Звичайна версія сайту
Перейти до вмісту

Про регулювання грошово-кредитного ринку

Проаналізувавши динаміку макроекономічних та монетарних показників, Правління Національного банку України відзначає прискорення інфляції в Україні – приріст індексу споживчих цін у річному вимірі в жовтні 2014 року збільшився до 19,8% порівняно з 0,5% у січні 2014 року.

Прискорення інфляції відбувалось як за рахунок підвищення адміністративно регульованих цін та тарифів (на 25,8% у річному вимірі) внаслідок проведення непопулярних, але необхідних реформ, так і через знецінення обмінного курсу гривні відносно долара США, яке за січень-жовтень 2014 року становило 58,9%.

Останнє було пов’язане з порушенням рівноваги на валютному ринку України внаслідок накопичених в попередні роки зовнішніх дисбалансів, а також з огляду на погіршення очікувань на фоні соціально-політичних та військових подій в Україні.

Надскладними залишалися умови функціонування реального сектору економіки, що також негативно позначалося на вартості гривні. Попри суттєві реформістські зусилля Уряду України та Національного банку України основні макроекономічні показники мають тенденцію до погіршення. Зокрема зниження реального ВВП у ІІІ кварталі становило 5,1% порівняно з 4,6% та 1,1% у ІІ та І кварталах 2014 року відповідно.

Погіршення динаміки сукупного обсягу виробництва зумовлено подіями на сході України, через які значна кількість підприємств не має змоги проводити господарську діяльність. Разом з цим взаємні обмеження в зовнішній торгівлі з Російською Федерацією зменшують зовнішній попит на продукцію українських виробників.

Відсутність деескалації військової агресії проти України спричинила загострення негативних очікувань, що проявилося в прискоренні відпливу депозитних коштів з банків та підвищенні попиту на іноземну валюту протягом останніх місяців після певних ознак стабілізації ситуації в червні 2014 року.

Зокрема, у липні-жовтні 2014 року після певного зростання відновився відплив депозитів населення в національній валюті (16,8 млрд грн).

Також відновилося домінування чистого попиту на готівкову валюту, який у липні-жовтні 2014 року становив 1,0 млрд дол. США.

Починаючи з серпня 2014 року чиста пропозиція іноземної валюти змінилася чистим попитом на неї і на міжбанківському ринку. За серпень-жовтень 2014 року його значення становило 4,6 млрд дол. США.

Крім того, погіршення ринкових очікувань та подальша девальвація гривні обумовлюють додатковий інфляційний тиск, який за прогнозами Національного банку України залишатиметься підвищеним і на початку наступного року.

За таких умов Національний банк України вживав комплекс заходів щодо збалансування ситуації на валютному ринку України як за рахунок ринкових (проведення інтервенцій з продажу іноземної валюти), так і окремих адміністративних заходів.

Водночас за екстраординарних умов функціонування економіки та грошово-кредитного ринку України вжиті Національним банком України стабілізуючі заходи потребують підсилення за рахунок застосування інструментів процентної політики в напрямі збільшення внутрішньої вартості гривні.

За рахунок дії ринкових механізмів це сприятиме стабілізації всіх сегментів грошово-кредитного ринку та свідчитиме про рішучість Національного банку України у забезпеченні виконання своєї пріоритетної цілі щодо досягнення та підтримки цінової стабільності в середньостроковій перспективі.

Також ураховується, що збільшення облікової ставки на нинішньому етапі матиме мінімальний вплив на розвиток реального сектору економіки, оскільки кредитна активність банків залишається низькою через підвищений рівень ризиків ділового середовища.

Ураховуючи викладене вище, відповідно до статей 6 та 25 Закону України "Про Національний банк України", Положення про процентну політику Національного банку України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 18 серпня 2004 року № 389 (зі змінами), Правління Національного банку України прийняло постанову "Про регулювання грошово-кредитного ринку" від 12 листопада 2014 року № 719, якою зокрема передбачено встановити з 13 листопада 2014 року облікову ставку в розмірі 14,0%.

Довідково.

Відповідно до пункту 1 постанови Правління Національного банку України від 15 липня 2014 року № 417 "Про регулювання грошово-кредитного ринку" розмір облікової ставки з 17 липня 2014 року становив 12,5% річних.

Теги
Підписка на сповіщення

Підписатися на оперативні сповіщення про новини