Звичайна версія сайту
Визначена методика оцінки муніципальних облігацій як можливої застави за кредитами рефінансування

Визначена методика оцінки муніципальних облігацій як можливої застави за кредитами рефінансування

Національний банк затвердив підхід до визначення справедливої вартості муніципальних облігацій, які можуть бути включені до пулу застав за кредитами рефінансування. Оцінка таких цінних паперів здійснюватиметься з урахуванням властивого їм кредитного ризику, який відповідає жорстким обмеженням, встановленим Бюджетним кодексом України. 

Як повідомлялося раніше, для пом’якшення впливу коронавірусу на економіку і банківську систему Національний банк розширив строки рефінасування банків та перелік прийнятної застави, до якого увійшли зокрема й муніципальні облігації. Ці цінні папери також було дозволено використовувати для здійснення банками операцій репо з Національним банком.

Рішення щодо включення муніципальних облігацій у заставний пул чи прийняття у якості предмета репо буде ухвалюватися окремим рішенням Правління Національного банку після проведення аналізу активів.

Включення муніципальних облігацій до застав за кредитами рефінансування направлене на розширення інструментарію банків з регулювання власної ліквідності, а також сприятиме розвитку регіональних інфраструктурних проєктів та ринку цінних паперів загалом.

Для більш точного обрахунку справедливої вартості цінних паперів Національний банк також удосконалив підхід до врахування ринкових змін у кривих безкупонної дохідності ОВДП. Зокрема, період вибірки даних був зменшений з 45 до 15 робочих днів. Також до вибірки були включені договори, укладені на первинному ринку, якщо розміщення державних облігацій відбулося між двома та більше учасниками.

Відповідні зміни до порядку оцінки Національним банком справедливої вартості цінних паперів затверджені рішенням Правління Національного банку України від 21 серпня 2020 року № 539-рш "Про схвалення змін до деяких розпорядчих актів Національного банку України". Вони набувають чинності 1 вересня 2020 року.

 

Теги
Підписка на сповіщення

Підписатися на оперативні сповіщення про новини