Звичайна версія сайту
Перейти до вмісту
НБУ впроваджує керовану гнучкість обмінного курсу, що посилить стійкість валютного ринку та економіки

НБУ впроваджує керовану гнучкість обмінного курсу, що посилить стійкість валютного ринку та економіки

  • З огляду на стійкий прогрес у зниженні інфляції, накопичення значного рівня міжнародних резервів, збільшення привабливості гривневих депозитів та ОВДП Національний банк переходить до режиму керованої гнучкості обмінного курсу.
  • НБУ продовжить контролювати ситуацію на валютному ринку та залишатиметься ключовим гравцем на ньому, компенсуючи структурний дефіцит іноземної валюти. Завдяки цьому курс змінюватиметься в обидва боки. Водночас НБУ суттєво обмежуватиме ці коливання, не допускаючи як значного послаблення гривні, так і суттєвого зміцнення.
  • Новий режим посилить стійкість української економіки та валютного ринку, сприятиме їх кращій адаптації до внутрішніх і зовнішніх шоків та зменшуватиме ризики накопичення валютних дисбалансів, які можуть генерувати тривале утримання фіксованого курсу. 
  • Офіційний курс за режиму керованої гнучкості визначатиметься операціями на міжбанківському валютному ринку. 
  • Водночас курс на готівковому валютному ринку, де мають змогу купувати та продавати валюту громадяни, встановлюватиметься за тими ж правилами, що і раніше. Він працює в такому режимі вже майже півтора року, упродовж яких гривня як послаблювалася, так і суттєво зміцнювалася. НБУ продовжить докладати зусиль для сприяння належній роботі готівкового валютного ринку, зокрема мінімізуючи різницю між готівковим та офіційним курсами.
  • Монетарна політика НБУ, як і раніше, концентруватиметься на забезпеченні достатньої привабливості гривневих інструментів. Такий підхід дасть змогу громадянам захищати свої кошти від знецінення завдяки гривневим депозитам та ОВДП, сприятиме обмеженню попиту на валюту, збереженню курсової стійкості й подальшому зниженню інфляції.
  • Одним із пріоритетних завдань НБУ залишатиметься збереження курсової стійкості.
  • Перехід до керованої гнучкості курсу є одним із кроків реалізації Стратегії помʼякшення валютних обмежень, переходу до більшої гнучкого обмінного курсу та повернення до інфляційного таргетування

Національний банк України з 03 жовтня 2023 року переходить до режиму керованої гнучкості обмінного курсу, продовжуючи реалізацію Стратегії пом'якшення валютних обмежень, переходу до більшої гнучкості обмінного курсу та повернення до інфляційного таргетування (далі – Стратегія). За цього режиму офіційний курс визначатиметься на основі курсу за операціями на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком відповідно до постанови Правління НБУ №18, як це відбувалося з 24 лютого 2022 року.  

Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію на міжбанківському валютному ринку та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на ринку, який зберігатиметься на прогнозному горизонті через особливості функціонування економіки України. Завдяки компенсуванню структурного дефіциту курс на міжбанківському ринку зможе як зростати, так знижуватися, реагуючи відповідним чином на зміни в балансі попиту та пропозиції на валютному ринку.

Крім того, Національний банк суттєво обмежуватиме курсові коливання, не допускаючи як значного послаблення гривні, так і суттєвого зміцнення.

Умови встановлення курсу продажу та купівлі валюти в готівковому сегменті ринку та формування банками карткового курсу не змінюються

Курс продажу валюти в готівковому сегменті валютного ринку, де мають змогу купувати та продавати валюту громадяни, й надалі визначатиметься попитом та пропозицією на ньому. За такого режиму готівковий валютний ринок працює вже майже півтора року, упродовж яких готівковий курс коливався в обидва боки – як зростав, так і знижувався. Зокрема, влітку цього року гривня зміцнилася до 37,2 грн/дол. США.

Формування банками карткового курсу також відбуватиметься за тими ж правилами, що й раніше.

Як і в попередні місяці, в межах реалізації Стратегії, НБУ докладатиме зусиль для підтримки належного функціонування готівкового ринку, а отже, мінімізації різниці між курсом на готівковому ринку та офіційним курсом. Для цього Національний банк має достатньо ресурсів та відповідних інструментів. Зокрема, за необхідності, НБУ має змогу пом'якшити низку обмежень для задоволення попиту на готівковому валютному ринку та збільшення пропозиції валюти для населення як у готівковій, так і безготівковій формі.

Перехід до керованої гнучкості курсу став можливим завдяки виконанню макроекономічних передумов та ґрунтовній підготовчій роботі. Це дає змогу забезпечити контрольованість переходу та мінімізувати ризики для фінансового ринку, економіки та громадян

Ухвалюючи рішення щодо переходу до керованої гнучкості курсу, Національний банк зважав на прогрес у формуванні належних передумов. Зокрема, відповідно до Стратегії, НБУ оцінював такі показники: інфляція та інфляційні очікування, рівень міжнародних резервів і стійкість валютного ринку, процентні ставки в реальному вимірі та параметри фінансової стабільності.

