Звичайна версія сайту
Рада Національного банку розглянула пропозиції Правління до Основних засад грошово-кредитної політики на 2022 рік та надала рекомендації щодо розвитку банківської системи
Рада Національного банку розглянула пропозиції Правління до Основних засад грошово-кредитної політики на 2022 рік та надала рекомендації щодо розвитку банківської системи (2)

Рада Національного банку розглянула пропозиції Правління до Основних засад грошово-кредитної політики на 2022 рік та надала рекомендації щодо розвитку банківської системи

13 липня 2021 року відбулося засідання Ради Національного банку України (далі – Рада), під час якого Рада взяла до відома пропозиції Правління Національного банку України (далі – Правління) до Основних засад грошово-кредитної політики на 2022 рік і середньострокову перспективу з метою підготовки остаточного варіанту, його затвердження і подання до Верховної Ради України. Відповідний документ Рада має затвердити у вересні 2021 року.

Також Рада схвалила оцінку діяльності Правління щодо розвитку банківської системи та окремих нормативних актів з питань банківської діяльності та надала відповідні рекомендації Правлінню та Кабінету Міністрів України.

На підставі та в межах повноважень, визначених у пункті 13 частини першої статті 9 Закону України "Про Національний банк України", розглянувши відповідні матеріали Правління та, ураховуючи обговорення на засіданні, Рада вирішила:

 • Інформацію Правління Національного банку України та членів Ради Національного банку України щодо розвитку банківської системи України та підготовки окремих нормативних актів з питань банківської діяльності взяти до відома.
 • Схвалити рекомендації Правлінню Національного банку України та Кабінету Міністрів України.

Рада вирішила рекомендувати Правлінню:

 1. Забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення питань організації корпоративного управління в банках та інших питань функціонування банківської системи (далі – Закон) та/або приведення їх у відповідність до Закону у строки, передбачені Законом.
 2. З метою забезпечення неперервності кредитної активності банків України в умовах згортання антикризових монетарних інструментів, зокрема довгострокового рефінансування та процентного свопу, опрацювати питання достатності джерел фінансування банківської діяльності за результатами опрацювання бізнес моделей банків.
 3. З урахуванням Основних принципів ефективного банківського нагляду Базельського комітету та європейського законодавства доопрацювати методику процесу наглядових перевірок та оцінки SREP, зокрема щодо процесів оцінки банками достатності внутрішнього капіталу (ICAAP) та внутрішньої ліквідності (ILAAP).
 4. Для розширення можливостей фінансування сільськогосподарського виробництва у зв’язку із відкриттям ринку землі розглянути можливість перегляду  коефіцієнтів ліквідності землі сільськогосподарського призначення.
 5. Дослідити з урахуванням європейської практики додаткову можливість запровадження інструментарію з підтримки банками сталого та "зеленого" фінансування в Україні.

Рада вирішила рекомендувати Кабінету Міністрів України:

 1. Вжити заходів щодо посилення законодавчого забезпечення прозорості первинного ринку нерухомості, підвищення ефективності системи державної реєстрації прав власності на об’єкти нерухомого майна та надійності механізмів фінансування будівництва, у тому числі з використанням ескроу-рахунків.
 2. Сприяти реформуванню судової та правоохоронної систем для забезпечення належного захисту прав кредиторів та покращення інвестиційного клімату в Україні. Сприяти розвитку інструментів позасудового врегулювання заборгованості.
 3. Переглянути умови реалізації державних програм "Доступні кредити 5-7-9%" та "Доступна іпотека 7%" у напрямі їх фокусування на наданні нових інвестиційних кредитів, зокрема для фінансування будівництва нового житла та придбання фізичними особами або фізичними особами-підприємцями сільськогосподарської землі для агровиробництва.
 4. З метою стимулювання розвитку іпотеки: а) забезпечити спрощення процедур реєстрації іпотеки для позичальників, які мають неповнолітніх дітей, та запровадження можливості обтяження іпотекою житлових приміщень без попереднього дозволу органів опіки та піклування; б) розглянути можливість спрощення процесу реалізації нерухомого майна шляхом скасування пункту 28 Інструкції з організації примусового виконання рішень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України № 512/5 від 2 квітня 2012 року.
 5. Сприяти підвищенню якості розкриття інформації суб'єктами господарювання для банків шляхом забезпечення доступу банків до державних електронних реєстрів.
 6. З метою підвищення рівня цифровізації економіки України, розвитку дистанційних каналів банківського обслуговування та зниження операційних витрат банків розглянути можливість ратифікації в Україні європейського електронно-цифрового підпису.

Також під час засідання Рада призначила заступником Голови Національного банку України Сергія Ніколайчука.

Підписка на сповіщення

Підписатися на оперативні сповіщення про новини