Звичайна версія сайту
Перейти до вмісту
Банкнота номіналом 1000 гривень
Дата введення в обіг 

Банкнота номіналом 1000 гривень зразка 2019 року

В обігу

Основний малюнок лицьової сторони — портрет ВОЛОДИМИРА ВЕРНАДСЬКОГО
Основний малюнок зворотної сторони — Президія Національної академії наук України
Розмір, мм — 75 X 160
Дата друку — 2023
Дата введення в обіг — 20.07.2023

Банкнота номіналом 1000 гривень зразка 2019 року (лицьова сторона)
Банкнота номіналом 1000 гривень зразка 2019 року (зворотна сторона)

Банкнота номіналом 1000 гривень зразка 2019 року (пам`ятна банкнота до 30-річчя незалежності України)

В обігу

Основний малюнок лицьової сторони — портрет ВОЛОДИМИРА ВЕРНАДСЬКОГО
Основний малюнок зворотної сторони — Президія Національної академії наук України
Розмір, мм — 75 X 160
Дата друку — 2021
Дата введення в обіг — 22.12.2021

Банкнота номіналом 1000 гривень зразка 2019 року (пам`ятна банкнота до 30-річчя незалежності України) (лицьова сторона)
Банкнота номіналом 1000 гривень зразка 2019 року (пам`ятна банкнота до 30-річчя незалежності України) (зворотна сторона)

Пам’ятна банкнота з підписом Голови Національного банку України Кирила Шевченка введена в обіг до 30-річчя незалежності України. Пам’ятна банкнота містить усі елементи захисту банкноти номіналом 1000 гривень зразка 2019 року з додатковим нанесенням на лицьовій стороні, на місці водяного знака, трафаретним друком фарбою OVMI айдентики – "30 років Незалежності України".

Банкнота номіналом 1000 гривень зразка 2019 року

В обігу

Основний малюнок лицьової сторони — портрет ВОЛОДИМИРА ВЕРНАДСЬКОГО
Основний малюнок зворотної сторони — Президія Національної академії наук України
Розмір, мм — 75 X 160
Дата друку — 2021
Дата введення в обіг — 07.12.2021

Банкнота номіналом 1000 гривень зразка 2019 року (лицьова сторона)
Банкнота номіналом 1000 гривень зразка 2019 року (зворотна сторона)

Банкнота номіналом 1000 гривень зразка 2019 року

В обігу

Основний малюнок лицьової сторони — портрет ВОЛОДИМИРА ВЕРНАДСЬКОГО
Основний малюнок зворотної сторони — Президія Національної академії наук України
Розмір, мм — 75 X 160
Дата друку — 2019
Дата введення в обіг — 25.10.2019
Елементи захисту
Буклет "1000 гривень зразка 2019 року"
Буклет для експертів "1000 гривень зразка 2019 року"

Банкнота номіналом 1000 гривень зразка 2019 року (лицьова сторона)
Банкнота номіналом 1000 гривень зразка 2019 року (зворотна сторона)

Лицьовий бік банкноти

У центральній частині лицьового боку банкноти розміщено портретне зображення Володимира Вернадського, напис “ВОЛОДИМИР ВЕРНАДСЬКИЙ” та висловлювання наукового діяча. У верхній частині банкноти праворуч від портрета розміщено зображення малого Державного Герба України та напис “УКРАЇНА”; у верхній частині поля водяного знака надрукований напис “НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ”, під ним розміщено підпис Голови Національного банку України та слово “ГОЛОВА”. Усі зазначені елементи дизайну виконані фарбою темно-коричневого кольору.

Праворуч від портрета Володимира Вернадського розміщено оптично-змінне зображення – композиція зі стилізованих зображень фрагментів кристалічної решітки та рослинного орнаменту, що має кінетичний ефект. При зміні кута нахилу банкноти на ділянках зображення спостерігаються поступові переходи від золотистого кольору до нефритового.

Ліворуч від підпису Голови Національного банку України розміщено частину наскрізного елемента – зображення цифрового позначення номіналу “1000” бірюзового кольору.

Біля лівого краю банкноти, у нижньому куті, розміщено елемент для людей з послабленим зором у вигляді трьох паралельних вертикальних ліній темно-бірюзового кольору.

У нижньому лівому куті банкноти пурпурною та темно-коричневою фарбами надруковано цифрове позначення номіналу “1000” (тло цифр наповнене числами “1000” та зображеннями логотипу Національного банку України). Перед цифровим позначенням номіналу розміщений графічний знак гривні темно-коричневого кольору.

Вздовж правого краю банкноти вертикально розміщено напис “ОДНА ТИСЯЧА ГРИВЕНЬ” темно-коричневого кольору та негативне зображення цифрового позначення номіналу “1000”.

Дизайн лицьового боку банкноти доповнюють інші елементи, виконані багатоколірним друком.

