Звичайна версія сайту

Уповноважені банки ефективніше розпоряджатимуться запасами готівки

Національний банк стимулюватиме уповноважені банки приймати від банків готівку та видавати їм підкріплення придатною до обігу готівкою.

З цією метою врегульовано питання щодо порядку роботи уповноважених банків із запасами готівки.

Зокрема:

  • уточнено поняття "забезпечення зобов’язань за договором про зберігання" із застосуванням терміну "застава";
  • передбачено складання уповноваженими банками заявок на збільшення/зменшення та підкріплення/вивезення запасів готівки на зберіганні у розрізі кожного сховища з розподілом за індексами та номіналами;
  • визначено, що уповноважені банки здають до Національного банку не придатну до обігу готівку, а придатна до обігу готівка має використовуватися для видачі клієнтам та іншим банкам;
  • унесено відповідні зміни до договору про зберігання.

Вищезазначені зміни передбачені постановою Правління Національного банку України від 03 грудня 2019 року № 145 "Про затвердження Змін до Положення про передавання запасів готівки на зберігання до уповноважених банків". Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування, крім пункту 8 Змін до Положення, який набирає чинності з 01 січня 2020 року.

Нагадаємо, що на сьогодні чотири банки, а саме: АТ "Ощадбанк", АТ КБ "Приватбанк", АТ "Райффайзен Банк Аваль" та АТ "ПУМБ" мають статус уповноваженого банку, який може залучатися до зберігання запасів готівки НБУ.

Довідково.

З 2016 року в Україні розпочалася реалізація Концепції організації готівкового обігу, що передбачає перехід від частково контрольованої моделі організації готівкового обігу, що існувала в Україні, на делеговану модель.

Суть делегованої моделі організації готівкового обігу полягає у тому, що Національний банк передає запаси готівки Національного банку на зберігання уповноваженим банкам для забезпечення готівкою регіонів.

Зважаючи на світові тенденції, трансформаційні процеси, що відбуваються в Національному банку України, впровадження проєкту Cashless economy, делегована модель організації готівкового обігу є доцільною в Україні.

Така модель застосовується у Великобританії, Бразилії, Нідерландах, Фінляндії та Швеції.

Забезпечення готівкового обігу в регіонах здійснюватиметься інфраструктурою уповноважених банків, а в перспективі – із залученням третіх учасників (СІТ-компаній) відповідно до правил, визначених Національним банком та відповідного контролю Національним банком.

Теги
Підписка на сповіщення

Підписатися на оперативні сповіщення про новини

Поділитись