Звичайна версія сайту
Перейти до вмісту
Оновлено порядок пред’явлення вимог та застосування заходів впливу до об’єктів оверсайту платіжної інфраструктури

Оновлено порядок пред’явлення вимог та застосування заходів впливу до об’єктів оверсайту платіжної інфраструктури

Національний банк України оновив порядок пред’явлення вимог та застосування заходів впливу до об’єктів оверсайту платіжної інфраструктури відповідно до вимог Закону України “Про платіжні послуги” (далі – Закон).

Дія цього порядку поширюється на об’єкти оверсайту платіжної інфраструктури, до яких належать:

 • оператори платіжних систем (резиденти та нерезиденти), розрахункові банки, технологічні оператори платіжних послуг, учасники платіжних систем у частині дотримання ними законодавства України, що регулює діяльність платіжних систем, надання послуг технологічними операторами платіжних послуг;
 • надавачі платіжних послуг у частині використання (обслуговування) ними платіжних інструментів, платіжних схем, електронних грошей, взаємодії з іншими учасниками платіжного ринку;
 • емітенти електронних грошей у частині випуску та використання електронних грошей.

Зокрема, Національний банк:

 • визначив підстави та порядок пред’явлення вимог до об’єктів оверсайту щодо усунення ними порушень вимог законодавства України, що регулює діяльність платіжних систем, використання платіжних схем, операції з платіжними інструментами, електронними грошима в частині забезпечення безперервного та надійного функціонування платіжної інфраструктури відповідно до статті 82 Закону;
 • установив перелік заходів впливу, які Національний банк має право застосовувати відповідно до статті 84 Закону, а також загальні підстави, строки та критерії застосування заходів впливу до об’єктів оверсайту;
 • визначив перелік об’єктів оверсайту, до яких можуть застосовуватися заходи впливу за порушення вимог законодавства України;
 • запровадив право Національного банку продовжувати строк виконання заходу впливу під час дії воєнного стану;
 • установив вимоги до документів, що подаються об’єктом оверсайту до Національного банку на виконання рішення про застосування до такого об’єкту заходу впливу;
 • врегулював критерії та порядок виконання об’єктами оверсайту заходів впливу.

Перелік заходів впливу, які Національний банк має право застосовувати до об’єктів оверсайту, включає:

1) письмове застереження;

2) накладення штрафу;

3) тимчасова, до усунення порушення, заборона надання однієї або більше платіжних послуг;

4) тимчасове, до усунення порушення, відсторонення посадової особи від посади;

5) тимчасове, до усунення порушення, зупинення дії ліцензії на надання фінансових платіжних послуг (далі ‒ ліцензія);

6) відкликання ліцензії та виключення з Реєстру платіжної інфраструктури (далі – Реєстр);

7) виключення з Реєстру.

Національний банк вперше регламентував на рівні нормативно-правового акта порядок накладення штрафів саме на юридичних осіб, що є об’єктами оверсайту. Також раніше до об’єктів оверсайту не застосовувалися заходи впливу, передбачені пунктами 4‒6.

Заходи впливу можуть застосовуватися Національним банком протягом шести місяців із дня виявлення порушення, але не пізніше ніж через три роки з дня його вчинення.

Відповідні норми містить нове Положення про пред’явлення вимог та застосування заходів впливу Національним банком України до об’єктів оверсайту платіжної інфраструктури, затверджене постановою Правління Національного банку України від 9 травня 2023 року № 61 (далі – постанова № 61).

Постанова № 61 набирає чинності з 13 травня 2023 року. З цього дня втрачає чинність Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення об’єктами нагляду (оверсайта) законодавства України з питань діяльності платіжних систем в Україні, затверджене постановою Правління Національного банку України від 19 грудня 2013 року № 524 (зі змінами).

Довідково

Оверсайт платіжної інфраструктури - діяльність Національного банку України щодо забезпечення безперервного, надійного та ефективного функціонування платіжної інфраструктури, що включає:

 • моніторинг платіжної інфраструктури;
 • оцінювання платіжної інфраструктури на відповідність вимогам законодавства та міжнародним стандартам оверсайту;
 • установлення вимог та обмежень щодо діяльності платіжної інфраструктури;
 • надання рекомендацій щодо удосконалення діяльності платіжної інфраструктури та/або застосування заходів впливу.

 

Теги
Підписка на сповіщення

Підписатися на оперативні сповіщення про новини