Звичайна версія сайту
Рада Національного банку надала Рекомендації Правлінню регулятора та Уряду України щодо впливу грошово-кредитної політики на стан соціально-економічного розвитку України

Рада Національного банку надала Рекомендації Правлінню регулятора та Уряду України щодо впливу грошово-кредитної політики на стан соціально-економічного розвитку України

15 грудня 2020 року відбулося засідання Ради Національного банку України (далі – Рада), на якому були розглянуті питання впливу грошово-кредитної політики на стан соціально-економічного розвитку України та ухвалені відповідні Рекомендації Правлінню Національного банку України (далі – Правління) та Уряду України.

Під час засідання було схвалено План роботи Ради на 2021 рік. Також затверджено План проведення внутрішнього аудиту у структурних підрозділах Національного банку України в 2021 році. Крім того, були внесені зміни у Положення про здійснення нагляду за системою внутрішнього контролю.

За результатами обговорення Рада зокрема вирішила:

 1. Інформацію від Правління Національного банку України та від членів Ради Національного банку України взяти до відома.
 2. Схвалити доопрацьовані з урахуванням результатів обговорення рекомендації Правлінню Національного банку України та Кабінету Міністрів України.

Відповідно до пункту 13 статті 9 Закону України "Про Національний банк України" Рада надала зокрема такі рекомендації:

Правлінню

 • Прискорити розроблення та впровадження стратегії участі НБУ в операціях на відкритому ринку відповідно до Стратегії розвитку фінансового сектору України до 2025 року (включаючи питання застосування операцій РЕПО та купівлі/продажу ОВДП).
 • Дослідити міжнародний досвід здійснення центральним банком операцій з державними цінними паперами на відкритому ринку як інструменту монетарної політики, що має на меті усунення ризиків погіршення ліквідності на вторинному ринку державних цінних паперів та дестабілізації фінансових ринків.
 • Провести дослідження релевантного міжнародного досвіду та надати Раді інформацію про  можливість внесення змін до нормативних актів НБУ з питань валютного регулювання та банківської діяльності щодо уможливлення купівлі облігацій зовнішньої позики (ОЗДП) українськими банками.
 • Надати Раді НБУ детальні обґрунтування стрімкого підвищення значення нейтральної ставки України в 2020 р. за розрахунками НБУ, а також пояснення відмінностей таких оцінок від світових трендів нейтральної ставки. Покращити ефективність комунікацій щодо оцінки характеру обрахунків та ролі нейтральної облікової ставки в процесі прийняття рішень з монетарної політики (в т. ч. її впливу на ступінь жорсткості монетарних умов та на якість припущень прогнозів).
 • Здійснити оцінки лагів ефекту переносу обмінного курсу на споживчі ціни в умовах специфічного випадку коронакризи та проаналізувати чи вплинуло це на відтермінування корекції рівня інфляції в бік підвищення.

Рекомендувати Кабінету Міністрів України:

 • Сприяти розвитку ринку державних облігацій, дохідність яких прив’язана до темпів інфляції, дослідити стан ринкового попиту, доцільність та можливі обсяги емісії таких облігацій.
 • Вжити заходів для розвитку інституту первинних дилерів та маркет-мейкерів на вторинному ринку ОВДП шляхом встановлення відповідних вимог щодо підтримання ними постійних котирувань ОВДП на вторинному ринку, диверсифікації доступу різних категорій інвесторів до ринку державних цінних паперів.
 • Вжити заходів для удосконалення системи прогнозування руху коштів на рахунках Державної казначейської служби України з метою підвищення якості прогнозів та збільшення їх прогнозного горизонту.
 • Сприяти удосконаленню комунікацій із Національним банком України шляхом залучення його представників до обговорення майбутніх змін політики, параметрів проєкту Закону України про Державний бюджет та прогнозних макропоказників.
 • Переглянути методологію визначення ІСЦ в частині підходів до оцінки вагової структури споживчих витрат, яка застосовується при його підрахунку. Звернути увагу на суттєві відмінності вагових коефіцієнтів споживчих витрат порівняно з іншими країнами світу з подібною структурою економіки (зокрема, щодо витрат на оплату житлово-комунальних послуг).
 • В межах державних програм сприяти стимулюванню нових кредитів на інвестиційні цілі та на поповнення обігових коштів, необхідних для реалізації інвестиційних проектів суб'єктів середнього, малого та мікро-підприємництва (МСП), а також в рамках антикризового пакету підтримки МСП.
 • Запровадити систему моніторингу виконання Засад стратегічного реформування державного банківського сектору (стратегічних принципів), у тому числі, в частині дотримання державними банками пріоритетних напрямів діяльності відповідно до спеціалізації, та забезпечити неухильне дотримання термінів виконання стратегій державних банків.

У засіданні брали участь члени Ради, Правління Національного банку України та запрошені особи.

Текст відповідного Рішення Ради буде незабаром опублікований.

Підписка на сповіщення

Підписатися на оперативні сповіщення про новини