Звичайна версія сайту
Перейти до вмісту

Рекомендації для учасників страхового ринку щодо форм фінансової звітності, які слід використовувати під час складання страховиками проміжної фінансової звітності за звітні періоди 2023 року та річної фінансової звітності за 2023 рік

Відповідно до частини шостої статті 11 розділу IV Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” фінансова звітність та консолідована фінансова звітність за міжнародними стандартами складаються на підставі таксономії фінансової звітності за міжнародними стандартами, яка оприлюднена державною мовою на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері бухгалтерського обліку та аудиту (далі – Таксономія UA МСФЗ XBRL).

У зв’язку із переходом на обов’язкове застосування Міжнародного стандарту фінансової звітності 17 “Страхові контракти” (далі – МСФЗ 17) Національний банк України за погодженням із Міністерством фінансів України рекомендує страховикам, що застосовують для складання фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності міжнародні стандарти фінансової звітності, використовувати Таксономію UA МСФЗ XBRL для: підготовки, оприлюднення на вебсайтах та подання до Центру збору фінансової звітності (далі – ЦЗФЗ) проміжної фінансової звітності за І квартал, І півріччя та 9 місяців 2023 року у версії 2022 року з використанням показників, дія яких починається з 01.01.2023; підготовки, оприлюднення на вебсайтах та подання до ЦЗФЗ річної фінансової звітності за 2023 рік у версії 2023 року.

Ілюстровані посібники зазначених версій таксономії фінансової звітності розміщені на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку України за посиланням  https://bank.gov.ua/ua/about/taxonomy в розділі «Таксономія МСФЗ» і містять відповідні показники щодо розкриття інформації згідно з вимогами МСФЗ 17 у Звіті про фінансовий стан, Звіті про сукупний дохід, прибуток або збиток, Примітці – Страхові контракти (МСФЗ 17) тощо.

Також Національний банк звертає увагу, що показники базової Таксономії МСФЗ щодо розкриття інформації згідно з вимогами МСФЗ 17 у Звіті про фінансовий стан, включені тільки у Звіт про фінансовий стан у порядку ліквідності [220000] і відсутні у Звіті про фінансовий стан, поточні/непоточні [210000].

Для зміни методу складання звітності в ЦЗФЗ в шаблонах звітів за ліквідністю (починаючи з 01.01.2023), необхідно надіслати повідомлення на скриньку [email protected], зазначити назву страхової компанії та код ЄДРПОУ.

 

Підписка на сповіщення

Підписатися на оперативні сповіщення про новини