Звичайна версія сайту
Перейти до вмісту

ПАТ "Фінбанк" віднесено до категорії неплатоспроможних

Відповідно до вимог статті 76 Закону України "Про банки і банківську діяльність" 07 квітня 2017 року Правління Національного банку України прийняло рішення № 217-рш/БТ "Про віднесення Публічного акціонерного товариства "Фінбанк" до категорії неплатоспроможних".

За результатами діагностичного обстеження ПАТ "Фінбанк", проведеного станом на 01 квітня 2016 року, Правління Національного банку України у жовтні 2016 року затвердило необхідний обсяг докапіталізації банку.

ПАТ "Фінбанк" подало до Національного банку програму капіталізації, яка передбачала виконання низки заходів з метою докапіталізації банку, але станом на 01 квітня 2017 року ці заходи не виконані. Таким чином, ПАТ "Фінбанк" не забезпечило подання до Національного банку України реалістичної програми капіталізації.

Також ПАТ "Фінбанк" не подало у визначені строки Національному банку план заходів щодо приведення діяльності банку у відповідність до вимог законодавства та нормативно-правових актів Національного банку України щодо операцій з пов’язаними з банком особами.

Невжиття банком та акціонерами ПАТ "Фінбанк" запланованих заходів призвело до погіршення його фінансового стану. Зокрема, непогашення позичальниками заборгованості за кредитами спричинило необхідність доформування резервів під кредитні ризики, що призвело до збитків та зменшення розміру регулятивного капіталу. Капітал банку набув від’ємного значення "-" 320 млн грн. Це, у свою чергу, спричинило порушення економічних нормативів. Також непогашення позичальниками заборгованості за кредитами призвело до неспроможності ПАТ "Фінбанк" виконувати зобов’язання перед вкладниками та кредиторами.

У зв’язку із невизначеністю щодо можливих напрямів і джерел подальшої капіталізації акціонерами ПАТ "Фінбанк" було прийнято рішення про ліквідацію банку та подано відповідний пакет документів до Національного банку України. Національний банк повідомив банк про неможливість погодження ліквідації ПАТ "Фінбанк" за рішенням його власників у зв’язку з невідповідністю обраних голови та членів ліквідаційної комісії вимогам законодавства.

За даними Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, 99% вкладників ПАТ "Фінбанк" отримають свої вклади у повному обсязі, оскільки їх розмір не перевищує гарантовану Фондом гарантування вкладів суму у 200 тис. грн. Клієнти з більшими обсягами вкладів отримають виплати у межах суми, гарантованої Фондом. Загальна гарантована сума відшкодування сягає 2,9 млн грн.

Власниками істотної участі в банку є український бізнесмен Олександр Грановський (79,66%).

Теги
Підписка на сповіщення

Підписатися на оперативні сповіщення про новини