Звичайна версія сайту
Перейти до вмісту
Прибуток банків – реальний та найбільший в історії, а найкращі банки розчищають баланси від NPL – Огляд банківського сектору

Прибуток банків – реальний та найбільший в історії, а найкращі банки розчищають баланси від NPL – Огляд банківського сектору

У 2018 році банківський сектор отримав рекордний чистий прибуток 21 млрд грн. Його чи не вперше в історії можна назвати справжнім, а не отриманим унаслідок маніпуляцій із фінансовою звітністю та штучного заниження відрахувань до резервів. Успішно відбувається перехід на новий норматив ліквідності LCR. Протягом поточного року Національний банк України представить концепцію нової структури регулятивного капіталу, а також нормативу довгострокової ліквідності NSFR.

Ключові пріоритети банків на 2019 рік – повноцінне відновлення корпоративного кредитування та продовження розчищення балансів від непрацюючих кредитів.

Про це йдеться в "Огляді банківського сектору" (лютий 2019), опублікованому Національним банком.

Банки нарощують кредитування якісних позичальників

Наприкінці 2018 року банки продовжували активно кредитувати населення. За IV квартал чисті гривневі кредити фізичним особам у гривні зросли на 6,7%, а за повний рік – на 34,%. Найвищі темпи зростання зафіксовано у приватних (+54,2% р/р) та державних банках (+49,0% р/р).

Жвавий розвиток споживчого кредитування призвів до скорочення портфеля непрацюючих кредитів (NPL): за IV квартал їхня частка скоротилася на 1,7 в.п. до 52,8%. За останні два роки частка NPL у п’яти найбільших іноземних банках скоротилася у 2.7 рази до 13,9%. Утім, у банках з державним та російським капіталом прогресу зі зменшенням обсягу непрацюючих кредитів немає, а на них сукупно припадає 83% загального обсягу NPL.

Покриття NPL резервами становить 95,5% - це прийнятний рівень відповідно до міжнародних стандартів. Від початку 2019 року застосовується правило амортизації за кредитами, що не обслуговуються понад два роки. Повна амортизація застави за непрацюючими кредитами впродовж наступних двох років призведе до повного покриття пруденційними резервами непрацюючих кредитів.

Чисті гривневі кредити бізнесу зросли на 2,0% за останній квартал 2018 року та на 8,1% за рік. Найвищі темпи кредитування були зафіксовані у Приватбанку та приватних банках: 69,9% та 17,6% р/р відповідно.

Ще відчутніше продовжують зростати гривневі кредити позичальникам, що не мали дефолтів: на 25,8% за 2018 рік. Якісні позичальники проявляють значну зацікавленість валютними кредитами. Хоча таке кредитування і є ризикованішим, обсяги портфеля валютних позик бізнесу зросли на 6,0% за квартал та на 2,6% у річному вимірі. Ключові позичальники у валюті – підприємства альтернативної енергетики, торгівлі та аграрні компанії-експортери.

Банки збережуть інтерес до роздрібного кредитування: за прогнозами Національного банку, воно зросте на понад 30% у 2019 році. Збільшення корпоративного портфеля може прискоритися: оскільки правління Національного бачить потенціал для переходу до більш м’якої монетарної політики упродовж року, тож комерційні відсоткові ставки можуть знижуватися.

У 2019 році приплив коштів у банки лишиться на рівні минулого року

Протягом 2018 року банки інтенсивно залучали кошти населення та бізнесу: темпи зростання становили 14,8% та 6,8% відповідно. Три чверті нових депозитів були строком до шести місяців.

За останній квартал року гривневі депозити населення зросли на 3,9% насамперед завдяки покращенню курсових та інфляційних очікувань порівняно з попереднім. Найбільше коштів залучили приватні та іноземні банки: зростання становило 7,8% за минулий рік та 6,7% за IV квартал.

В останньому кварталі 2018 року гривневі кошти корпорацій збільшилися на 11,1% (+6,8% р/р). При цьому, у грудні темп зростання становив 15,7%, що зумовлено значними бюджетними витратами в останні дні року. Цей сезонний приплив ліквідності спричинив додатковий попит банків на депозитні сертифікати НБУ наприкінці 2018 року.

У 2019 році приплив коштів очікується на тому ж рівні, що і в минулому році.

Протягом кварталу доларизація коштів бізнесу помітно скоротилася - на 4,6 в.п. до 34,9%. За IV квартал рівень доларизації депозитів населення знизився на 2,0 в.п. до 47,3%, зокрема внаслідок укріплення гривні. Таким чином відновилася тенденція дедоларизації, що пригальмувала у ІІІ кварталі через послаблення гривні.

Торік вартість депозитів почала зростати з IIІ кварталу у відповідь на вповільнення припливу коштів до банків. У IV кварталі середня вартість 12-місячних вкладів фізичних осіб у гривні зросла на 0,6 в.п. до 15,7% річних, у доларах США – на 0,1 в.п. до 3,6% річних. Посилення конкуренції за кошти корпорацій призвело до подорожчання депозитів бізнесу до 14,5% річних (+5,3 в.п. за рік, +1,5 в.п за IV квартал).

Банки успішно розпочали виконання нового нормативу короткострокової ліквідності LCR. Станом на середину лютого всі банки виконують LCR в іноземній валюті, а норматив LCR в усіх валютах порушують лише дві установи, на які припадає всього 0,2% активів сектору.

Державним банкам потрібно підвищити операційну ефективність

За 2018 рік банківський сектор отримав рекордний прибуток 21,7 млрд грн, зокрема 10,8 млрд грн – у ІV кварталі. У 2018 році відрахування в резерви в банківському секторі були вдвічі нижчими, ніж роком раніше, становили 23,7 млрд грн і переважно були сформовані банками з російським капіталом.

У 2019 році сектор залишиться прибутковим унаслідок низьких відрахувань до резервів. Банки з російським капіталом останніми з-поміж інших груп закінчили резервування у звітному році й у 2019-му не повинні формувати резерви в суттєвому для сектору обсязі.

Однак зберігається значний ризик для прибутковості сектору через низьку операційну ефективність державних банків. Тому важливо, щоб у поточному році були сформовані наглядові ради держбанків та покращилося їх корпоративне управління.

Дані кредитів та депозитів, що публікуються в "Огляді банківського сектору", відрізняються від відповідних даних з підрозділу "Грошово-кредитна статистика", оскільки:

  • містять дані про банки, що були платоспроможними на звітну дату , якщо не вказано інше;
  • охоплюють дані банків з урахуванням їх філій за межами України;
  • містять кошти, розміщені в інших банках-резидентах та нерезидентах;
  • скориговані на резерви за активними операціями, якщо не вказано інше;
  • містять дані іменних ощадних (депозитних) сертифікатів, якщо не вказано інше;
  • містять інформацію про клієнтів-нерезидентів.
Теги
Підписка на сповіщення

Підписатися на оперативні сповіщення про новини