Звичайна версія сайту
Перейти до вмісту

ПАТ "БАНК ПРОФЕСІЙНОГО ФІНАНСУВАННЯ" віднесено до категорії неплатоспроможних

За результатами здійснення нагляду за діяльністю ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАНК ПРОФЕСІЙНОГО ФІНАНСУВАННЯ" (далі – Банк) стосовно дотримання законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму (далі – законодавство з питань фінансового моніторингу) Національний банк України неодноразово виявляв у його діяльності факти порушень законодавства з питань фінансового моніторингу. У зв’язку з цим за останні чотири роки Банк неодноразово був притягнений до відповідальності за порушення вимог законодавства із цих питань.

За результатами проведеної регулятором у грудні 2014 року позапланової перевірки виявлено факти здійснення Банком масштабних операцій із готівковими коштами в національній валюті, встановлено окремих клієнтів, які постійно здійснювали фінансові операції із зняття цих коштів у значних обсягах. Невжиття Банком заходів, достатніх для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, створило умови для здійснення ним ризикової діяльності.

Крім того, керівництвом Банку проводилася ризикова кредитна політика, що пов’язана з наданням кредитів новоствореним підприємствам, які спрямовувалися на погашення кредитів інших позичальників та/або на поточні рахунки інших контрагентів, з подальшим перерахуванням на їх депозитні рахунки в Банку.

Зазначена практика призводила до штучного покращення якості кредитного портфеля, завищення валюти балансу Банку тощо.

Банк мав тісні взаємовідносини з ПАТ "Міський комерційний банк" (який на сьогодні віднесений до категорії неплатоспроможних), у якого було придбано кредити та основні засоби (як у ПАТ "Міський комерційний банк", так і його акціонера), а кошти від їх продажу були спрямовані на виконання зобов’язань ПАТ "Міський комерційний банк" перед Банком. До того ж значна частина відділень Банку розташовані в приміщеннях, які раніше орендував ПАТ "Міський комерційний банк".

Також, за наявною інформацією, оприлюдненою на офіційному сайті Банку, Р. Тумовс і Т. Тумовс на сьогодні є контролерами більшості компаній учасників мажоритарного акціонера Банку. Разом з цим Р. Тумовс був учасником єдиного акціонера Банку.

Ураховуючи вищевикладене, з метою захисту інтересів вкладників та інших кредиторів зазначених банків, керуючись статтями 15, 55 Закону України "Про Національний банк України", статтями 73, 74, 76 Закону України "Про банки і банківську діяльність", постановою Правління Національного банку України від 17.08.2012 № 346 (зі змінами), Правління Національного банку України 19 січня 2015 року прийняло рішення про віднесення Банку до категорії неплатоспроможних.

Теги
Підписка на сповіщення

Підписатися на оперативні сповіщення про новини