Зворотний бік банкноти

У центральній частині зворотного боку банкноти розташовано зображення будівлі Президії Національної академії наук України, над яким розміщено напис “ОДНА ТИСЯЧА ГРИВЕНЬ”. Колір зображення та напису переходить від темно-пурпурного до темно-коричневого.

Вздовж лівого краю банкноти вертикально розміщено напис “1000 ГРИВЕНЬ 1000” пурпурного кольору.

У правому верхньому куті розміщено частину наскрізного елемента – зображення цифрового позначення номіналу “1000” пурпурного кольору.

У правому нижньому куті – зображення графічного знака гривні та цифрового позначення номіналу “1000” темно-коричневого кольору, ліворуч від якого розміщено рік випуску банкноти “2019”.

У центрі нижнього орнаменту розміщено цифрове позначення номіналу “1000”, виконане тонкою негативною лінією.

Серійний номер надруковано двічі: горизонтальний – фарбою червоного кольору у нижній частині банкноти; вертикальний – виконаний шрифтом зі змінною висотою знаків фарбою чорного кольору вздовж правого краю банкноти.

Кожний номер складається з двобуквеної серії та семизначного номера.

Дизайн зворотного боку банкноти доповнюють інші елементи, виконані багатоколірним друком.

Характеристика захисних ознак

Банкнота надрукована на спеціальному тонованому папері із блакитним відтінком, який відповідає переважаючому кольору зображень, що є на банкноті.

1. Багатотоновий водяний знак – зображення портрета Володимира Вернадського, що повторює портретне зображення, надруковане на лицьовому боці банкноти. Зображення розміщено локально з лівого краю лицьового боку банкноти та видиме під час розглядання банкноти проти світла.

2. Світлий елемент водяного знака – зображення цифрового позначення номіналу, розміщене горизонтально в правій нижній частині багатотонового водяного знака. Зображення видиме під час розглядання банкноти проти світла.

3. Захисні стрічки:

3.1. Занурена в товщу паперу полімерна стрічка, видима праворуч від портрета Володимира Вернадського під час розглядання лицьового боку банкноти проти світла. За допомогою збільшувального скла під час розглядання банкноти проти світла видно (у звичайному та перевернутому відображеннях) зображення “1000 ГРН”, малого Державного Герба України і підкресленого цифрового позначення номіналу “1000”.

3.2. “Віконна” полімерна стрічка пурпурного кольору, частково введена в товщу паперу, з яскраво вираженим кінетичним ефектом, що розміщена біля правого краю банкноти. Стрічка містить зображення числового позначення номіналу та малого Державного Герба України. При зміні кута нахилу банкноти змінюється напрямок руху фонового зображення стрічки.

4. Елемент SPARK (оптично-змінне зображення) – композиція зі стилізованих зображень фрагментів кристалічної решітки та рослинного орнаменту, що має кінетичний ефект. При зміні кута нахилу банкноти на ділянках зображення спостерігаються поступові переходи від золотистого кольору до нефритового.

5. Рельєфні елементи – елементи зображень, шорсткість яких відчувається на дотик. Присутні тільки на лицьовому боці банкноти (портрет, написи, цифрові позначення номіналу, мікротексти).

Для надійного визначення справжності банкноти на дотик окремі елементи мають підвищений рельєф – цифрове позначення номіналу “1000” у нижній лівій частині банкноти, горизонтальні штрихи у двох нижніх кутах банкноти, зображення малого Державного Герба України, написи “УКРАЇНА”, “НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ”, “ОДНА ТИСЯЧА ГРИВЕНЬ”.

6. Елемент для людей з послабленим зором – рельєфний елемент у вигляді трьох паралельних вертикальних ліній темно-бірюзового кольору, призначений для ідентифікації номіналу банкноти та розміщений у нижньому лівому куті лицьового боку банкноти.

7. Латентне зображення – цифрове позначення номіналу “1000”, приховане в двоколірному орнаменті, розташованому по середині правого краю лицьового боку банкноти. Цифри видимі при розгляданні банкноти на рівні очей проти світла під гострим кутом: темні на світлому фоні – при розгляданні банкноти з довгої сторони, світлі на темному фоні – при розгляданні банкноти з короткої сторони.

8. Наскрізний елемент (суміщене зображення) – зображення, всі елементи якого збігаються та доповнюють один одного під час розглядання банкноти проти світла (зображення цифрового позначення номіналу “1000”). Фрагменти зображення розміщено: на лицьовому боці банкноти – у верхньому лівому куті; на зворотному боці – у верхньому правому куті.

9. Мікротекст – написи, що повторюються, і які можна прочитати тільки за допомогою збільшувального скла.

Мікротексти на лицьовому боці банкноти:

  • напис “УКРАЇНА”, виконаний інтагліо друком негативним мікротекстом, що повторюється чотири рази та обмежує зліва орнамент з латентним зображенням;
  • напис “ОДНА ТИСЯЧА ГРИВЕНