Звичайна версія сайту
Запроваджено вимоги до розроблення планів відновлення діяльності банків та банківських груп

Запроваджено вимоги до розроблення планів відновлення діяльності банків та банківських груп

Національний банк запровадив вимоги до розроблення планів відновлення діяльності банків України та банківських груп (далі – План), які ґрунтуються на нормах законодавства ЄС та враховують найкращі міжнародні практики.

Ці вимоги спонукатимуть банки та банківські групи (далі – банки) розробити реалістичні варіанти відновлення фінансової стійкості у разі суттєвого погіршення фінансового стану або настання стресової ситуації. Наявність такого плану сприятиме швидкій стабілізації роботи цих установ в умовах кризи.

Банки розроблятимуть План з урахуванням особливостей своєї діяльності, профілю ризику, характеру і обсягів банківських послуг.

План має передбачати:

  • ефективну систему індикаторів погіршення фінансового стану банків, яка включає кількісні (капітал, ліквідність, прибутковість тощо) та якісні (наприклад, вимоги клієнтів щодо дострокового погашення зобов’язань чи негативні наслідки судових рішень) показники та базується на результатах власної оцінки ризиків банку;
  • моделювання стрес-сценаріїв, які включають події, що можуть призвести до неплатоспроможності (дефолту) банку;
  • реалістичні варіанти відновлення фінансової стійкості із мінімальними операційними затратами, які визначаються банком за результатами стрес-тестування.

Розроблення Планів згідно з вимогами Національного банку є обов’язковим для системно важливих банків та рекомендованим для інших банків.

Банки мають подати плани до Національного банку до 01 жовтня 2020 року та щороку їх оновлювати.

Національний банк оцінює повноту та якість, а також ефективність та реалістичність поданих банками Планів, та враховує  результати оцінки під час здійснення банківського нагляду.

Відповідні кроки затверджено постановою Правління Національного банку України від 18 липня 2019 року № 95 "Про затвердження Положення про плани відновлення діяльності банків України та банківських груп", яка набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування, тобто з 20 липня 2019 року.

Теги
Підписка на сповіщення

Підписатися на оперативні сповіщення про новини