Звичайна версія сайту
Послуги депозитарію Національного банку

Національний банк, як учасник депозитарної системи України провадить діяльність з обліку та обслуговування обігу облігацій внутрішніх та зовнішніх державних позик України, державних деривативів, цільових облігацій внутрішніх державних позик України, казначейських зобов’язань держави та облігацій місцевих позик, а також боргових цінних паперів, що посвідчують відносини позики органів місцевого самоврядування, які були розміщені за межами України, та обслуговування корпоративних операцій емітента на рахунках у цінних паперах клієнтів. З повним переліком послуг і тарифів можна ознайомитись нижче.

Національний банк України відповідно до вимог Закону України від 19 червня 2020 року № 738-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення залучення інвестицій та запровадження нових фінансових інструментів", а також згідно з Порядком передачі випусків облігацій місцевих позик на депозитарне обслуговування до Центрального депозитарію цінних паперів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 29 липня 2021 року № 584, повідомляє, що 31 грудня 2021 року відбудеться передача облігацій місцевих позик на депозитарне обслуговування до Центрального депозитарію (ПАТ "НДУ").