Звичайна версія сайту
Рада Національного банку обговорила методи та форми прогнозування макропоказників

Рада Національного банку обговорила методи та форми прогнозування макропоказників

25 травня 2021 року відбулося засідання Ради Національного банку України (далі – Рада), на якому обговорювалися питання методів та форм прогнозування макропоказників економічного і соціального розвитку України, а також грошово-кредитної політики. За результатами розгляду були ухвалені відповідні рекомендації Правлінню Національного банку (далі – Правління).

Також під час засідання була заслухана доповідь члена Ради щодо впливу відновлення світової та української економік на досягнення цілей Національного банку в 2021 році. За результатами дискусії були прийняті відповідні Рекомендації Правлінню.

В обговоренні питання розвитку факторингу та торговельного фінансування в Україні брали участь (дистанційно) пані Камола Махмудова, віце-директор відділу торгового фінансування ЄБРР (м. Лондон), та Владислав Бережний, керівник робочої групи з розвитку факторингу та торгівельного фінансування в Україні UTFFT. За підсумками розгляду вказаної проблематики члени Ради ухвалили відповідні Рекомендації Правлінню.

Крім того, було затверджено зміни до кошторису адміністративних витрат Національного банку України на 2021 рік.

На підставі та в межах повноважень, визначених у пункті 13 частини першої статті 9 Закону України "Про Національний банк України", розглянувши матеріали Правління щодо методів та форм прогнозування показників економічного і соціального розвитку України, а також грошово-кредитної політики, ураховуючи обговорення на засіданні, Рада вирішила:

 • Інформацію Правління та Ради щодо методів та форм прогнозування показників економічного і соціального розвитку України, а також грошово-кредитної політики взяти до відома.
 • Схвалити такі рекомендації Правлінню: 

 

 • Провести до кінця 2021 року експертне обговорення моделей, що використовуються для прогнозування макроекономічних показників.
 • Продовжити практику публікації регулярних технічних звітів щодо основної та допоміжних моделей короткострокового макроекономічного прогнозування.
 • Щоквартально надавати Раді детальні результати порівняння точності прогнозів Національного банку України з аналогічними прогнозами інших центральних банків та прогнозних організацій. 
 • Забезпечити належне документування процесів макроекономічного моделювання та прогнозування грошово-кредитної політики та впровадження системи внутрішнього контролю за процесом підготовки макроекономічного прогнозу та супроводження макроекономічних моделей (в т. ч. щодо опису моделей та регламентів процесів).
 • Дослідити можливість модифікації алгоритму оцінки та прогнозування нейтральної ставки для забезпечення врахування впливу на неї чинників внутрішнього попиту та пропозиції грошей.
 • Дослідити можливість удосконалення модельного інструментарію в частині відображення впливу немонетарних компонентів інфляції на ключову процентну ставку у рівнянні функції реакції монетарної політики. 
 • Уточнити числові параметри рівноважних значень макроекономічних показників, які  застосовуються в Квартальній прогнозній моделі НБУ (таргету інфляції, приросту потенційного ВВП та інших) з врахуванням рівня ринкової розвиненості економіки та наявності довготривалих економічних ефектів після пандемії корона-вірусу. Провести  широке експертне обговорення даного питання з залученням наукових інститутів та освітніх закладів.
 • Переглянути параметри рівнянь квартальної моделі прогнозування в частині посилення гнучкості відгуку функції реакції монетарної політики у відповідь на наявні відхилення інфляції та ВВП від рівноважних значень. Посилити реалізацію принципу гнучкості монетарного режиму інфляційного таргетування, передбаченого Основними засадами грошово-кредитної політики, у модельному апараті квартального прогнозування.
 • Розглянути можливість доповнення факторної специфікації моделі квартального прогнозування показником динаміки кредитування економіки.
 • Регламентувати вимоги до якості джерел даних, що використовуються у процесах макроекономічного прогнозування Національного банку України у відповідності до міжнародних стандартів. Забезпечити регулярну верифікацію якості відповідних джерел та інформації.
 • Почати розвиток альтернативних моделей прогнозування що спираються на Big Data, Data Science та Artificial Intelligence.
 • Розвивати прогнозні моделі з врахуванням кліматичних факторів (включення факторів зміни клімату).
 • Удосконалити підходи до прогнозування трендів глобальних сировинних цін та їх впливу на характер, силу та тривалість макроекономічних шоків в Україні.
 • Обґрунтувати вибір типу очікувань та їх вагових коефіцієнтів в структурі рівняння правила монетарної політики та провести комунікаційні заходи щодо підвищення прогностичних здатностей моделі.
 • Удосконалити модель наукастингу (короткострокового прогнозування) роздрібної торгівлі.
 • Розглянути можливість доповнення моделі оцінки тренду реального ефективного обмінного курсу (РЕОК) за рахунок інституціональних змінних (показників якості інституцій).

Відповідні рішення будуть опубліковані найближчим часом. 

У засіданні брали участь члени Ради та Правління Національного банку України, запрошені особи.

Підписка на сповіщення

Підписатися на оперативні сповіщення про новини