Звичайна версія сайту
Рада НБУ ухвалила Основні засади грошово-кредитної політики на 2021 рік і середньострокову перспективу

Рада НБУ ухвалила Основні засади грошово-кредитної політики на 2021 рік і середньострокову перспективу

Рада Національного банку України під час сьогоднішнього засідання ухвалила Основні засади грошово-кредитної політики на 2021 рік і середньострокову перспективу (далі – Основні засади). Цей документ розроблений на основі пропозицій Правління Національного банку з урахуванням Стратегії монетарної політики Національного банку, що забезпечує послідовність політики регулятора.

Відповідно до Основних засад наступного року Національний банк:

  • продовжуватиме політику таргетування інфляції для забезпечення цінової й фінансової стабільності, а також сприяння стійким темпам приросту ВВП;
  • підтримуватиме темпи зростання цін у середньостроковій перспективі на рівні 5% із допустимим діапазоном відхилень 1 в.п.;
  • дотримуватиметься й надалі режиму плаваючого курсоутворення і не таргетуватиме досягнення певного рівня або діапазону обмінного курсу.

Монетарна політика базуватиметься на принципах інституційної, фінансової та операційної незалежності Національного банку. Головними критеріями її успішності залишатиметься заякореність інфляційних очікувань на рівні цільового показника та відповідність фактичної інфляції її цільовим значенням у середньостроковій перспективі. Рішення з монетарної політики й надалі матимуть перспективний характер, тобто будуть спрямовуватися на приведення інфляції до цілі 5% на горизонті 9–18 місяців.

Гнучкість режиму інфляційного таргетування Національний банк також використовуватиме для найкращого сприяння економічному зростанню. Це означає, що для уникнення втрат у економічному розвитку Національний банк припускатиме короткострокові відхилення інфляції від установленої цілі під впливом зовнішніх і внутрішніх шоків, які є поза безпосереднім впливом монетарної політики. Водночас, використовуючи інструменти монетарної політики, Національний банк повертатиме інфляцію до цільових значень на прийнятному часовому горизонті.

Особлива увага приділятиметься розвитку кредитування. Прогнозованість інфляції та зрозумілі для економічних агентів рішення з монетарної політики будуть фундаментом для поглиблення фінансової системи і формування в економіці достатнього обсягу довгострокових і доступних фінансових ресурсів. Заходи з підтримки кредитування включатимуть також активну взаємодію з урядом у частині зниження кредитних ризиків банківської системи та структурної перебудови економіки.

 «Основні засади грошово-кредитної політики на 2021 рік – це сигнал бізнесу та експертній спільноті про послідовність нашої політики. Низька та стабільна інфляція залишається нашим пріоритетом. Водночас Національний банк ставить перед собою амбітне завдання не тільки підтримувати помірні темпи зростання цін, але й пожвавити банківське кредитування, сприяти здешевленню і подовженню строковості фінансових ресурсів для розвитку реального сектору економіки», - зазначив Голова Національного банку Кирило Шевченко.

Підвищення рівня кредитування та довіри до банківської системи мають сприяти формуванню потужного внутрішнього ринку та підвищенню стійкості економіки до шокових впливів. В середньо- та довгостроковій перспективі це забезпечуватиме надійне підґрунтя для збереження стабільної та низької інфляції.

«Досягнення цілі Національного банку щодо підтримки стійких темпів економічного зростання здійснюватиметься шляхом вжиття комплексу заходів у межах монетарного режиму гнучкого інфляційного таргетування, спрямованих на ефективне функціонування механізму фінансового посередництва, нівелювання коливань обмінного курсу, викликаних дією тимчасових факторів, зростання рівня довіри до банківської системи, активну підтримку банківського кредитування економіки», − зауважив Голова Ради Національного банку України Богдан Данилишин.

Голова Ради НБУ також підкреслив, що монетарна політика Національного банку лише створює умови для розвитку економіки України, але сама не може бути достатньою передумовою сталого підвищення економічного потенціалу, тому критично важливим є подальше проведення структурних реформ і збереження зваженої фіскальної політики.

У визначений законодавством термін Основні засади будуть надіслані до Верховної Ради України з метою інформування. 

Довідково

Відповідно до Закону України "Про Національний банк України" (ст. 9, розділ II) Рада Національного банку розробляє Основні засади грошово-кредитної політики на підставі пропозицій, наданих Правлінням Національного банку, публікує їх в офіційних виданнях та подає щорічно до 15 вересня до Верховної Ради України для інформування.

 

Підписка на сповіщення

Підписатися на оперативні сповіщення про новини