Звичайна версія сайту

Заява Ради Національного банку України

Останнім часом у ЗМІ активно поширюються інформаційні матеріали, спрямовані на посилення у суспільстві невизначеності щодо завдань та повноважень Ради Національного банку України.

Рада Національного банку як конституційний орган, відповідальний за розроблення Основних засад грошово-кредитної політики та здійснення контролю за її проведенням, відзначає замовний характер зазначених публікацій, які координуються з одного центру та мають на меті розбалансувати роботу Ради Національного банку та посилити тиск на незалежність та неупередженість політики Національного банку.

Рада Національного банку рішуче спростовує будь-які натяки щодо посягань на незалежність Національного банку та наголошує, що Рада Національного банку, як і Правління, є невід’ємною складовою Національного банку, завдання та повноваження якої визначені Конституцією та Законами України.

  • Статтею 13 Закону України "Про Національний банк України" передбачено, що Основні засади грошово-кредитної політики та рішення Ради Національного банку з питань, визначених пунктами 3468-101215171820 статті 9 Закону, є обов’язковими для виконання Правлінням Національного банку.
  • Пунктом 13 статті 9 Закону України "Про Національний банк України" передбачено, що Рада Національного банку оцінює діяльність Правління Національного банку щодо виконання Основних засад грошово-кредитної політики та з інших питань, рішення щодо яких є обов’язковими для Правління Національного банку.

Рада Національного банку у своїй діяльності продовжує дотримуватися принципів незалежності та послідовності грошово-кредитної політики Національного банку. Зокрема, Основними засадами грошово-кредитної політики на 2021 рік та середньострокову перспективу підтверджено незмінність інфляційної цілі Національного банку на рівні 5+/-1% та політики гнучкого курсоутворення за одночасного уможливлення для Національного банку застосовувати гнучкість режиму інфляційного таргетування для підтримки економічного зростання.

У відповідності до Основних засад рішення Правління Національного банку з грошово-кредитної політики приймаються виходячи з балансу їх впливу на виконання основних цілей Національного банку – цінової та фінансової стабільності та економічного зростання, що свідчить про дотримання принципу інституційної незалежності Національного банку та його політики.

Разом з тим, вимоги до членів Ради Національного банку, передбачені статтею 10 Закону України "Про Національний банк України", унеможливлюють політичний вплив на рішення Ради Національного банку, які і надалі прийматимуться виключно у відповідності до правових основ діяльності Національного банку, визначених Конституцією та Законами України.

З огляду на вищезазначене, просимо дотримуватися вимог законодавства та утриматися від деструктивних та політично мотивованих коментарів на адресу як Ради Національного банку, так і Національного банку України в цілому.

Підписка на сповіщення

Підписатися на оперативні сповіщення про новини