Звичайна версія сайту
Перейти до вмісту
Оприлюднено Рамку фінансових компетентностей дорослого населення України

Оприлюднено Рамку фінансових компетентностей дорослого населення України

Національний банк України спільно з Фондом гарантування вкладів фізичних осіб і Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку підготували Рамку фінансових компетентностей дорослого населення (далі - Рамка). 

Рамка - це документ, у якому описані ключові компетентності населення віком від 18 років, зокрема набір знань, умінь, навичок та особливостей ставлення до питань у сфері управління особистими фінансами, споживання фінансових послуг, що є основою для ухвалення відповідальних фінансових рішень, забезпечення і поліпшення добробуту.

Розроблення цього документа відбувалося в межах реалізації Стратегії розвитку фінансового сектору України до 2025 року та спрямоване на досягнення цілей стратегічного напряму фінансова інклюзія.

Цей інструмент створений для розвитку та поліпшення фінансових компетентностей українців, зокрема через розроблення освітніх програм, навчальних і методичних матеріалів, організації просвітницьких заходів та інших ініціатив, спрямованих на підвищення рівня фінансової обізнаності та ефективного використання фінансових послуг різними цільовими групами населення.

"Фінансова грамотність – це компетенція, яка забезпечує людей знаннями та практичними навичками, необхідними для особистого розвитку та спроможності ефективно користуватися фінансовими послугами. Вона дає змогу зберігати особисту фінансову стійкість за будь-яких обставин. Розвиток фінансової грамотності є одним із пріоритетів Національного банку, оскільки фінансово грамотне населення – запорука інклюзивних та безпечних фінансових послуг, що має позитивний ефект для фінансової стабільності як фокусу мандата регулятора. Розроблена Рамка фінансових компетентностей - перший документ в Україні, який чітко визначає перелік знань та навичок, які сприятимуть ухваленню обґрунтованих фінансових рішень", - прокоментував Голова Національного банку України Андрій Пишний.

Під час розроблення Рамки за основу взято моделі фінансових компетентностей, підготовлені Європейською Комісією та ОЕСР (OECD (2016), G20/OECD INFE Core competencies framework on financial literacy for adults; European Union/OECD (2022), Financial competence framework for adults in the European Union), доповнені та адаптовані до контексту України.

Директор-розпорядник Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Світлана Рекрут зі свого боку зазначила, що фінансова стійкість і добробут українців сьогодні є невіддільною частиною незалежності України. 

"Вкрай важливо, щоб кожен українець, маючи практичні знання та навички з фінансової грамотності, міг не тільки впевнено орієнтуватися на ринку фінансових послуг, ефективно плануючи своє життя, а й свідомо та активно брати участь у відбудові України. Її розвиток та інтеграція у світове співтовариство залежатиме від кожного з нас, це наша особиста відповідальність перед наступними поколіннями", - наголосила Світлана Рекрут.

Рамка містить чотири змістові розділи, кожен з яких поділений на теми та підтеми: 

Розділ І. Гроші та угоди.

Розділ ІІ. Планування та управління фінансами.

Розділ ІІІ. Ризики та винагорода.

Розділ ІV. Фінансовий ландшафт. 

Загалом у Рамці описано понад шістсот тридцять фінансових компетентностей дорослої людини, серед яких виділені базові та основні. Кожна компетентність описана в трьох вимірах: 

  • обізнаність, знання та розуміння; 
  • навички та поведінка; 
  • упевненість, мотивація та ставлення.

"Фінансова система України йде в ногу з часом та впроваджує найкращу світову практику. На часі - технологічний прогрес та диджиталізація всіх процесів управління фінансами. Тож фінансова грамотність є важливою й необхідною складовою для всіх верств населення. У Рамці фінансових компетентностей зібрано ключові аспекти, які допоможуть дорослим українцям підвищити рівень знань у сфері фінансів, а також раціонально та ефективно втілити ці навики в управлінні власними фінансами", - зазначив Голова НКЦПФР Руслан Магомедов.

Для зручності користування Рамкою в нагоді стане інструмент для швидкого відбору фінансових компетентностей у форматі Excel. За допомогою спеціальних тегів розробники освітніх програм, тренери з фінансової грамотності та практики можуть профільтрувати необхідні компетентності, зокрема за такими групами: 

  • цифрові фінансові компетентності; 
  • компетентності у сфері сталого фінансування; 
  • компетентності, які стосуються фінансової стійкості; 
  • компетентності, які стосуються кожної людини в повсякденному житті, для поточного чи майбутнього фінансового добробуту; 
  • компетентності, актуальні для переважної більшості дорослого населення.

Очікується, що поширення практичного використання цієї Рамки сприятиме реалізації державної політики у сфері фінансової грамотності та фінансової інклюзії, а також підвищенню якості освітніх ініціатив з поглиблення знань та розвитку навиків щодо ефективного управління особистими фінансами.

Теги
Підписка на сповіщення

Підписатися на оперативні сповіщення про новини