Звичайна версія сайту
Перейти до вмісту
Національний банк у серпні застосував до чотирьох банків та сімнадцяти небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства

Національний банк у серпні застосував до чотирьох банків та сімнадцяти небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства

Національний банк України за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі – ПВК/ФТ), а також вимог валютного законодавства у серпні 2023 року застосував до чотирьох банків та сімнадцяти небанківських фінансових установ заходи впливу.

Заходи впливу застосовано до:

АТ "АКБ "КОНКОРД" – відкликання банківської ліцензії та ліквідація банку за систематичне порушення банком вимог законодавства у сфері ПВК/ФТ, а саме:

 • пункту 3 частини другої статті 8 Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищенняˮ (далі – Закон про ПВК/ФТ) у частині незабезпечення функціонування належної системи управління ризиками;
 • пункту 15 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ, абзацу четвертого пункту 26 розділу ІІ Положення про порядок організації та здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду з питань реалізації і моніторингу ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), затвердженого постановою Правління Національного банку України від 30 червня 2020 року № 90 (далі – Положення № 90), в частині ненадання на запити інспекційної групи достовірної інформації, необхідної для здійснення нагляду у сфері ПВК/ФТ;
 • абзаців першого та другого частини першої статті 8 Закону про ПВК/ФТ у частині неналежного виконання банком обов’язку з урахуванням вимог законодавства, результатів національної оцінки ризиків та оцінки ризиків, притаманних його діяльності, розробляти, впроваджувати внутрішні документи з питань ПВК/ФТ, а також у частині відсутності у внутрішніх документах з питань ПВК/ФТ процедур, достатніх для забезпечення ефективного управління ризиками;
 • пункту 40 розділу IV Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 19 травня 2020 року № 65, в частині неврахування під час аналізу ризиків легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та/або фінансування розповсюдження зброї масового знищення своїх продуктів та послуг, особливостей та можливостей їх використання.

До того ж протягом останніх двох років Національний банк за результатами здійснення нагляду у сфері ПВК/ФТ за вчинені банком порушення застосував до банку такі заходи впливу, як накладення штрафу в загальному розмірі 60 400 000,00 грн та письмове застереження;

АТ "УКРЕКСІМБАНК" – штрафи:

 1. у розмірі 3 051 000,00 грн за порушення вимог:
 • пункту 4 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ у частині неналежного виконання банком обов’язку щодо здійснення належної перевірки нових, а також існуючих клієнтів;
 • частини першої статті 12 Закону про ПВК/ФТ у частині неналежного виконання банком обов’язку здійснювати посилені заходи належної перевірки щодо клієнтів, ризик ділових відносин з якими є високим;
 • частин першої та другої статті 7 Закону про ПВК/ФТ у частині неналежного виконання банком обов’язку застосовувати у своїй діяльності ризик-орієнтований підхід, ураховуючи відповідні критерії ризику, пов’язані з його клієнтами, в порядку, визначеному внутрішніми документами банку з питань фінансового моніторингу;
 • підпункту 4 пункту 2 постанови Правління Національного банку України від 19 травня 2020 року № 65 “Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингуˮ в частині незабезпечення банком налаштування та автоматизації окремих процесів у комплексній інтегрованій системі автоматизації процесів фінансового моніторингу банку не пізніше 30 червня 2021 року;
 1. у розмірі 400 000,00 грн за порушення вимог статті 11 Закону України “Про валюту і валютні операціїˮ (далі – Закон про валюту), пункту 8 розділу І Положення про валютний нагляд, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 03 січня 2019 року № 13 (далі – Положення № 13), пункту 6 розділу І Положення про здійснення операцій із валютними цінностями, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 02 січня 2019 року № 2 (далі – Положення № 2), підпунктів 1, 2 пункту 3, пунктів 7, 13, 14 Положення про порядок здійснення уповноваженими установами аналізу та перевірки документів (інформації) про валютні операції, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 02 січня 2019 року № 8 (далі  – Положення № 8). Порушення полягає в неналежному виконанні банком обов’язків щодо здійснення валютного нагляду, неврахування під час здійснення валютного нагляду вимог Положення № 8;

ПАТ "МТБ БАНК" – штраф у розмірі 1 000 000,00 грн за порушення вимог частини дев’ятої статті 11 Закону про валюту, абзацу четвертого пункту 41 розділу IV Положення № 90, що полягає в ненаданні своєчасно та в повному обсязі у визначених порядку, форматі, структурі, вигляді, формі достовірної інформації, матеріалів, документів (їхніх копій та/або витягів з них) про валютні операції на запити Національного банку;

