Звичайна версія сайту
Перейти до вмісту
Національний банк удосконалив підходи до оцінки кредитного ризику за спеціалізованими видами кредитування

Національний банк удосконалив підходи до оцінки кредитного ризику за спеціалізованими видами кредитування

Національний банк України запроваджує нові підходи до оцінки кредитного ризику за спеціалізованими видами кредитування, до яких належать проєктне, об'єктне фінансування та фінансування спорудження/придбання нерухомого майна, що генерує дохід. Оновлені вимоги удосконалюють чинні підходи до оцінки кредитів під інвестиційні проєкти, встановлені Положенням про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями, затвердженим постановою Правління НБУ від 30 червня 2016 року № 351 (зі змінами). Оновлена методологія відповідає принципам та рекомендаціям Базельського комітету з банківського нагляду, вимогам європейського законодавства, ґрунтується на підходах міжнародних рейтингових агентств та аналізі статистичних даних банків України.

Оцінка таких кредитів не може бути здійснена за стандартною моделлю, визначеною Національним банком для юридичних осіб, адже джерело їхнього погашення – майбутні грошові потоки від реалізації проєкту. Отже, на момент видачі таких кредитів відсутні релевантні фактичні фінансові дані позичальника, які можна використовувати для оцінки імовірності дефолту (PD) за стандартною методологією.

За оновленою методологією визначення класу боржника за спеціалізованим кредитом відбуватиметься із застосуванням багатофакторної моделі, яка включає як кількісні показники, так і якісні характеристики, що відображають фінансові показники проєкту, ризики його реалізації, стійкість ініціатора проєкту та рівень захисту інтересів банка-кредитора. Модель є зваженою, що передбачає врахування встановлених показників та характеристик з певними ваговими коефіцієнтами залежно від виду спеціалізованого кредитування та етапу реалізації проєкту (передексплуатаційний чи експлуатаційний). Такий підхід забезпечує врахування особливостей різних видів спеціалізованого кредитування,  більшу чутливість та точність, що надало можливість знизити діапазони значень PD боржників.

Регулятор вдосконалює методологію оцінки спеціалізованих кредитів, щоб одночасно забезпечити достовірну оцінку ризиків та сприяти розширенню можливостей вітчизняної банківської системи з підтримки економічного зростання країни.

Запровадження нових вимог щодо оцінки спеціалізованих кредитів відбуватиметься поетапно:

  1. до 20 вересня 2021 року – розроблення/доопрацювання банками внутрішньобанківських положень;
  2. за станом на 01 листопада 2021 року та на 01 грудня 2021 року – розрахунок кредитного ризику в тестовому режимі з інформуванням Національного банку за встановленою формою про результати розрахунку;
  3. починаючи з 31 грудня 2021 року – розрахунок згідно з оновленими вимогами Положення № 351 розміру кредитного ризику за спеціалізованими кредитами (за кредитами, наданими після 01 жовтня 2021 року);
  4. до 31.12.2022 року  – перехід до розрахунку розміру кредитного ризику за інвестиційними кредитами, наданими до 01 жовтня 2021 року, з використанням моделі оцінки спеціалізованого кредитування. Упродовж цього перехідного періоду банкам надається право:
  • застосовувати під час визначення значення PD боржника – юридичної особи порядок, передбачений для оцінки інвестиційних проєктів, або порядок, передбачений для Z-моделі;
  • не застосовувати при визначенні коефіцієнту участі ініціатора проєкту у фінансуванні проєкту (фінансовий леверидж) норму в частині обмеження перевищення суми коштів, внесених ініціатором проєкту за угодами, умовами яких передбачено повернення цих внесків після повного погашення боржником-юридичною особою зобов’язань за спеціалізованим кредитом, над сумою внесків, внесених на безповоротній основі.

Зміни до Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями затверджені постановою Правління НБУ від 22 червня 2021 року № 58 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України".

Теги
Підписка на сповіщення

Підписатися на оперативні сповіщення про новини