Звичайна версія сайту

Загальні підходи та правила подання звітності страховими компаніями до НБУ після 1 липня 2020 року

26 червня відбулася ще одна робоча онлайн-зустріч Національного банку та представників небанківського фінансового сектору, цього разу – з Лігою страхових організацій України та страховими компаніями. Учасників зустрічі цікавила тема майбутнього подання звітності страховиків до НБУ.

На зустрічі з директором Департаменту статистики та звітності Юрієм Половньовим та співробітниками Департаменту були презентовані загальні підходи та правила подання звітності до НБУ, а після зустрічі учасники мали можливість поставити запитання до спеціалістів Національного банку.

Головні тези зустрічі:

Усі форми звітності страховиків лишаються без змін

Національний банк дотримуватиметься нормативно-правових актів та положень щодо форм та обсягів звітності, затверджених Національною комісією, що здійснює регулювання у сфері ринків фінансових послуг (далі – Нацкомфінпослуг) упродовж наступного півріччя. У планах регулятора на цей період – розроблення нормативно-правового акта, який визначатиме правила подання звітності небанківськими фінансовими установами, але він з’явиться не раніше 2021 року.

Канали подання звітності

Респонденти Національного банку подаватимуть регуляторну звітність через вебпортал Національного банку − portal.bank.gov.ua (далі – вебпортал), водночас пакети фінансової звітності та примітки до файлів звітності відповідно до законодавства − засобами електронної пошти НБУ на адресу: zvit@bank.gov.ua.

Вебпортал надає можливість завантаження до НБУ підготовлених файлів у стандартному XML форматі відповідно до реєстру показників, опублікованих на офіційному вебсайті НБУ в розділі “Статистика”, в якому також розміщено відеоінструкцію із формування та подання звітності до регулятора. Звертаємо увагу, що найближчим часом у зазначеному розділі вебсайту буде оприлюднено й технічну інструкцію щодо подання файлів.

Система подання звітності

Подання звітності можна повністю автоматизувати (без необхідності заходити на вебпортал та завантажувати файли), використовуючи технології API (автоматизованого програмного інтерфейсу).

Тестовий період

На сьогодні більшість учасників ринку вже пройшли тестову ідентифікацію на вебпорталі НБУ. Проте регулятор розглядає можливість продовження строку тестової подачі звітності. Водночас остаточне рішення про це буде ухвалюватися відповідно до пропозицій і побажань представників ринку.

Можливість виправлення звітності

Система приймання звітності НБУ дозволяє завантажувати звітні файли декілька разів до закінчення строку їхнього подання, проте прийнятим звітом буде вважатися останній завантажений файл. Така опція особливо важлива в перший звітний період, коли звітність готуватиметься та подаватиметься в форматі, який використовується в НБУ.

Технічні відмінності подання фінансової звітності

Інформаційна система НБУ передбачає приймання звітності в копійках, а не в тисячах, як це робили в Нацкомфінпослуг. Учасники зустрічі домовилися формувати окремі показники фінансової звітності в копійках через додавання 5 нулів до чинного формату звітності.

Технічні відмінності також стосуються накладання електронного кваліфікованого підпису. Система подання звітності до НБУ дозволяє приймати звітні файли лише з одним кваліфікованим електронним підписом, а не з двома (керівника та головного бухгалтера), як зазначено в нормативно-правових актах Нацкомфінпослуг. Проте це стосується лише подання регуляторних звітів через вебпортал НБУ. Подання фінансової звітності засобами електронної пошти НБУ передбачено завіряти двома кваліфікованими електронними підписами відповідно до чинного законодавства.

Подовження терміну подання звітності

Національний банк планує розглянути можливість продовжити строки подання звітності небанківськими фінансовими установами за перше півріччя поточного року для успішного завантаження файлів усіма учасниками та вирішення відповідних технічних і методологічних питань.

Також під час дискусії розглядалися такі питання:

  • На якому етапі проводиться перевірка відповідності даних між звітами?
  • Чи припустимим є подання звітних форм окремо протягом звітного періоду, а не в один день?
  • У який спосіб надається додаткова інформація щодо дотримання страховиком нормативів достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій, що відображається у Пояснювальній записці та не відображається в табличних формах звітності?
  • Чи передбачаються паперові форми звітності та підтвердження подання звітності до НБУ? Паперові форми подаються у разі участі в тендері, для акредитації в банки, під час перевірки податковими органами тощо.
  • Чи відомі розробники програмного забезпечення, які працюють над формуванням спеціалізованої звітності страховика в XML форматі для подання в НБУ з проходженням всіх можливих перевірок даних?

Завершуючи зустріч, представники НБУ зазначили, що з 1 липня під час перехідного періоду регулятор за необхідності проводитиме додаткові зустрічі та надаватиме роз’яснення учасникам ринку, а також запропонували продовжувати діалог для конструктивної співпраці.  

Корисні посилання
Процес реєстрації: https://tinyurl.com/tce65qz
Роз'яснення та інструкції: https://tinyurl.com/sytve7g
Презентація щодо подання звітності: https://tinyurl.com/t29o2az
Відеоінструкція про те, як подавати звітність: https://youtu.be/nCdqKXno8gw
Теги
Підписка на сповіщення

Підписатися на оперативні сповіщення про новини

Поділитись