Звичайна версія сайту
Про Індекс фінансового стресу

Індекс фінансового стресу (ІФС) – індикатор, що відображає рівень напруги у фінансовому секторі України. ІФС набуває значень від 0 до 1, де 0 – повна відсутність напруги та 1 – найвищий рівень стресу. ІФС демонструє виключно поточний стан справ, але не вказує на майбутні ризики.

Індекс фінансового стресу дає змогу:

  • виміряти рівень стресу фінансової системи;
  • оцінити глибину і тривалість періоду нестабільності фінансових ринків, а також порівняти його з рівнем стресу у минулі кризи;
  • оцінити (у поєднанні з іншими показниками) ефективність антикризових заходів;
  • визначити характер потрясінь фінансової системи та її окремих складових – системний він чи епізодичний.

На графіку зображені ключові події, які впливали на фінансовий ринок України. Зокрема невдовзі після банкрутства Lehman Brothers зафіксовано пікове значення ІФС. Наступне стрімке зростання ІФС під час кризи 2014-15 років хоча й нижче рівнем, але значно триваліше по часу.  Лише після початку переговорів про реструктуризацію державного боргу у 2015 році рівень стресу почав суттєво зменшуватись. Після оголошення карантину в березні 2020 індекс тимчасово зростав, проте вже на початок червня знизився до рівня, що спостерігався до початку пандемії COVID-19.

Методика розрахунку Індексу фінансового стресу для України

Індекс фінансового стресу розраховується на основі 20 індикаторів, згрупованих за п’ятьма субіндексами – субіндекс банківського сектору, поведінки домогосподарств, корпоративних цінних паперів, державних цінних паперів, валютного ринку. Кожному субіндексу присвоєно початкову вагу відповідно до обсягу та впливу на фінансовий сектор країни.

Агрегація субіндексів відбувається за допомогою економетричного моделювання (моделі багатовимірної узагальненої авторегресійної умовної гетероскедастичності, multivariate GARCH - generalized autoregressive conditional heteroskedasticity). Особливість методу полягає у врахуванні зміни взаємозв’язків між показниками (субіндексами) в часі. Зазвичай кореляція між субіндексами зростає під час кризових явищ, і чим вона вища – тим більша ймовірність що стрес пошириться на весь фінансовий сектор, отже носитиме системний характер.

Періоди стрімкого зростання ІФС співпадають з періодами, які були визначені як кризові опитаними фінансовими експертами.

Детальніше методику описано за посиланням.