Звичайна версія сайту

Національний банк уперше оприлюднює розширений пакет проміжної скороченої консолідованої фінансової звітності

Національний банк України вперше оприлюднює розширений пакет проміжної скороченої консолідованої фінансової звітності Національного банку за 6 місяців 2019 року. Досі Національний банк відповідно до Закону України «Про Національний банк України» оприлюднював річну консолідовану фінансову звітність та  квартальний Звіт про фінансовий стан.  Натомість тепер проміжна скорочена консолідована фінансова звітність містить чотири основні форми фінансових звітів: Звіт про фінансовий стан, Звіт про сукупні доходи, Звіт про рух грошових коштів, Звіт про зміни у власному капіталі та деякі примітки.

Правління Національного банку вирішило розширити перелік публікацій, які пояснюють зміни у фінансовому стані та результатах діяльності Національного банку, з метою підвищення прозорості та відкритості. Проміжна скорочена консолідована фінансова звітність покликана надати інформацію для пояснення подій та операцій, які є суттєвими для розуміння цих змін з дати останньої річної консолідованої фінансової звітності НБУ.

Проміжну консолідовану фінансову звітність Національного банку за період, що закінчився 30 червня 2019 року, необхідно аналізувати разом із річною консолідованою фінансовою звітністю Національного банку станом на 31 грудня 2018 року, складеною у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності, підтвердженою зовнішнім аудитом та затвердженою Радою Національного банку.

Проміжна консолідована фінансова звітність Національного банку за період, що закінчився 30 червня 2019 року, складена із застосуванням тих самих облікових політик, оцінок суджень і припущень, що й остання річна консолідована фінансова звітність. Виняток – тільки політика, пов’язана із набранням чинності з 01 січня 2019 року Міжнародного стандарту фінансової звітності 16 «Оренда», однак з огляду на не суттєвість відповідних операцій у Національному банку це не мало впливу на його фінансову звітність.

Відповідно  до оприлюдненої 30 серпня 2019 року звітності за перше півріччя 2019 року, за цей період валюта балансу Національного банку зменшилася на 5%, якщо порівняти з консолідованими балансовими даними станом на 31 грудня 2018 року, та становить 993 637 млн грн. Головним чином, це зменшення пов’язане з погашенням зобов’язань за кредитами, отриманими від Міжнародного валютного фонду.

У частині зобов’язань Національного банку за перші 6 місяців року значно зросли залишки коштів банків (на 41%), державних та інших установ (на 75%). Натомість сума депозитних сертифікатів скоротилася на 27%.

У 2019 році Національний банк перерахував до Державного бюджету України 64 898 млн грн – усю суму частини прибутку до розподілу, що визначена в Консолідованій фінансовій звітності Національного банку за 2018 рік як сума зобов’язань перед Державним бюджетом.  Це на 17,3 млрд. грн більше, ніж передбачено Законом про Державний бюджет України на 2019 рік.

Сума консолідованого прибутку Національного банку за 6 місяців 2019 року становила 6 398 млн грн, якщо порівняти зі збитком в 1 128 млн грн, що був отриманий за аналогічний період 2018 року та був пов’язаний зі значним зміцненням курсу гривні до іноземних валют.  У 2019 році подальше укріплення гривні також спричинило помітний негативний вплав на прибуток. Основними статтями, що на сьогодні формують суму прибутку Національного банку, є процентні доходи та результати переоцінки цінних паперів, що обліковуються за справедливою вартістю.

 

Підписка на сповіщення

Підписатися на оперативні сповіщення про новини