Інфляція стало знижується й за підсумками восьми місяців 2023 року сповільнилася з 26,6% до 8,6%. Помітно поліпшилися інфляційні та курсові очікування різних груп респондентів. Упродовж 2023 року ситуація на валютному ринку залишалася стійкою. Національний банк має додаткові інструменти для забезпечення такої стійкості й надалі. Міжнародні резерви України вже тривалий час перебувають на достатньо високому рівні (більше 40 млрд дол. США станом на 1 вересня), що збільшує спроможність НБУ зберігати курсову стійкість.

Крім того, Національний банк досяг значного прогресу в напрямі забезпечення привабливих ставок за гривневими інструментами. Рівень ставок за строковими депозитами по системі є близьким до 15%, що дає змогу покривати як очікувану інфляцію, так і очікувану зміну обмінного курсу, відповідно до різних опитувань. Банківська система і далі стабільно функціонує, попри виклики повномасштабної війни.

Також Національний банк здійснив ґрунтовну підготовчу роботу для переходу до керованої гнучкості курсу із залученням міжнародних експертів та урахуванням найкращого світового досвіду.

Наявність зазначених передумов дає можливість НБУ здійснити перехід до керованої гнучкості обмінного курсу в контрольований спосіб, мінімізуючи ризики різких курсових змін, які могли б мати небажані ефекти для фінансового ринку, економіки та громадян.

Керована гнучкість офіційного курсу стане механізмом для адаптації економіки до зміни внутрішніх і зовнішніх умов, а також важливою передумовою для повернення до інфляційного таргетування в майбутньому

Натомість тривала фіксація обмінного курсу призводила б до накопичення ризиків для економіки та фінансової системи. З огляду на безпрецедентну невизначеність на початку повномасштабної війни запровадження такого режиму дало змогу забезпечити стабільну роботу фінансової системи, а також сприяло адаптації бізнесу та населення до повномасштабної війни. Водночас, як свідчить український досвід, а також багатьох інших країн, такий режим є оптимальним лише в обмеженій часовій перспективі. З часом він втрачає свою ефективність, призводить до накопичення валютних ризиків, посилення мікро- та макроекономічних дисбалансів. Усе це може послабити економіку та фінансову систему зараз і ускладнити відновлення ділової активності на етапі відбудови України.

З огляду на це та завдяки сформованим передумовам Національний банк вирішив перейти до керованої гнучкості обмінного курсу. Такий режим має не лише зберегти стійкість економіки та фінансової системи на тлі повномасштабної війни, а й згодом посилити її завдяки збільшенню стійкості до зовнішніх та внутрішніх шоків.

Це також один із кроків у напрямі реалізації довгострокової мети НБУ щодо повернення до інфляційного таргетування з плаваючим курсоутворенням, який дає змогу одночасно досягати цілей з цінової та фінансової стабільності й стійкого економічного зростання у тривалій перспективі.

Курсова стійкість залишатиметься одним із пріоритетних завдань НБУ. Вона важлива для подальшого зниження інфляції та приведення її до цілі 5% у середньостроковій перспективі

З огляду на це Національний банк і надалі братиме активну участь на валютному ринку, компенсуючи структурну компоненту чистого попиту на іноземну валюту та суттєво обмежуючи курсові коливання   за допомогою валютних інтервенцій. Завдяки збереженню курсової стійкості вдасться забезпечити подальше зниження інфляції та приведення її до цілі 5% у середньостроковій перспективі.

З часом гнучкість валютного ринку поступово збільшуватиметься за досягнення належних макроекономічних передумов, які дадуть змогу уникнути шоків для валютного ринку та економіки. Поступове збільшення гнучкості обмінного курсу дасть змогу НБУ перейти до поступової реалізації другого етапу пом'якшення обмежень. Зусилля НБУ як на поточному, так і на наступних етапах незмінно спрямовуватимуться на збереження курсової стійкості, відповідно до Стратегії.

Монетарна та валютна політика Національного банку і надалі ґрунтуватиметься на засадах Стратегії. Упродовж усіх етапів реалізації Стратегії політика НБУ спрямовуватиметься на забезпечення достатньої привабливості гривневих інструментів, щоб громадяни мали змогу захистити свої гривневі кошти від знецінення.

Так, попри цикл пом'якшення монетарної політики, дохідності за строковими депозитами для фізичних осіб та ОВДП у національній валюті залишатимуться привабливими з огляду на очікуване сповільнення інфляції. Такий підхід дасть змогу обмежувати попит на валюту, забезпечити курсову стійкість і подальше зниження інфляції, що особливо важливо для продовження реалізації Стратегії.    

Впровадження режиму керованої гнучкості курсу затверджено постановою Правління Національного банку України від 02 жовтня 2023 року № 121 "Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 24 лютого 2022 року № 18", що набирає чинності з 03 жовтня 2023 року.

Довідково

Керована гнучкість курсу відрізняється від режиму плаваючого курсоутворення, який діяв в Україні до початку повномасштабної війни. За керованої гнучкості курсу Національний банк компенсуватиме структурний дефіцит валюти на ринку та суттєво згладжуватиме курсові зміни.

У контексті майбутнього повернення до режиму таргетування інфляції режим плаваючого обмінного курсу залишається загальною стратегічною метою НБУ. Повернення до нього відбудеться лише за формування належних передумов, серед яких збільшення спроможності валютного ринку до балансування за зменшення участі НБУ.

 

Теги
Підписка на сповіщення

Підписатися на оперативні сповіщення про новини