Звичайна версія сайту
Національний банк у січні застосував до 3 банків та 7 небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства

Національний банк у січні застосував до 3 банків та 7 небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства

Національний банк України за результатами нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення за діяльністю банків та небанківських фінансових установ, а також валютного нагляду в січні 2022 року застосував до трьох банків та семи небанківських фінансових установ заходи впливу.

Так, заходи впливу застосовано до:

АТ "ОЩАДБАНК" письмове застереження за порушення вимог:

 • пункту 3 частини другої статті 6 Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищенняˮ від 14.10.2014 № 1702-VII1 (далі – Закон № 1702-VII). Порушення полягає в незабезпеченні виявлення фінансових операцій клієнта, що підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу;
 • пункту 4 частини другої статті 6 та частин першої і другої статті 11 Закону № 1702-VII. Порушення полягає в неналежному виконанні банком обов’язку здійснювати переоцінку ризиків клієнта з урахуванням, зокрема, результатів аналізу операцій, проведених клієнтом, та їх відповідності фінансовому стану та змісту діяльності клієнта;
 • пункту 72 Положення про здійснення  банками фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління Національного банку від 26.06.2015 № 4172 (далі – Положення № 417). Порушення полягає в невиконанні обов’язку на постійній основі з урахуванням ризик-орієнтованих підходів здійснювати  належний аналіз фінансових операцій клієнта з метою виявлення фінансових операцій, що не відповідають фінансовому стану (оцінці фінансового стану) клієнта;

АТ "КБ "ПРИВАТБАНК":

1) письмове застереження за порушення вимог:

 • статей 6 та 11 Закону № 1702-VII у частині неналежного виконання обов’язків щодо виявлення та вжиття додаткових заходів щодо окремих клієнтів-публічних діячів, їх близьких осіб або пов’язаних з ними осіб, здійснення оцінки ризиків окремих клієнтів;
 • частини шостої статті 7 Закону № 1702-VII у частині  порушення строку інформування керівника про вжиті заходи з фінансового моніторингу;
 • пункту 5 розділу І Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 13.11.2018 № 120 (далі – Правила № 120) у частині подання  окремих некоректних даних;
 • частини першої статті 10 Закону України "Про валюту і валютні операції" (далі – Закон про валюту) та пунктів 5, 10, розділу І, пунктів 11, 12 розділу ІІ Правил № 120. Порушення полягають у ненаданні та наданні з помилками інформації (статистичної звітності) про валютні операції до Національного банку;
 • частин першої та третьої статті 5 Закону про валюту, пункту 27 розділу IV Положення про здійснення операцій із валютними цінностями, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 02.01.2019 № 2 (далі – Положення № 2) у частині порушення порядку здійснення розрахунків в іноземній валюті за окремими валютними операціями;

2) штраф у розмірі 400 000,00 грн за порушення абзацу першого пункту 72 розділу V Положення  № 417 у частині не здійснення належного аналізу фінансових операцій окремих клієнтів з метою виявлення фінансових операцій, що не відповідають фінансовому стану (оцінці фінансового стану) та/або змісту діяльності клієнта;

3) штраф у розмірі 200 000,00 грн за порушення вимог частини сьомої статті 11 Закону про валюту, пункту 8 розділу І Положення про валютний нагляд, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 03.01.2019 № 13 (далі – Положення № 13), пункту 6 розділу І Положення № 2, пункту 7 Положення про порядок здійснення уповноваженими установами аналізу та перевірки документів (інформації) про валютні операції, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 02.01.2019 № 8, у частині порушення порядку здійснення валютного нагляду за окремими клієнтами;

АТ "ПОЛІКОМБАНК" штраф у розмірі 234 026,69 грн за порушення абзацу першого пункту 72 розділу V Положення  № 417. Порушення полягає в невиконанні обов’язку на постійній основі з урахуванням ризик-орієнтованих підходів здійснювати належний аналіз фінансових операцій клієнтів з метою виявлення фінансових операцій, що, зокрема, не відповідають фінансовому стану (оцінці фінансового стану) та/або змісту діяльності клієнта, економічна доцільність (сенс) за якими відсутня;

ТОВ "ФК МАГНАТ", ТОВ "ФК "ОКТАВА ФІНАНС":

1) письмові застереження за порушення вимог:

