Звичайна версія сайту
Розпочато громадське обговорення пропозицій до проєкту закону "Про фінансові послуги та діяльність з надання фінансових послуг"

Розпочато громадське обговорення пропозицій до проєкту закону "Про фінансові послуги та діяльність з надання фінансових послуг"

Національний банк, під регулювання якого в межах проєкту "спліт" з 1 липня 2020 року переходять небанківські фінансові установи, оприлюднив для громадського обговорення пропозиції до проєкту закону "Про фінансові послуги та діяльність з надання фінансових послуг". Вони  передбачають суттєве осучаснення підходів до загальних засад функціонування та регулювання ринків фінансових послуг.

Цей документ стане першим з низки проєктів законів, які будуть  підготовлені та подані до Верховної Ради для вдосконалення законодавства щодо ринків небанківських фінансових послуг (НФП). Їхнє ухвалення дасть змогу учасникам ринку отримати якісно нові правила діяльності, завдяки яким розширяться їхні можливості функціонування, окресляться подальші перспективи розвитку та покращаться регулювання і нагляд за ними.

Пропозиції Національного банку до проєкту закону "Про фінансові послуги та діяльність з надання фінансових послуг" відображають загальне бачення НБУ підходів до регулювання ринку фінансових послуг. Ключові вимоги будуть спрямовані на захист прав споживачів та контроль доброчесної  ринкової поведінки, забезпечення прозорості структури власності, наявності якісного корпоративного управління та втілення ризик-орієнтованого підходу у нагляді, пропорційного за обсягом вимог до ступеню ризиковості компаній.

Загалом розроблені пропозиції містять в собі три ключові блоки:

  • Перший блок присвячений визначенню принципів надання фінансових послуг та переліку видів фінансових послуг, а також вичерпному опису норм, які регулюють взаємодію зі споживачем. Продовжуючи зміни, запроваджені Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав споживачів фінансових послуг", який був ухвалений минулого року, ці норми дозволять суттєво посилити захист прав споживачів фінпослуг.
  • Другий блок стосується безпосередньо надавачів фінансових послуг. Він описує вимоги до надавачів фінансових послуг, зокрема, щодо структури власності, капіталу, організації системи управління та контролю, ведення бухгалтерського обліку та звітності. Крім вимог, цей блок також передбачає розширення можливостей для учасників ринку: можливість створення саморегульованих організацій (СРО), спрощення процедури реєстрації та ліцензування, можливість в одній ліцензії поєднати право на надання цілої низки фінансових послуг. Також у цьому блоці закріплено принцип пропорційного підходу в частині вимог до фінансових установ, що забезпечить менше регуляторне навантаження для компаній, діяльність яких не несе суттєвого ризику.
  • Третій блок охоплює питання державного регулювання та нагляду за діяльністю з надання фінансових послуг. Він описує універсальні принципи нагляду та державного регулювання, порядок взаємодії та координації дій між державними регуляторами, основні норми з нагляду та інспектування, підходи до застосування коригувальних заходів та заходів впливу.

Проєкт закону "Про фінансові послуги та діяльність з надання фінансових послуг" є рамковим і закладає основи для ухвалення та впровадження норм наступних законопроєктів, які описують регулювання на рівні окремих секторів ринку НФП: про кредитні спілки, про платіжні послуги, про страхування та про фінансові компанії, який врегулює всі інші сегменти цього ринку (діяльність лізингових компаній, ломбардів, кредитних установ та інших).

Він має замінити чинний на сьогодні Закон України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", який був ухвалений ще у 2001 році, і тому є застарілим і не враховує сучасних реалій функціонування цих ринків, а також допускає наявність прогалин у законодавстві.

У підсумку, підготовлені Національним банком пропозиції до проєкту закону "Про фінансові послуги та діяльність з надання фінансових послуг" мають створити надійний, ефективний та прозорий ринок фінансових послуг, де захищені права споживачів і створені умови для розвитку компаній-учасників ринку.

Громадське обговорення пропозицій триватиме до 1 травня 2020 року. Просимо надсилати коментарі та зауваження на адресу discussion@bank.gov.ua​.

Теги
Підписка на сповіщення

Підписатися на оперативні сповіщення про новини