Звичайна версія сайту
Затверджено Положення про організацію процесу оцінки достатності внутрішнього капіталу в банках та банківських групах

Затверджено Положення про організацію процесу оцінки достатності внутрішнього капіталу в банках та банківських групах

Національний банк  відповідно до Закону України № 1587-ІХ1 упроваджує вимоги щодо організації в банках/банківських групах (далі – банк) процесу оцінки достатності внутрішнього капіталу (англ. Internal Capital Adequacy Assessment Process, ICAAP). Це черговий крок до імплементації  у вітчизняне банківське законодавство законодавства ЄС та рекомендацій Базельського комітету з банківського нагляду (Базель ІІ, Pillar 2).

Процес ICAAP:

  • є внутрішнім процесом оцінки банком (самооцінки) достатності капіталу, необхідного для покриття всіх суттєвих ризиків, притаманних діяльності банку, а також дотримання ним регуляторно-наглядових вимог, установлених Національним банком; 
  • має забезпечити наявність у банку достатнього обсягу капіталу для досягнення бізнес-цілей згідно з його стратегією та бізнес-планом як у звичайних, так і в стресових ситуаціях;
  • є частиною системи управління ризиками банку, що є невід’ємною складовою системи корпоративного управління.

Згідно з Законом України № 1587-ІХ нові вимоги стануть обов’язковими для банків через три роки з дня опублікування цього закону. Підготовчий етап та період тестових розрахунків для банків забезпечать належну підготовку до їх упровадження. 

Постанова Правління Національного банку №161 "Про затвердження Положення про організацію процесу оцінки достатності внутрішнього капіталу в банках та банківських групах" передбачає такий графік упровадження:

  • до 01.01.2023 – банки повинні розробити та затвердити внутрішньобанківські документи, які регламентують процес ICAAP; 
  • до 01.07.2023 – відповідальні особи банківських груп повинні розробити та затвердити внутрішньогрупові документи, які регламентують процес ICAAP; 
  • у 2024 році банки та банківські групи подаватимуть до Національного банку звіти щодо процесу IСAAP у тестовому режимі.

Положення про організацію процесу оцінки достатності внутрішнього капіталу в банках та банківських групах затверджене постановою Правління Національного банку від 30.12.2021 № 161. Постанова набирає чинності з 06 січня 2022 року.


1 Закон України від 30.06.2021 № 1587-ІХ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення питань організації корпоративного управління в банках та інших питань функціонування банківської системи".

 

Теги
Підписка на сповіщення

Підписатися на оперативні сповіщення про новини