АТ "ПУМБ" – письмове застереження за порушення вимог:

 • абзаців першого та другого частини першої статті 8 Закону про ПВК/ФТ у частині неналежного виконання обов’язку банку з урахуванням вимог законодавства розробляти, впроваджувати внутрішні документи з питань ПВК/ФТ, відсутності в них процедур, достатніх для забезпечення ефективного управління ризиками, а також для запобігання використанню послуг та продуктів банку для легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та/або фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;
 • частини дев’ятої статті 11 Закону про валюту, пункту 26 розділу ІІ Положення № 90, що полягає в наданні недостовірної інформації про валютні операції на запити Національного банку;

ТОВ "ГЛОБАЛМАНІ" – штрафи:

 1. у розмірі 10 080 483,00 грн за порушення вимог пункту 2 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ у частині невиконання обов’язку забезпечити належну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу з огляду на:
 • неналежне виконання установою обов’язку з урахуванням вимог законодавства, результатів національної оцінки ризиків та оцінки ризиків, притаманних її діяльності, розробляти, впроваджувати та оновлювати внутрішні документи з питань ПВК/ФТ, а також неналежне розроблення процедур, достатніх для забезпечення ефективного управління ризиками та для запобігання використанню послуг та продуктів установи для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення;
 • неналежне виконання установою обов’язку здійснювати оцінку/переоцінку ризиків, у тому числі притаманних її діяльності, документувати їх результати, а також підтримувати в актуальному стані інформацію щодо оцінки ризиків, притаманних її діяльності (ризик-профіль суб’єкта первинного фінансового моніторингу), а також неналежне виконання установою обов’язку здійснювати управління ризиками, пов’язаними із запровадженням чи використанням нових та існуючих інформаційних продуктів, ділової практики або технологій, у тому числі таких, що забезпечують проведення фінансових операцій без безпосереднього контакту з клієнтом;
 • нездійснення установою перевірки на підставі офіційних документів наявності в особи, яка діє як представник клієнта, відповідних повноважень, а також нездійснення ідентифікації та верифікації такої особи;
 • незазначення на копіях ідентифікаційних документів засвідчувальних підписів уповноваженого працівника установи та фізичної особи – власника документа як таких, що відповідають оригіналу, а також дат їх виготовлення;
 • неналежне здійснення установою заходів щодо виявлення критеріїв ризику, притаманних діловим відносинам з клієнтом;
 • незабезпечення внесення до реєстру відмов установи даних про клієнта;
 • неналежне виконання установою обов’язку своєчасно та в повному обсязі подавати (оформлювати, засвідчувати) на запити Національного банку достовірну інформацію та/або документи (висновки, рішення тощо), копії документів або витяги з документів, що стосуються виконання установою вимог законодавства у сфері ПВК/ФТ;
 1. у розмірі 51 000,00 грн за порушення вимог пункту 6 розділу ІІ Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України в умовах особливого періоду, затверджених постановою Правління Національного банку України від 18 грудня 2018 року № 140 (далі – Правила № 140), у частині подання до Національного банку статистичної звітності з питань ПВК/ФТ із порушенням порядку формування показників статистичної звітності;

ТОВ "ФІНОД" – штраф у розмірі 3 900 000,00 грн за порушення вимог:

 • підпунктів 1 та 2 пункту 5 постанови Правління Національного банку України від 29 липня 2022 року № 165 “Про особливості регулювання та нагляду за здійсненням діяльності з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі в період дії воєнного стану та внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 06 березня 2022 року № 39ˮ (далі – Постанова № 165) у частині незабезпечення обладнання приміщень окремих структурних підрозділів установи, в яких здійснюються операції з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі, системою технологічного відеоконтролю за процесом обслуговування клієнтів (далі – система технологічного відеоконтролю), що має забезпечити:
 • обов’язкову реєстрацію та архівацію відеосигналу із зони робочого місця працівника структурного/відокремленого підрозділу установи, який здійснює операції з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі, зони клієнтів біля робочого місця працівника структурного/відокремленого підрозділу установи та входу / виходу клієнтів до/з приміщень установи / структурного / відокремленого підрозділу строком не менше ніж 14 діб;
 • технічну можливість надання на вимогу уповноважених працівників Національного банку (інспекційної групи) під час проведення виїзної перевірки установи / структурного / відокремленого підрозділу доступу до перегляду даних відеоархіву та копії фрагмента даних відеоархіву за конкретний проміжок часу;
 • пункту 20 розділу ІІІ Положення про здійснення операцій із валютними цінностями, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 02 січня 2019 року № 2 (далі – Положення № 2), в частині порушення окремими структурними підрозділами установи порядку проведення валютно-обмінних операцій, що полягає у здійсненні валютно-обмінних операцій без надання клієнтам розрахункових документів реєстратора розрахункових операцій (далі – РРО) одночасно з прийняттям/видачею коштів не пізніше завершення валютно-обмінних операцій;
 • пункту 22 розділу ІІІ Положення № 2 в частині невідповідності залишків готівкових коштів, наявних у касі окремого структурного підрозділу установи на момент перевірки, сумам готівкових коштів, зазначеним у звітній довідці про касові обороти за день і залишки цінностей;
 • пункту 33 розділу IV Положення про структуру валютного ринку України, умови та порядок торгівлі іноземною валютою та банківськими металами на валютному ринку України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 02 січня 2019 року № 1 (далі – Положення № 1), у частині порушення окремими структурними підрозділами установи заборони щодо відмови клієнту у здійсненні валютно-обмінної операції з банкнотою іноземної валюти, яка за дизайном і елементами захисту повністю відповідає зразкам та описам, що наведені на сторінках офіційних сайтів центральних/національних банків іноземних держав, справжність якої підтверджена з використанням відповідного обладнання;

ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КОНВЕРСІЯ" – штраф у розмірі 1 232 650,00 грн за порушення вимог:

 • пункту 20 розділу ІІІ Положення № 2 в частині порушення порядку здійснення окремими структурними підрозділами установи порядку здійснення валютно-обмінних операцій, що полягає в ненаданні розрахункового документа РРО одночасно з прийняттям/видачею фізичній особі коштів (не пізніше завершення операції);
 • пункту 21 розділу ІІІ Положення № 2 в частині неналежного ведення окремими структурними підрозділами установи реєстрів купленої та/або проданої готівкової іноземної валюти, а саме: невідповідності форм реєстрів купленої та/або проданої готівкової іноземної валюти в цих структурних підрозділах формі, встановленій в додатку 3 до Положення № 2;
 • пункту 18, підпункту 1 пункту 23 розділу IV Положення № 1, пунктів 15, 20, 21 розділу ІІІ Положення № 2 в частині здійснення окремим структурним підрозділом установи валютно-обмінної операції без її документального оформлення, а саме без застосування РРО / програмного РРО та невідображення цієї операції в реєстрі купленої та/або проданої готівкової іноземної валюти, без оформлення розрахункового документа РРО та одночасного його надання з прийняттям / видачею фізичній особі коштів;
 • пункту 29 розділу ІV Положення № 1 у частині незабезпечення окремим структурним підрозділом установи обладнання робочого місця касира таким чином, щоб клієнт міг спостерігати за перерахуванням готівки;
 • підпункту 1 пункту 5 Постанови № 165 у частині незабезпечення обладнання приміщення окремого структурного підрозділу установи системою технологічного відеоконтролю, що має відповідати вимогам, установленим у підпункті 1 пункту 5 Постанови № 165;
 • підпункту 2 пункту 5 Постанови № 165 у частині незабезпечення обладнання приміщень окремих структурних підрозділів установи системою технологічного відеоконтролю, яка забезпечує технічну можливість надання на вимогу уповноважених працівників Національного банку (інспекційної групи) під час проведення виїзної перевірки установи / структурного / відокремленого підрозділу доступу до перегляду даних відеоархіву та надання копії фрагмента даних відеоархіву за конкретний проміжок часу;

ТОВ "ПРЕМІУМ ФІНАНС":

 1. штраф у розмірі 293 300,00 грн за порушення вимог пункту 2 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ у частині невиконання обов’язку забезпечити належну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу з огляду на:
 • неналежне виконання установою обов’язку з урахуванням вимог законодавства, результатів національної оцінки ризиків та оцінки ризиків, притаманних її діяльності, розробляти, впроваджувати та оновлювати внутрішні документи з питань ПВК/ФТ;
 • неналежне виконання установою обов’язку щодо забезпечення застосування у своїй діяльності ризик-орієнтовного підходу та вжиття належних заходів з метою мінімізації ризиків;
 1. письмове застереження за порушення вимог:
 • частини другої статті 6 Закону про валюту в частині порушення умов та порядку торгівлі іноземною валютою на валютному ринку України, які визначені у пункті 17 розділу IV Положення № 1, що полягає в невизначенні у внутрішніх документах установи про організацію і порядок здійснення валютно-обмінних операцій порядку взаємодії між відокремленими підрозділами, пунктами обміну валют, небанківської установи під час проведення валютно-обмінних операцій, тривалості їх операційного (робочого) дня; порядку установлення курсів купівлі, продажу іноземних валют;
 • частини сьомої статті 11 Закону про валюту в частині порушення порядку здійснення валютного нагляду, встановленого Національним банком у пункті 7 Положення № 13, що полягає в невизначенні у внутрішніх документах (процедурах, програмах, положеннях, процесах) порядку організації здійснення валютних операцій з урахуванням ризик-орієнтованого підходу;
 • частини першої статті 10 Закону про валюту, пунктів 11, 12 розділу IІ Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 13 листопада 2018 року № 120, що полягає в поданні установою до Національного банку інформації (статистичної звітності) про валютні операції з помилками;

