Звичайна версія сайту
Національний банк застосовував заходи впливу до 9 страховиків за порушення нормативів

Національний банк застосовував заходи впливу до 9 страховиків за порушення нормативів

На початку березня за результатами безвиїзного нагляду за страховими компаніями у II півріччі 2020 року Національний банк склав акти про порушення щодо 46 страховиків, які не виконують обов’язкових нормативів, та 7 компаній, які не подали звітність.

Сьогодні, 23 квітня, відбулося п’яте засідання Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг, на якому розглядалися ці акти. У результаті Національний банк застосував заходи впливу до 9 страховиків.

Чотири попередні засідання Комітету відбулися 2, 16, 19 та 21 квітня.

За результатами попередніх засідань Національний банк України застосував до 12 страхових компаній захід впливу у вигляді зобов'язання вжити заходів для усунення порушення нормативу платоспроможності та достатності капіталу та інших нормативів. Такий захід впливу був обраний  після аналізу наданої страховиками інформації  про заходи, які вони плануються вжити для усунення порушення, причин, які призвели до погіршення фінансового стану, а також його наслідків як для самої компанії, так і для її споживачів.

Щодо семи страховиків ухвалене рішення про тимчасову зупинку ліцензій за неподання звітності до Національного банку, чим страховики порушили базовий обов’язок страховика щодо подання звітності до регулятора.

Щодо дев’яти страхових компаній Національний банк застосував захід впливу у вигляді тимчасового зупинення всіх ліцензій на провадження діяльності з надання фінансових послуг. Такий захід впливу обґрунтований тим, що ці компанії не мають достатньо прийнятних активів для виконання страхових зобов’язань. Крім цього, ці страховики не мають необхідного обсягу прийнятних активів для поглинання збитків, які можуть виникнути в майбутньому, а це має прямим наслідком загрозу повного та своєчасного виконання зобов’язань за укладеними договорами страхування. Якщо компанії продовжать укладати договори страхування в умовах такого фінансового стану, це призведе до збільшення їхніх зобов’язань та збільшення ризику неповного або несвоєчасного виконання зобов’язань перед більшою кількістю споживачів та інших клієнтів.

Вісім страховиків надали Національному банку інформацію про самостійне усунення порушень. Регулятор ухвалюватиме рішення про застосування чи не застосування до них заходів впливу після аналізу наданих документів.

П’ять страхових компаній подали заяву про добровільне анулювання ліцензій та припинення діяльності. Всім цим компаніям на сьогодні анульовані ліцензії. А двоє з цих страховиків – страхова компанія "Стройполіс" (ЄДРПОУ 254016970) та страхова компанія "Аста-страхування" (ЄДРПОУ 38482401) – виключені з Державного реєстру фінансових установ.

На сьогоднішньому засіданні Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг розглянув акти про порушення щодо 9 страховиків, з них чотири провадять діяльність зі страхування життя. 

Щодо восьми компаній Національний банк застосував захід впливу у вигляді зобов'язання вжити заходів для усунення порушення нормативу платоспроможності та достатності капіталу та деяких інших нормативів. Йдеться про:

  • ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КИЙ АВІА ГАРАНТ" (ЄДРПОУ 30383799);
  • ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "БЕНЄФІТ" (ЄДРПОУ 38927423);
  • ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ГАММА" (ЄДРПОУ 33947733);
  • ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ЛІДЕР" (ЄДРПОУ 43141969);
  • АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "НАДІЯ" (ЄДРПОУ 14060678)
  • ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ СТРАХОВЕ ТОВАРИСТВО "НОВИЙ ДНІПРО" (ЄДРПОУ 20473887);
  • ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ СТРАХОВЕ ТОВАРИСТВО "АСТРО-ДНІПРО" (ЄДРПОУ 13626422);
  • ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "СОЮЗ-ДНІПРО" (ЄДРПОУ 35341947).

Усі зазначені компанії не усунули порушення станом на 31 грудня 2020 року та не надали до Національного банку інформацію про самостійне усунення порушень.

Страховики зобов’язані усунути порушення та подати Національному банку звіт про усунення, а також засвідчені у належний спосіб документи, які це підтверджують, в строк до 7 червня 2021 року.

Ще одній компанії – ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ДІ'ЛАЙФ" (ЄДРПОУ 31623500) – Національний банк тимчасово зупинив дію ліцензії зі страхування життя. Ця компанія була зареєстрована 19 вересня 2001 року та здійснювала діяльність зі страхування життя. Компанія знаходиться в місті Полтава і має відокремлені структурні підрозділи. Обсяг страхових премій (платежів) із страхування життя за 2020 рік, становить 0,0 тис. грн та не змінився, якщо порівняти з 2019 роком. Обсяг сформованих страхових резервів становить 1,225 млн грн. Страховик не має страхових виплат у 2020 році. Зазначена інформація свідчить, що ПрАТ “СК “ДІ’ЛАЙФ” фактично не провадить діяльність зі страхування життя.

Сума прийнятних активів у ПрАТ "СК "ДІ’ЛАЙФ" станом на 30 вересня 2020 року була меншою за нормативний обсяг активів, який визначається з метою дотримання нормативу платоспроможності та достатності капіталу. Тобто компанія не дотримується нормативу платоспроможності та достатності капіталу. Порушення зафіксовано також і на попередню звітну дату –  30 червня 2020 року. Станом на 31 грудня 2020 року ПрАТ "СК "ДІ’ЛАЙФ" вже порушувало й норматив ризиковості операцій з дефіцитом майже 90%. Станом на дату ухвалення рішення про застосування заходу впливу порушення ПрАТ "СК "ДІ’ЛАЙФ" не усунуте.

Страховим компаніям зі страхування життя – АТ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "НАДІЯ", ПрАСТ "НОВИЙ ДНІПРО", ПрАСТ "АСТРО-ДНІПРО" та ПрАТ "СК "ДІ’ЛАЙФ" – Національний банк надав можливість усунути порушення в строк до 30 червня 2021 року та подати регулятору засвідчений у належний спосіб звіт про їхнє усунення.

Рішення про застосування заходів впливу набуває чинності 24 квітня 2021 року.

Довідково

Норматив платоспроможності та достатності капіталу – базовий у системі платоспроможності страховиків, забезпечує запас капіталу для поглинання потенційних збитків від здійснення ними діяльності. Порушення цього нормативу несе загрозу повному та своєчасному виконанню страховиками своїх зобов’язань за укладеними договорами страхування.

Страхування життя – вид страхування, який передбачає захист майнових інтересів застрахованої особи, що пов'язані з її життям та смертю. Страховики, які отримали ліцензію на страхування життя, не мають права займатися іншими видами страхування.

Застосування до страховика заходу впливу у вигляді тимчасового зупинення ліцензій не припиняє дію вже укладених на цей момент страховиком договорів страхування. Страховики зобов’язані в повній мірі виконувати взяті на себе зобов’язання за договорами страхування, зокрема виплачувати страхове відшкодування, незалежно від заходів впливу, які застосовуються до страховика за порушення законодавства.

Перевірити чинні ліцензії фінансової установи можна на вебсайті Національного банку за посиланням

 

Теги
Підписка на сповіщення

Підписатися на оперативні сповіщення про новини