Звичайна версія сайту
Національний банк відхилив дві аудиторські компанії від проведення зовнішнього аудиту в банках

Національний банк відхилив дві аудиторські компанії від проведення зовнішнього аудиту в банках

Національний банк 11 жовтня 2019 року прийняв рішення про відхилення аудиторської компанії  "Аваль" і аудиторської фірми "Респект", які були обрані банками для проведення аудиторської перевірки річної фінансової звітності за 2019 рік. Відповідне рішення прийнято Комітетом з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем.

Підставою для прийняття такого рішення стало недотримання аудиторами у попередній звітний період вимог нормативно-правових актів НБУ з питань порядку подання банком до Національного банку аудиторського звіту в частині достовірності та розкриття інформації (аудиторська фірма  "Респект") та розкриття інформації (аудиторська компанія "Аваль"), що обов’язково мають міститися в звіті за результатами проведення аудиту. Право Національного банку на відхилення аудиторської фірми визначене в пункті 15 розділу ІІ Положення про порядок відхилення (відсторонення) Національним банком аудиторської фірми, яка обрана банком для проведення зовнішнього аудиту, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 2 серпня 2018 року № 89.

Відповідно до цього Положення аудиторська фірма, щодо якої Національний банк прийняв рішення про відхилення або про відсторонення, має право взяти участь у конкурсі з відбору аудиторських фірм, які можуть бути обрані банком для проведення аудиту фінансової звітності, не раніше ніж через рік із дати прийняття Національним банком відповідного рішення (пункт 9 розділу І Положення № 89).

Національний банк звертає увагу всіх суб'єктів аудиторської діяльності щодо необхідності сумлінного дотримання вимог законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів НБУ, під час проведення аудиту фінансової звітності банків. Підвищення якості аудиту, надання користувачам для прийняття рішень повної, зрозумілої, достовірної та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів банків має безпосередній вплив на підвищення інвестиційної привабливості фінансового сектору.

Теги
Підписка на сповіщення

Підписатися на оперативні сповіщення про новини