ТОВ "СМАРТІВЕЙ ЮКРЕЙН":

 1. штраф у розмірі 255 000,00 грн за порушення вимог:
 • частини першої статті 8 Закону про ПВК/ФТ у частині неналежного виконання обов’язку установи розробляти та впроваджувати з урахуванням вимог законодавства, результатів національної оцінки ризиків та оцінки ризиків, притаманних її діяльності, внутрішні документи з питань ПВК/ФТ;
 • абзацу другого частини другої статті 7 Закону про ПВК/ФТ у частині неналежного виконання установою обов’язку здійснювати оцінку ризиків, притаманних її діяльності;
 • пункту 4 частини другої статті 8, частин другої – четвертої, сьомої статті 11 Закону про ПВК/ФТ, що полягає в нездійсненні установою належної перевірки своїх клієнтів;
 1. письмове застереження за порушення вимог пункту 15 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ та абзацу четвертого пункту 41 розділу IV Положення № 90 в частині неналежного виконання установою обов’язку своєчасно та в повному обсязі подавати (оформлювати, засвідчувати) на запит Національного банку достовірну інформацію та/або документи (висновки, рішення тощо), копії документів або витяги з документів, що стосуються виконання суб’єктом первинного фінансового моніторингу вимог законодавства з питань ПВК/ФТ;

ТОВ “ФК "АЛЬФА-ІНВЕСТ ГРУП":

 • штраф у розмірі 51 000,00 грн за порушення вимог частини першої статті 8 Закону про ПФК/ФТ у частині неналежного виконання обов’язку установи розробляти та впроваджувати внутрішні документи з питань ПВК/ФТ;
 • письмове застереження за порушення вимог частини другої статті 6 Закону про валюту в частині порушення умов та порядку торгівлі іноземною валютою на валютному ринку України, які визначені у пункті 17 розділу IV Положення № 1 , що полягає в невизначенні у внутрішніх документах установи про організацію і порядок здійснення валютно-обмінних операцій порядку здійснення валютно-обмінних операцій та порядку установлення курсів купівлі, продажу іноземних валют;

ПТ "ЛОМБАРД "ДОБРІ ТРАДИЦІЇ", ТОВ "АЛЬЯНС ІНШУЕРЕНС", ТОВ "СТРАХОВИЙ БРОКЕР "СІМПЛ ІНШУРАНС" – штрафи в розмірі 51 000,00 грн кожній установі за порушення вимог пункту 5 розділу ІІ Правил № 140 та пунктів 12, 13 додатка до Правил № 140 у частині неподання до Національного банку звітності з питань ПВК/ФТ;

ТОВ "ДИМЕТРА ФІНАНС", ТОВ "ФК "ПРОСТІ РІШЕННЯ", ТОВ "ФК "СОЛІД ГРУП", ТОВ "СТРАХОВИЙ БРОКЕР "РОЛЛ" – штрафи в розмірі 1 700,00 грн кожній установі за порушення вимог пункту 1 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ, що полягає в неналежному виконанні установами обов’язку стати на облік у спеціально уповноваженому органі як суб’єкт первинного фінансового моніторингу;

КС "ЗАХІДНА", ПТ "ЛИСЕНКО ТА КОМПАНІЯ – ЛОМБАРД", ТОВ "РЕНДОЛФ КАПІТАЛ" – письмові застереження кожній установі за порушення вимог пункту 5 розділу ІІ Правил № 140 та пунктів 12, 13 додатка до Правил № 140 у частині неподання до Національного банку звітності з питань ПВК/ФТ у строки, встановлені Правилами № 140;

ПАТ "СК "УСГ" – письмове застереження за порушення вимог підпункту “вˮ пункту 8 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ щодо неналежного виконання установою обов’язку надавати спеціально уповноваженому органу обґрунтовані висновки, копії документів та іншу інформацію, на основі яких сформовано підозру.

Теги
Підписка на сповіщення

Підписатися на оперативні сповіщення про новини