів (інформації) про валютні операції, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 02 січня 2019 року № 8* (далі – Положення № 8). Порушення полягає в неналежному виконанні банком обов’язків щодо здійснення валютного нагляду, неврахування при здійсненні валютного нагляду вимог Положення № 8, а саме: банком при проведенні його клієнтом валютних операцій не виявлено валютні операції, що містять індикатор, який визначено в додатку до Положення № 8, та не вжито адекватних і достатніх заходів щодо додаткового аналізу інформації та документів про валютні операції клієнта;

АТ "БАНК АВАНГАРД": 

 • штраф у розмірі 51 000,00 гривень за порушення вимог: 
 • частин першої та другої статті 7 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (далі – Закон про ПВК/ФТ) у частині неналежного виконання обов’язку застосовувати у своїй діяльності ризик-орієнтований підхід;
 • підпункту 22 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ, пункту 15 розділу ІІ Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 19 травня 2020 року № 65 (далі – Положення № 65), у частині неналежного виконання обов’язку проводити в порядку, встановленому Національним банком, внутрішні перевірки своєї діяльності на предмет дотримання вимог законодавства у сфері ПВК/ФТ, у тому числі щодо достатності вжитих банком заходів для забезпечення функціонування належної системи управління ризиками легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та/або фінансування розповсюдження зброї масового знищення, достатності та ефективності запровадженої в банку системи автоматизації для виконання банком обов’язків суб’єкта первинного фінансового моніторингу;
 • письмове застереження за порушення вимог абзаців першого та другого частини першої статті 8 Закону про ПВК/ФТ, пункту 29 розділу ІІІ Положення № 65 у частині неналежного виконання банком обов’язку розробляти, впроваджувати та оновлювати внутрішні документи з питань ПВК/ФТ в установлені строки, а також в частині відсутності у внутрішніх документах банку з питань ПВК/ФТ процедур, достатніх для забезпечення ефективного управління ризиками;

АТ "МІБ" – письмове застереження за порушення банком вимог абзацу восьмого частини дев’ятої статті 23 Закону про ПВК/ФТ в частині подання ним інформації про накладення арешту на рахунки клієнта, операції за якими зупинено відповідно до частини третьої цієї статті, спеціально уповноваженому органу з порушенням визначеного цією статтею строку;

ТОВ "СВІФТ ГАРАНТ" – штраф у розмірі 12 364 710,00 грн за порушення вимог пункту 2 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ у частині невиконання обов’язку забезпечити належну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу, що полягає в неналежному виконанні установою обов’язку: 

 • з урахуванням вимог законодавства, результатів національної оцінки ризиків та оцінки ризиків, притаманних її діяльності, розробляти, впроваджувати та оновлювати внутрішні документи з питань ПВК/ФТ, а також у частині відсутності у внутрішніх документах з питань ПВК/ФТ процедур, достатніх для забезпечення ефективного управління ризиками, що є порушенням вимог абзаців першого та другого частини першої статті 8 Закону про ПВК/ФТ; 
 • застосовувати ризик-орієнтований підхід, зокрема здійснювати оцінку / переоцінку ризиків, притаманних її діяльності, та обов’язку управління ризиками, пов’язаними із запровадженням чи використанням нових та існуючих інформаційних продуктів, ділової практики або технологій, у тому числі таких, що забезпечують проведення фінансових операцій без безпосереднього контакту з клієнтом, що є порушенням вимог частин першої та другої статті 7, пункту 25 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ; 
 • здійснювати належну перевірку клієнтів, а саме здійснювати верифікацію клієнтів у порядку, визначеному законодавством, що є порушенням вимог пункту 4 частини другої статті 8, частини другої, абзацу четвертого частини четвертої статті 11, частини другої статті 14 Закону про ПВК/ФТ; 

ТОВ "ФК "КОНТРАКТОВИЙ ДІМ": 

