Звичайна версія сайту
Перейти до вмісту
Виступ Голови Національного банку Андрія Пишного під час пресбрифінгу щодо рішень з монетарної політики

Виступ Голови Національного банку Андрія Пишного під час пресбрифінгу щодо рішень з монетарної політики

Доброго дня, шановні колеги!

Правління Національного банку України ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 25% річних.

Це підтримає ефекти від попередніх заходів із посилення привабливості гривневих активів, дасть змогу й надалі забезпечувати стійкість валютного ринку та формувати належні передумови для збереження сталого тренду на зниження інфляції та пом’якшення валютних обмежень.

З початку року інфляція знижувалася швидше, ніж очікувалося, у тому числі завдяки заходам НБУ з підтримання курсової стійкості.

Проте через вплив війни ціновий тиск залишається високим, а виробничі витрати – значними, у тому числі через складнощі з веденням діяльності та налаштуванням логістики в умовах війни. 

У 2023 році інфляція сповільниться до 14,8%, а в наступні роки – повернеться до однознакового рівня. 

Зниженню інфляції в поточному році сприятиме комбінований ефект від здешевлення енергоносіїв на світових ринках, стриманий внутрішній попит, а також вплив монетарної політики НБУ.

Економіка вже цього року повернеться до зростання, яке пришвидшиться в наступні роки на тлі закладеного у прогноз зниження безпекових ризиків.

З огляду на швидке відновлення енергетичної системи, а також м'яку фіскальну політику прогноз економічного зростання у 2023 році поліпшено з 0,3% до 2,0%. За реалізації припущень про безпекову ситуацію суттєвих дефіцитів електроенергії надалі не передбачається, за винятком локальних та ситуативних дефіцитів у другому півріччі. Водночас збільшення видатків бюджету на тлі значних обсягів міжнародної фінансової допомоги підтримає економічну активність та споживання.

Значні обсяги офіційного фінансування на тлі подальшого розвитку внутрішнього боргового ринку дадуть змогу уникнути емісійного фінансування суттєвого дефіциту бюджету.

Уряд нарощує податкові надходження та обсяги внутрішніх залучень, проте цих ресурсів недостатньо для фінансування значних видатків державного бюджету в умовах воєнного часу та післявоєнної відбудови. Вагомим джерелом фінансування бюджетних потреб залишатиметься міжнародна допомога.

Загалом у цьому році обсяг надходжень від міжнародних партнерів може перевищити 42 млрд дол. США. Надходження від партнерів, зокрема, сприятимуть зростанню міжнародних резервів до близько 35 млрд дол. США наприкінці цього року. Це посилить спроможність НБУ й надалі підтримувати курсову стійкість та поступово пом’якшувати валютні обмеження.

Основним припущенням прогнозу, як і раніше, є збереження високих безпекових ризиків до початку 2024 року.

Повномасштабна війна триває.

Ключовим ризиком для цього прогнозу залишається триваліший термін та інтенсивність війни. Вони можуть мати суттєвий негативний вплив на економічну активність, а також призвести до погіршення інфляційних та курсових очікувань. Це створюватиме додаткові виклики для макрофінансової стійкості.

Війна генерує також інші ризики:

  • виникнення додаткових бюджетних потреб і значних квазіфіскальних дефіцитів в енергетичній сфері;
  • ускладнення чи припинення роботи "зернового коридору", а також загострення проблем, пов’язаних з обмеженнями імпорту українського продовольства окремими європейськими країнами;
  • подальші руйнування агресором енергетичної інфраструктури, які можуть призвести до поновлення суттєвого дефіциту електроенергії,
  • повільніше, ніж очікується, зниження світової інфляції.

Натомість швидка реалізація проєкту відбудови України разом з євроінтеграційними реформами дадуть змогу значно прискорити темпи економічного зростання. Надходження значного обсягу фінансування для відбудови може також зумовити більші можливості для пом’якшення валютних обмежень.

Ураховуючи зазначені ризики, високу невизначеність та очікувані суттєві видатки державного бюджету, збереження курсової стійкості на тлі планів з валютної лібералізації потребуватиме продовження монетарної політики, спрямованої на забезпечення високої привабливості заощаджень в гривні. З огляду на це Правління НБУ вирішило зберегти облікову ставку на рівні 25%.

Утримання облікової ставки на рівні 25%, запровадження додаткових інструментів для захисту заощаджень громадян від інфляційного знецінення, а також заходи з активізації конкуренції банків за строкові депозити сприяли посиленню курсової стійкості. У тому числі завдяки цим заходам попит на гривневі інструменти почав зростати, тоді як на іноземну валюту – скоротився.

Водночас значною мірою курсова стійкість забезпечується жорсткими валютними обмеженнями. Ефективність останніх з часом послаблюється, а їх обмежувальний вплив на економічну активність, навпаки, посилюється. Тому проведення валютної лібералізації в осяжній перспективі стає дедалі актуальнішим.  

Відповідно НБУ спрямовує свою політику на формування належних передумов для пом’якшення адміністративних обмежень. З огляду на все ще високу невизначеність та ризик подальшого зростання залишків коштів на поточних рахунках на тлі значних видатків бюджету забезпечення привабливості строкових заощаджень в гривні є важливою передумовою для збереження курсової стійкості та подальшого зниження інфляції.

Національний банк і надалі забезпечуватиме необхідні монетарні умови для підтримки курсової стійкості, поліпшення очікувань та сталого зниження інфляції.

Збереження облікової ставки на високому рівні підтримає ефекти від попередніх заходів НБУ та залишатиме простір для подальшого зростання привабливості заощаджень у гривні. Водночас поліпшення макроекономічної ситуації, у тому числі стрімкіше зниження інфляції та накопичення комфортного рівня міжнародних резервів, створює передумови для перегляду прогнозу облікової ставки.

Оновлений макропрогноз передбачає початок циклу зниження облікової ставки в IV кварталі 2023 року. Навіть за такого сценарію монетарні умови залишатимуться достатньо жорсткими на прогнозному горизонті з огляду на подальше сповільнення інфляції, поліпшення інфляційних очікувань та, відповідно, збереження високої реальної дохідності гривневих інструментів.

НБУ готовий коригувати час і темп зміни облікової ставки з огляду на подальший розвиток подій на валютному ринку, інфляційну динаміку, стійкість міжнародної підтримки та результативність заходів із забезпечення привабливості гривневих інструментів. 

Наші рішення з монетарної політики і надалі узгоджуватимуться з нашими ключовими цілями зі зниження інфляції та збереження курсової стійкості.

Дякую за вашу увагу!

Слава Україні!

Теги
Підписка на сповіщення

Підписатися на оперативні сповіщення про новини