Звичайна версія сайту
Перейти до вмісту

Національний банк впроваджує новий норматив для банків – коефіцієнт покриття ліквідністю LCR

З метою підтримки фінансової стабільності та підвищення стійкості банківської системи до можливих шоків ліквідності Правління НБУ 15 лютого 2018 року затвердило новий пруденційний норматив для українських банків – коефіцієнт покриття ліквідністю або LCR (англ. Liquidity Coverage Ratio).

"Запровадження LCR в Україні – це важливий крок у гармонізації вимог до ліквідності українських банків з нормами законодавства ЄС та рекомендацій Базельського комітету (Базель ІІІ). Наступним кроком у цьому напрямку буде запровадження ще одного нормативу – коефіцієнта чистого стабільного фінансування (Net Stable Funding Ratio, NSFR), а також прийняття нових стандартів організації системи управління ризиками в банках України, включаючи ризик ліквідності", – підкреслює заступник Голови Національного банку України Катерина Рожкова.

Коефіцієнт покриття ліквідністю – це співвідношення високоякісних ліквідних активів банку до суми, необхідної для покриття підвищеного відтоку коштів з банку протягом 30 днів. Він відображає рівень стійкості банку до короткострокових шоків ліквідності – характерного для кризових періодів явища, коли відбувається значний відтік коштів клієнтів.

Виконання нормативу свідчитиме, що банк забезпечений ліквідністю в обсязі, достатньому для повного виконання ним зобов’язань протягом 30 днів в кризових умовах. Враховуючи значний рівень доларизації української банківської системи, банки повинні будуть дотримуватися нормативу LCR як у національній, так і в іноземних валютах.

Згідно з нормами ЄС значення коефіцієнта LCR для банків встановлено на рівні 100%. Період, необхідний для досягнення цього значення банками, буде визначений НБУ за результатами тестових розрахунків.

З 1 червня 2018 року розрахунок нормативу LCR здійснюватиметься у тестовому режимі, який триватиме 6 місяців.

З 1 грудня 2018 року норматив LCR стане обов’язковим до виконання. Банки розраховуватимуть його щоденно і звітуватимуть НБУ щомісяця.

Певний період часу нормативи миттєвої ліквідності (Н4), поточної ліквідності (Н5) та короткострокової ліквідності (Н6) діятимуть одночасно з LCR.

Наразі банки готові до впровадження LCR, враховуючи наявний структурний надлишок ліквідності у банківському секторі та високу дохідність державних цінних паперів, які входять до складу високоякісних ліквідних активів.

Норматив LCR відповідає загальноприйнятим у світі підходам оцінки ліквідності і є зрозумілим для міжнародних інвесторів.

Новий норматив LCR впроваджено Постановою Правління НБУ №13 "Про запровадження коефіцієнта покриття ліквідністю (LCR)" та рішенням Правління НБУ №101-рш "Про схвалення Методики розрахунку коефіцієнта покриття ліквідністю (LCR)" від 15 лютого 2018 року. Вони набувають чинності з 01 березня 2018 року.

Довідково: LCR - коефіцієнт ліквідності, розроблений Базельським комітетом з банківського нагляду у відповідь на глобальну фінансову кризу 2007 ‒ 2008 років. З 2015 року норматив є обов’язковим для банків країн ЄС відповідно до положень CRR/CRD IV. На сьогодні LCR запроваджено у 45 країнах світу, у тому числі в тих, які не є членами Базельського комітету з банківського нагляду.

Для розробки та впровадження LCR в Україні у вересні 2016 року було створено робочу групу, до складу якої увійшли фахівці профільних підрозділів Національного банку України та комерційних банків. Для вивчення міжнародного досвіду імплементації нормативу проведено консультації з експертами Базельського комітету, Світового банку, центробанків інших країн.

Підписка на сповіщення

Підписатися на оперативні сповіщення про новини