 • штраф у розмірі 8 949 030,00 гривень за порушення вимог пункту 2 частини другої статті 8 Закону № 361-IХ у частині невиконання обов’язку забезпечити належну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу, що полягає в: 
 • неналежному виконанні установою обов’язку з урахуванням вимог законодавства, результатів національної оцінки ризиків та оцінки ризиків, притаманних її діяльності, розробляти, впроваджувати та оновлювати внутрішні документи з питань ПВК/ФТ, а також в частині неналежного розроблення процедур, достатніх для забезпечення ефективного управління ризиками, що є порушенням вимог абзацу першого та другого частини першої статті 8 Закону про ПВК/ФТ; 
 • неналежному виконанні установою обов’язку здійснювати оцінку / переоцінку ризиків, у тому числі притаманних її діяльності, документувати їх результати, а також підтримувати в актуальному стані інформацію щодо оцінки ризиків, притаманних її діяльності (ризик-профіль суб’єкта первинного фінансового моніторингу), що є порушенням вимог частини першої статті 7 Закону про ПВК/ФТ, та неналежному виконанні установою обов’язку здійснювати управління ризиками, пов’язаними із запровадженням чи використанням нових та існуючих інформаційних продуктів, ділової практики або технологій, у тому числі таких, що забезпечують проведення фінансових операцій без безпосереднього контакту з клієнтом, що є порушенням вимог пункту 25 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ; 
 • нездійсненні належної перевірки платника (ініціатора) до проведення платіжної операції шляхом його верифікації в частині даних, наведених у пункті 1 частини першої статті 14 Закону про ПВК/ФТ, на підставі офіційних документів або інформації, отриманої з офіційних та/або надійних джерел, що є порушенням вимог частини другої статті 14 Закону про ПВК/ФТ;
 • ненаданні своєчасно та в повному обсязі на запити інспекційної групи достовірної інформації та/або документів, копій документів, що є порушенням вимог пункту 15 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ та пункту 26 розділу ІІ Положення про порядок організації та здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду з питань реалізації і моніторингу ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), затвердженого постановою Правління Національного банку України від 30 червня 2020 року № 90 (далі – Положення № 90);
 • штраф у розмірі 51 000,00 гривень за порушення вимог пункту 6 розділу ІІ Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України в умовах особливого періоду, затверджених постановою Правління Національного банку України від 18 грудня 2018 року № 140 (далі – Правила № 140), що полягає в поданні статистичної звітності з питань ПВК/ФТ з порушенням порядку формування показників статистичної звітності;

ТОВ "АЛЕКСКРЕДИТ" – штраф у розмірі 595 000,00 грн за порушення вимог: 

 • частини першої статті 8 Закону про ПВК/ФТ в частині неналежного виконання установою обов’язку з урахуванням вимог законодавства, результатів національної оцінки ризиків та оцінки ризиків, притаманних її діяльності, розробляти, впроваджувати та оновлювати внутрішні документи з питань ПВК/ФТ, а також неналежного розроблення у внутрішніх документах з питань ПВК/ФТ процедур, достатніх для забезпечення ефективного управління ризиками та для запобігання використанню послуг та продуктів установи для легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; 
 • пункту 4 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ, що полягає в нездійсненні установою належної перевірки клієнтів, а саме у частині нездійснення ідентифікації та/або верифікації клієнтів в порядку, визначеному законодавством України; 
 • пункту 15 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ та абзацу четвертого пункту 41 розділу ІV Положення № 90 в частині неналежного виконання установою обов’язку своєчасно та в повному обсязі подавати (оформлювати, засвідчувати) на запит Національного банку достовірну інформацію та/або документи (висновки, рішення тощо), копії документів або витяги з документів, що стосуються виконання суб’єктом первинного фінансового моніторингу вимог законодавства з питань ПВК/ФТ та необхідні Національному банку для здійснення ним нагляду у сфері ПВК/ФТ; 
 • частини другої статті 7 Закону про ПВК/ФТ в частині неналежного виконання установою обов’язку здійснювати оцінку ризиків, притаманних її діяльності; 

