Звичайна версія сайту
Перейти до вмісту
Національний банк захищатиме в суді правомірність рішень про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію  АТ "АЙБОКС БАНК" та АТ "АКБ "КОНКОРД"

Національний банк захищатиме в суді правомірність рішень про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію АТ "АЙБОКС БАНК" та АТ "АКБ "КОНКОРД"

Національний банк захищатиме в суді правомірність рішень про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію АТ "АЙБОКС БАНК" та АТ "АКБ “КОНКОРД", оскаржених у судовому порядку.

Нагадуємо, в березні 2023 року Національний банк ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії в АТ "АЙБОКС БАНК" та його ліквідацію у зв’язку із систематичним порушення банком вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі – ПВК/ФТ), що полягає в неналежному виконанні банком обов’язку:

  • здійснювати посилені заходи належної перевірки щодо клієнтів, ризик ділових відносин з якими є високим;
  • розробляти та впроваджувати внутрішні документи з питань ПВК/ФТ з урахуванням вимог законодавства, результатів національної оцінки ризиків та оцінки ризиків, притаманних його діяльності.

До того ж протягом останніх двох років Національний банк за результатами здійснення нагляду у сфері ПВК/ФТ за вчинені цим банком порушення застосував до нього, зокрема, такі заходи впливу, як накладення штрафу, зупинення здійснення окремих видів здійснюваних банком операцій (двічі), відсторонення посадової особи банку від посади, письмове застереження (двічі).

У серпні 2023 року Національний банк ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії в АТ “АКБ “КОНКОРДˮ та його ліквідацію у зв’язку із систематичним порушення банком вимог законодавства у сфері ПВК/ФТ, а саме:

  • пункту 3 частини другої статті 8 Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищенняˮ (далі – Закон про ПВК/ФТ) у частині незабезпечення функціонування належної системи управління ризиками;
  • пункту 15 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ, абзацу четвертого пункту 26 розділу ІІ Положення про порядок організації та здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду з питань реалізації і моніторингу ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), затвердженого постановою Правління Національного банку України від 30 червня 2020 року № 90, в частині ненадання на запити інспекційної групи достовірної інформації, необхідної для здійснення нагляду у сфері ПВК/ФТ;
  • абзаців першого та другого частини першої статті 8 Закону про ПВК/ФТ у частині неналежного виконання банком обов’язку з урахуванням вимог законодавства, результатів національної оцінки ризиків та оцінки ризиків, притаманних його діяльності, розробляти, впроваджувати внутрішні документи з питань ПВК/ФТ, а також у частині відсутності у внутрішніх документах з питань ПВК/ФТ процедур, достатніх для забезпечення ефективного управління ризиками;
  • пункту 40 розділу IV Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління Національного банку від 19 травня 2020 року № 65, в частині неврахування під час аналізу ризиків легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та/або фінансування розповсюдження зброї масового знищення своїх продуктів та послуг, особливостей та можливостей їх використання.

До того ж протягом останніх двох років Національний банк за результатами здійснення нагляду у сфері ПВК/ФТ за вчинені цим банком порушення застосував до нього такі заходи впливу, як накладення штрафу в загальному розмірі 60 400 000,00 грн та письмове застереження.

Теги
Підписка на сповіщення

Підписатися на оперативні сповіщення про новини