Звичайна версія сайту
Перейти до вмісту
Національний банк запроваджує вимоги до капіталу банків на покриття операційних ризиків від початку 2022 року

Національний банк запроваджує вимоги до капіталу банків на покриття операційних ризиків від початку 2022 року

Національний банк України продовжує імплементацію вимог європейського законодавства та рекомендацій Базельського комітету з банківського нагляду та запроваджує вимоги до капіталу банків для покриття операційних ризиків.

Це означає, що значення достатності капіталу буде розраховуватися не лише з урахуванням кредитного ризику та відкритої валютної позиції, але й операційного ризику. 

За цим підходом розмір операційного ризику банку визначається із урахуванням розміру його доходів та витрат, пов’язаних із основною діяльністю. Доходи та витрати банку розподіляються за трьома компонентами:

  • компонент чистих процентних доходів/витрат та дивідендів;
  • сервісний компонент;
  • фінансовий компонент.

Для розрахунку обсягу кожного з трьох компонентів береться середнє значення за три останні роки.

Для визначення мінімального розміру операційного ризику сукупний обсяг трьох компонентів зважується на коефіцієнт 0,15, а отримане значення відображає величину операційного ризику банку, яка потребує покриття капіталом.

Банки розраховуватимуть мінімальний розмір операційного ризику один раз на рік на основі підтвердженої аудитором річної фінансової звітності.

Нові вимоги до капіталу запроваджуватимуться поступово. Тестові розрахунки розміру операційного ризику розпочнуться вже у 2020 році після оприлюднення річної фінансової звітності за 2019 рік. Покривати капіталом операційний ризик банки будуть зобов’язані з 1 січня 2022 року.

Потреба банків у капіталі для покриття цього ризику визначатиметься відповідно до нового стандартизованого підходу Базельського комітету з банківського нагляду “Базель ІІІ: Остаточне узгодження реформ після кризи” (Basel III: Finalising post-crisis reforms, 07 грудня 2017 року), з урахуванням особливостей української банківської системи.

Порядок визначення банками України мінімального розміру операційного ризику та врахування його під час розрахунку нормативів достатності капіталу впроваджено постановами Правління Національного банку України від 24 грудня 2019 року № 156 "Положення про порядок визначення банками України мінімального розміру операційного ризику" та № 157 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України". Вони набувають чинності з 27 грудня 2019 року.

Довідково:

Операційний ризик – імовірність виникнення збитків або додаткових втрат, або недоотримання запланованих доходів унаслідок недоліків, або помилок в організації внутрішніх процесів, навмисних або ненавмисних дій працівників банку, інших осіб, збоїв у роботі інформаційних систем банку або внаслідок впливу зовнішніх факторів. Операційний ризик уключає юридичний ризик, однак має виключати ризик репутації та стратегічний ризик.

Теги
Підписка на сповіщення

Підписатися на оперативні сповіщення про новини