ТОВ "ФК "ВАЛТА ГРУП" – штраф у розмірі 250 000,00 грн за порушення вимог: 

 • частини другої статті 6 Закону про валюту в частині порушення умов та порядку торгівлі іноземною валютою на валютному ринку України, визначених у пункті 17 розділу IV Положення про структуру валютного ринку України, умови та порядок торгівлі іноземною валютою та банківськими металами на валютному ринку України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 02 січня 2019 року № 1, що полягає в невизначенні у внутрішніх документах установи про організацію і порядок здійснення валютно-обмінних операцій, порядку установлення (зміни) курсів купівлі, продажу іноземних валют у готівковій формі, порядку здійснення внутрішнього контролю за проведенням валютно-обмінних операцій; 
 • частини дев’ятої статті 11 Закону про валюту, абзацу четвертого пункту 41 розділу ІV Положення № 90, що полягає в поданні установою інформації (документів) про валютно-обмінні операції на запити Національного банку несвоєчасно та не в повному обсязі; 

ПТ "ЛОМБАРД "ДОБРІ ТРАДИЦІЇ" – штраф у розмірі 170 000,00 грн за порушення вимог пункту 26 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ та пункту 10 розділу І Положення про застосування Національним банком України заходів впливу до установ за порушення законодавства з питань фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 28 липня 2020 року № 106 (далі – Положення № 106). Порушення полягає в неналежному виконанні установою письмової вимоги, пред’явленої Національним банком на підставі, в межах повноважень та у спосіб, передбачені законодавством у сфері ПВК/ФТ;

ТОВ "СБ "ГРАНД ІНШУР": 

 • штраф у розмірі 51 000,00 гривень за порушення вимог абзацу другого пункту 10 розділу І, пункту 22 розділу ІІІ Положення № 106, що полягає в невиконанні установою обов’язку подання Національному банку протягом визначеного строку із дня отримання письмового застереження, що є обов’язковим до виконання, звітності з питань ПВК/ФТ, відповіді із зазначенням строку, протягом якого установа зобов’язується вжити заходів щодо недопущення таких порушень у подальшій діяльності, а також неповідомленні про виконання заходів, щодо посилення контролю за дотриманням вимог нормативно-правових актів Національного банку у сфері ПВК/ФТ стосовно подання до Національного банку звітності з питань ПВК/ФТ;
 • штраф у розмірі 51 000,00 гривень за порушення вимог пункту 5 розділу ІІ Правил № 140 та пункту 13 додатка до Правил № 140, що полягає в неподанні до Національного банку звітності з питань ПВК/ФТ;

ТОВ "ФК "КОНТРАКТ ПЛЮС", ТОВ "ФК "ФІНЕКСТРА" – штрафи в розмірі 51 000,00 гривень кожній установі за порушення вимог пункту 5 розділу ІІ Правил № 140 та пункту 13 додатка до Правил № 140 у частині неподання до Національного банку звітності з питань ПВК/ФТ;

ПрАТ "УФГ" – штраф у розмірі 50 000,00 гривень за порушення вимог частини дев’ятої статті 11 Закону про валюту та пункту 26 розділу ІІ Положення № 90, що полягає в наданні недостовірної інформації про валютні операції на запит Національного банку;

ТОВ "ФК "ОМЕГА ФІНАНС" – письмове застереження за порушення вимог пункту 5 розділу ІІ Правил № 140 та пункту 13 додатка до Правил № 140 у частині подання звітності з питань ПВК/ФТ з порушенням строку, визначеного у Правилах № 140.

* У редакції, чинній на дату вчинення порушення.

 

Теги
Підписка на сповіщення

Підписатися на оперативні сповіщення про новини