Звичайна версія сайту
Перейти до вмісту
Форми документів для небанківських фінансових груп

Форми документів, що подаються до Національного банку України відповідно до Положення про порядок нагляду на консолідованій основі за небанківськими фінансовими групами, затвердженого постановою Правління Національного банку від 29.12.2023 № 202.


з/п

Назва форми документу

Форма для заповнення

Затверджена форма

1

Повідомлення про намір стати контролером небанківської фінансової групи 

docx

pdf

2

Інформація про небанківську фінансову установу, яка має намір стати контролером небанківської фінансової групи/контролера небанківської фінансової групи 

docx

pdf

3

Інформація про юридичну особу (крім небанківських фінансових установ), яка має намір стати контролером небанківської фінансової групи / контролера небанківської фінансової групи 

docx

pdf

4

Інформація про фізичну особу, яка має намір стати контролером небанківської фінансової установи / контролера небанківської фінансової групи

docx

pdf

5

Інформація про небанківську фінансову групу (національну)

xlsx

pdf

6

Інформація про небанківську фінансову групу (іноземну)

xlsx

pdf

7

Інформація про учасників / майбутніх учасників національної небанківської фінансової групи, контролером якої має намір стати юридична або фізична особа

xlsx

pdf

8

Інформація про учасників / майбутніх учасників іноземної небанківської фінансової групи, контролером якої має намір стати юридична або фізична особа

xlsx

pdf

9

Повідомлення про створення небанківської фінансової групи

docx

pdf

10

Заява про погодження відповідальної особи небанківської фінансової групи

docx

pdf

11

Інформація про відповідальну особу небанківської фінансової групи

docx

pdf

12

Консолідований звіт про фінансовий стан небанківської фінансової групи. 
Консолідований звіт про сукупний дохід, прибуток або збиток небанківської фінансової групи.
Консолідований звіт про зміни у власному капіталі небанківської фінансової групи. 
Консолідований звіт про рух грошових коштів небанківської фінансової групи

xlsx

pdf

13

Звіт про суттєві внутрішньогрупові операції

xlsx

pdf

14

Звіт про регулятивний капітал небанківської фінансової групи

xlsx

pdf

15

Інформація про діяльність небанківської фінансової групи

xlsx

pdf

Примітка. Для відкриття та коректного відображення інформації рекомендуємо використовувати Microsoft Office 2013 або його пізніші версії.