Звичайна версія сайту

Національний банк змінив підходи до оцінки кредитного ризику за цінними паперами

Національний банк України в межах подальших кроків з імплементації вимог європейського законодавства запровадив єдиний підхід до оцінки кредитного ризику цінних паперів, зокрема українських державних облігацій. Він ґрунтується на кредитних рейтингах емітента/країни місцезнаходження емітента/цінних паперів, визначених міжнародними рейтинговими агентствами "Standard & Poor's", "Fitch Ratings" та "Moody's Investors Service".

За цим підходом кредитний ризик українських державних облігацій в іноземній валюті буде оцінюватись за загальними підходами, тобто з урахуванням рейтингу України.

Досі усі цінні папери Уряду України незалежно від виду валюти враховувалися з нульовим ризиком. Тепер нульовий ризик буде визначений лише для державних облігацій у гривні, що відповідає загально прийнятим міжнародним стандартам. Міжнародний досвід свідчить, що кредитний ризик, пов’язаний із запозиченнями урядів в іноземній валюті, є вищим, якщо порівнювати із запозиченнями в національній валюті.

Потенційні збитки за цінними паперами будуть оцінюватися через визначення їхнього кредитного ризику та покриватись капіталом через застосування відповідних коефіцієнтів ризикозваження під час розрахунку нормативів достатності капіталу. Значення цих коефіцієнтів залежатиме від рейтингів емітента/країни місцезнаходження емітента/цінних паперів та визначатиметься в діапазоні від 0% до 100%.

З метою поступової адаптації банківської системи до зміни підходів передбачено поетапне упродовж наступного року запровадження коефіцієнтів ризикозваження до українських державних облігацій в іноземній валюті.

Варто зазначити, що одним з основних заходів, визначених Урядом України для реалізації своєї середньострокової стратегії управління державним боргом на 2019-2022 роки, є збільшення частки державного боргу у національній валюті.

Такі наміри Уряду України підтверджуються Меморандумом між Кабінетом Міністрів України та Національним банком України про взаємодію з метою досягнення стійкого економічного зростання та цінової стабільності.

Зазначеними змінами також оновлено параметри логістичної моделі та діапазони значень коефіцієнтів вірогідності дефолту боржників (PD), що застосовуються банками з метою оцінки їхнього кредитного ризику. Така актуалізація здійснена з урахуванням нових даних фінансової звітності боржників, враховує поточні економічні тенденції, що загалом забезпечує більшу прогностичну здатність моделі.

Відповідні зміни затверджені постановою Правління Національного банку України від 07 листопада 2019 року № 132.

Теги
Підписка на сповіщення

Підписатися на оперативні сповіщення про новини