Звичайна версія сайту
Перейти до вмісту
Змінено окремі підходи до оцінки банками кредитного ризику

Змінено окремі підходи до оцінки банками кредитного ризику

Національний банк вніс зміни до низки нормативно-правових актів, які визначають пруденційні підходи до оцінки кредитного ризику. Ці зміни спрямовані на забезпечення, своєчасної та адекватної оцінки банками розміру кредитного ризику, недопущення втрати банками ліквідності, що в цілому має  сприяти забезпеченню їх стабільної діяльності та здатності належним чином виконувати свої зобов’язання перед вкладниками та іншими кредиторами.

По-перше, унесено зміни до Правил роботи банків у зв’язку з уведенням в Україні воєнного стану, затверджених постановою Правління Національного банку України від 25 лютого 2022 року № 23 (зі змінами) (далі – Правила), якими від початку війни були встановлені тимчасові особливості здійснення оцінки кредитного ризику. Такі особливості були запроваджені для підтримки банків у наданні ними гнучких умов кредитних канікул для позичальників у період невизначеності. З поступовим відновленням економіки від шоку перших днів повномасштабної війни НБУ починає поступове повернення до загальноприйнятих підходів щодо оцінки кредитного ризику. Це сприятиме реалістичній оцінці банками та НБУ рівня втрат та належному плануванню заходів із відновлення банками капіталу.

Зокрема, змінами до Правил відновлюються вимоги щодо:

  • щомісячного/щоквартального погашення боргу в обсязі, не меншому, ніж сума нарахованих доходів згідно з бухгалтерським обліком, як обов’язкової умови для оцінки активів на груповій основі та за спрощеним підходом;
  • розрахунку кількості днів прострочення погашення боргу. Така вимога відновлюється з 30 червня 2022 року. Водночас кількість днів прострочення погашення боргу у період з 25 лютого до 29 червня (включно) до розрахунку не братимуться. 

Крім того, змінами до Правил запроваджується вимога до банків здійснювати аналіз усієї наявної інформації щодо стану застави на територіях, що зазнали/зазнають наслідків військової агресії. Якщо банку стане відомо з будь-яких джерел інформації про втрату або значне пошкодження застави, це має бути взято ним до уваги під час оцінки кредитного ризику. 

Водночас змінами до Правил запроваджено деякі додаткові пом’якшення вимог до оцінки кредитного ризику, що стимулюватиме банки до здійснення своєчасної реструктуризації кредитів для підтримки платоспроможних боржників, а саме: 

  • банки мають право не визнавати дефолту за кредитами, довгострокова реструктуризація за якими призводить до зменшення теперішньої вартості майбутніх грошових потоків (NPV) більше ніж на 10%;
  • призупинено дію ознак високого кредитного ризику, визначення яких ґрунтується на фінансових результатах та борговому навантаженні позичальників.

Крім того, з метою сприяння підтримці ліквідності банків скасовані обмеження на здійснення операцій з пов’язаними з банком особами – материнським банком/материнською фінансовою установою (нерезидентами) щодо обміну іноземної валюти на умовах "своп" у межах 1-ї групи Класифікатора іноземних валют та банківських металів. 

По-друге, щоб полегшити банкам процес оцінки кредитного ризику, внесено зміни до Положення про визначення банками розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 30 червня 2016 року № 351 (зі змінами) (далі – Положення № 351), якими передбачено розширення можливостей банків у застосуванні спрощених підходів до оцінки кредитного ризику, що ґрунтуються на стані обслуговування, а саме: 

  • збільшено з 5 млн грн до 20 млн грн розмір кредитів юридичним особам, оцінку яких банк має право здійснювати на груповій основі;
  • збільшено з 0,1% до 0,2% основного капіталу банку розмір боргу за активами боржників, які банк має право оцінювати за спрощеним підходом.

Крім того, з метою подальшого наближення вимог Положення № 351 до європейських пруденційних підходів запроваджено вимогу щодо визнання дефолтними знецінених активів на третій стадії зменшення корисності, що визнані такими згідно з МСФЗ та нормативно-правовими актами Національного банку України з бухгалтерського обліку.

По-третє, прийнято рішення про внесення змін до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 28 серпня 2001 року № 368 (зі змінами), щодо зниження зі 150% до 100% ваги ризику (RWA) за споживчими незабезпеченими кредитами. Це надасть банкам можливість використати накопичений капітал на часткове покриття збитків, спричинених військовою агресією рф. 

Такі зміни затверджені постановами Правління Національного банку України від 17 червня 2022 року № 126 та № 127 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України".

Теги
Підписка на сповіщення

Підписатися на оперативні сповіщення про новини