Звичайна версія сайту
Рада Національного банку України заслухала звіт Правління НБУ щодо виконання Основних засад грошово-кредитної політики у 2020 році
Рада Національного банку України заслухала звіт Правління НБУ щодо виконання Основних засад грошово-кредитної політики у 2020 році (2)

Рада Національного банку України заслухала звіт Правління НБУ щодо виконання Основних засад грошово-кредитної політики у 2020 році

23 лютого 2021 року Рада Національного банку України (далі – Рада) на своєму засіданні заслухала звіт Правління Національного банку України (далі – Правління) щодо виконання Основних засад грошово-кредитної політики  у 2020 році (далі – Основні засади). За його результатами Рада схвалила відповідну Оцінку діяльності Правління і Рекомендації Правлінню. 

Також під час засідання схвалено Звіт про діяльність Ради у 2020 році.

На підставі та в межах повноважень, визначених у пункті 13 частини першої статті 9 Закону України "Про Національний банк України", розглянувши інформацію Правління щодо виконання Основних засад, Рада зокрема вирішила:

 • Визнати діяльність Правління щодо виконання Основних засад грошово-кредитної політики в 2020 році такою, що уможливила досягнення інфляцією цільового діапазону 5+/-1% у грудні 2020 року, та була спрямована на забезпечення виконання цілі грошово-кредитної політики з підтримки цінової стабільності в Україні на горизонті монетарної політики.
 • Визнати діяльність Правління такою, що сприяла забезпеченню фінансової стабільності, в тому числі стабільності банківської системи та небанківського фінансового сектору, в межах повноважень Національного банку.
 • Визнати діяльність Правління такою, що у цілому сприяла створенню передумов для відновлення економіки після жорстких карантинних обмежень у ІІ кварталі 2020 року. Визнати, що стримуючими факторами для підвищення кредитної активності з метою забезпечення сталого економічного зростання залишаються значні структурні ризики кредитування реального сектору економіки та ефект витіснення кредитування з боку державних запозичень.

Відповідно до пункту 13 статті 9 Закону України "Про Національний банк України" Рада надала наступні рекомендації:

Правлінню Національного банку України:

 • Провести дослідження ефективності грошово-кредитної політики в Україні у режимі інфляційного таргетування та рівня "заякореності" інфляційних очікувань. Надати Раді Національного банку пропозиції щодо удосконалення підходів до реалізації грошово-кредитної політики в Україні.
 • Розглянути можливість перегляду умов та параметрів інструментарію довгострокового рефінансування Національного банку з метою підвищення ефективності функціонування інституту фінансового посередництва та розширення банківського кредитування економіки.
 • Враховуючи прогнозоване перевищення інфляцією в Україні цільового діапазону відхилень 5+/-1% у 2021 році посилити комунікації Національного банку з обґрунтування допустимості таких змін з огляду на немонетарний характер проінфляційних чинників.
 • Провести дослідження точності прогнозних моделей Національного банку у порівнянні з іншими центральними банками. Вжити заходів із покращення прогнозних властивостей моделей та посилити увагу до актуальності прогнозів основних макроекономічних змінних.
 • Удосконалити порядок проведення Національним банком України на міжбанківському ринку операцій своп процентної ставки шляхом перегляду параметрів та умов проведення таких операцій з метою мінімізації ризиків.
 • Під час інформування Правлінням Національного банку про прийняті рішення з монетарної політики надавати Раді Національного банку інформацію щодо альтернативних сценаріїв прийнятих рішень. 
 • Провести аналіз та інформувати Раду Національного банку про окремі тенденції в сфері реалізації грошово-кредитної політики, а саме: 
  • зниження ефективності функціонування інституту фінансового посередництва; 
  • погіршення трансмісії облікової ставки на ринках державних облігацій і споживчого кредитування; 
  • стрімке підвищення дохідності державних облігацій;
  • посилення зовнішньої вразливості економіки через зростання заборгованості суб’єктів економіки в іноземній валюті;
  • підвищення фундаментального тиску на рівень нейтральної ставки з боку чинників скорочення попиту на гроші та підвищення пропозиції глобальних заощаджень.
 • Дослідити питання врахування можливих кліматичних змін в Україні і світі для досягнення основних цілей діяльності Національного банку та забезпечення сталого економічного розвитку України.
 • Проінформувати Раду Національного банку про запровадження комплексу заходів, спрямованих на активізацію кредитування в Україні.

Кабінету Міністрів України:

 • Забезпечити реалізацію дорожньої карти розвитку інституту первинних дилерів та маркет-мейкерів на ринку державних цінних паперів шляхом установлення відповідних вимог щодо підтримання ними ліквідності на вторинному ринку ОВДП.

У засіданні брали участь члени Ради та Правління Національного банку України.

Тексти Рішень Ради та Рекомендацій Правлінню будуть опубліковані найближчим часом.

Підписка на сповіщення

Підписатися на оперативні сповіщення про новини