 • частини дев’ятої статті 11 Закону про валюту, пункту 26 розділу ІІ, підпункту 5 пункту 39 розділу ІІІ Положення про порядок організації та здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду з питань реалізації і моніторингу ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), затвердженого постановою Правління Національного банку України від 30.06.2020 № 90 (далі – Положення № 90). Порушення полягає в наданні до Національного банку недостовірної інформації про валютні операції;
 • частини сьомої статті 11 Закону про валюту, пункту 7 розділу І Положення № 13. Порушення полягає в невизначенні у внутрішніх документах установ порядку організації здійснення валютних операцій з урахуванням ризик-орієнтованого підходу;
 • частини другої статті 6 Закону про валюту, пункту 17 розділу IV Положення про структуру валютного ринку України, умови та порядок торгівлі іноземною валютою та банківськими металами на валютному ринку України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 02.01.2019 № 1, у частині порушення умов та порядку торгівлі іноземною валютою на валютному ринку України;
 • частини першої статті 8 Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищенняˮ від 06.12.2019 № 361-IX (далі – Закон № 361-ІХ) у частині неналежного виконання обов’язку  розробляти та впроваджувати з урахуванням законодавства України внутрішні документи з питань фінансового моніторингу;
 • пункту 3 частини другої статті 8 Закону № 361-ІХ. Порушення полягає в неналежному виконанні установами обов’язку забезпечувати функціонування належної системи управління ризиками, застосовувати у своїй діяльності ризик-орієнтований підхід та вживати належних заходів з метою мінімізації ризиків;

2) штрафи в розмірі 51 000,00 грн для кожної установи за порушення пункту 17 частини другої статті 8 Закону № 361-ІХ. Порушення полягає в неналежному виконанні установами обов’язку документувати заходи, вжиті з метою виконання вимог законодавства України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму чи фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

3) штрафи в розмірі 100 000,00 грн для кожної установи за порушення вимог частини сьомої статті 11 Закону про валюту, пункту 6 розділу І, пункту 24 розділу ІІІ Положення № 2. Порушення полягає в неналежному виконанні установами обов’язків щодо здійснення валютного нагляду за валютними операціями, що проведені через установи і які пов’язані з уникненням вимог/обмежень/заборон, визначених законом України, що регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму чи фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

ТОВ "ФК "ГОЛДЕН ГРУПП" штраф у розмірі  17 000,00 грн за порушення вимог частини першої статті 10 Закону про валюту та пунктів 11, 12 розділу ІІ Правил № 120. Порушення полягають у поданні установою до Національного банку інформації (статистичної звітності) про валютні операції з суттєвими помилками;

ТОВ "СК-АХІОМА" письмове застереження за порушення вимог пункту 1 частини другої статті 8 Закону № 361-IX та пункту 19 розділу ІІ Положення про здійснення установами фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 28.07.2020 № 107. Порушення полягає в невиконанні установою обов’язку стати на облік у спеціально уповноваженому органі як суб’єкт первинного фінансового моніторингу в установленому порядку;

ТОВ "СС ЛОУН" письмове застереження за порушення вимог:

 • абзацу першого частини першої статті 8 Закону № 361-IХ у частині неналежного виконання обов’язку розробляти та впроваджувати внутрішні документи з питань фінансового моніторингу;
 • пункту 4 частини другої статті 8, частини другої статті 11 Закону № 361-IХ у частині невиконання належної перевірки клієнтів, а саме нездійсненні верифікації клієнтів в порядку, визначеному законодавством України;

ТОВ "ФК "ФІНАНС ЕКСПЕРТ" письмове застереження за порушення вимог пункту 15 частини другої статті 8 Закону № 361-IХ, абзацу четвертого пункту 41 розділу ІV Положення № 90. Порушення полягає в ненаданні установою на запит Національного банку інформації (письмових  пояснень), копій документів, необхідних для здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу;

ТОВ "ФК "ФІНВОРК" письмове застереження за порушення вимог пункту 1 частини другої статті 8 Закону № 361-IX. Порушення полягає в неналежному виконанні установою обов’язку повідомляти спеціально уповноважений орган в порядку, визначеному Національним банком, зокрема про звільнення відповідального працівника.

1 Діяв в період вчинення порушення, втратив чинність 28.04.2020

2 Діяло в період вчинення порушення, втратило чинність 19.05.2020.

 

 

 
Теги
Підписка на сповіщення

Підписатися на оперативні сповіщення про новини