Звичайна версія сайту
Пошук небанківських установ

Для отримання повної інформації щодо небанківських установ та інших учасників ринків фінансових послуг, ліцензування, реєстрацію та авторизацію яких здійснює Національний банк, рекомендуємо використовувати всі засоби пошуку, які розміщені на даній сторінці.

Комплексна інформаційна система Національного банку (КІС НБУ)

За посиланням знаходиться КІС НБУ, у якій можна здійснити пошук по Державному реєстру фінансових установ на поточну дату та перевірити інформацію щодо:

 • страхових компаній;
 • кредитних спілок;
 • фінансових компаній;
 • ломбардів,

а також перевірити наявність або відсутність у таких небанківських фінансових установ ліцензій на:

 • залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення;
 • фінансовий лізинг;
 • надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту;
 • надання гарантій;
 • у сфері страхування;
 • факторинг.

Якщо ж Ви бажаєте дізнатися, чи має певна фінансова установа ліцензії на:

 • здійснення валютних операцій;
 • переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків;
 • надання банкам послуг з інкасації,

таку інформацію Ви можете перевірити здійснивши пошук за посиланням.

Зверніть увагу

Через технічні особливості, інформацію щодо окремих лізингодавців можливо знайти у КІС НБУ. Втім, Національний банк звертає увагу на те, що у КІС НБУ відсутня інформація щодо наявних у лізингодавців ліцензій на фінансовий лізинг.

Національний банк наголошує, що актуальну інформацію щодо статусу лізингодавців та наявних у них ліцензій можливо перевірити в окремому Реєстрі осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги.

Національний банк доопрацьовує КІС НБУ, щоб повноцінно запустити Реєстр лізингодавців безпосередньо у КІС НБУ.

Інформація про ліцензіатів

Тут зібрана інформація про ліцензії, видані Національним банком на:

 • здійснення валютних операцій;
 • переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків;
 • надання банкам послуг з інкасації.
Інші реєстри та переліки

У цьому розділі міститься така зведена інформація:

 • з Державного реєстру фінансових установ про страхові компанії, кредитні спілки, фінансові компанії та ломбард;
 • з Реєстру осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги про юридичних осіб-лізингодавців та операторів поштового зв’язку;
 • про осіб, які отримали погодження Національного банку на набуття (збільшення) істотної участі у небанківських фінансових установах;
 • про власників істотної участі, які не мають права користуватися правом голосу та брати участь в управлінні небанківською фінансовою установою;
 • про небанківські фінансові групи та інших учасників ринків небанківських фінансових послуг.


з/п

Найменування

Посилання

1.

Державний реєстр фінансових установ
(у даному реєстрі знаходиться зведена інформація на дату, яка зазначена в ньому. Для отримання інформації на поточну дату, рекомендуємо здійснювати пошук окремих фінансових установ у КІС Національного банку)

2.

Реєстр осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги

3.

Єдиний реєстр бюро кредитних історій

4.

Перелік осіб, яким видано та/або анульовано свідоцтво про відповідність кваліфікаційним вимогам до осіб, які можуть займатися актуарними розрахунками

5.

Перелік осіб, які мають сертифікат Нацкомфінпослуг на право здійснення тимчасової адміністрації відповідного виду фінансових установ

6.

Державний реєстр страхових та перестрахових брокерів

7.

Перелік страхових та/або перестрахових брокерів-нерезидентів, які повідомили про намір здійснювати діяльність на території України

8.

Перелік страхових посередників, які повідомили про намір здійснювати посередницьку діяльність на території України з укладання договорів страхування/перестрахування зі страховиком-нерезидентом

9.

Перелік осіб, які відповідають кваліфікаційним вимогам та можуть займатися визначенням причин настання страхового випадку та розміру збитків (аварійні комісари)

10.

Перелік небанківських фінансових груп

перейти за посиланням

 

Особа, яка має намір набути або збільшити істотну участь у небанківській фінансовій установі зобов'язана отримати письмове погодження Національного банку.

Для забезпечення прозорості ринку небанківських фінансових послуг Національний банк виявляє осіб, які всупереч вимогам законодавства набули істотну участь у фінансовій установі без отримання письмового погодження регулятора. Такі особи не мають права прямо чи опосередковано, повністю чи частково користуватися правом голосу придбаних акцій (часток) та брати будь-яким чином участь в управлінні фінансовою установою. Рішення загальних зборів учасників, прийняті за участю таких осіб не мають юридичної сили. Право брати участь у голосуванні може бути передане довіреній особі, яку призначає Національний банк з числа осіб, запропонованих фінансовою установою, на період до отримання особою погодження від регулятора на набуття істотної участі.


з/п

Найменування

Посилання

11.

Перелік осіб, які отримали погодження Національного банку на набуття (збільшення) істотної участі у небанківських фінансових установах даний перелік не включає інформацію про осіб, які отримали погодження Нацкомфінпослуг на набуття (збільшення) істотної участі

12.

Перелік власників істотної участі, які не мають права користуватися правом голосу та брати участь в управлінні небанківською фінансовою установою даний перелік перебуває на стадії формування та містить відомості виключно про осіб, які набули істотну участь з порушенням законодавства, виявлених Національним банком на дату, зазначену у файлі

 

Дані у реєстрах та переліках подані для інформаційних цілей.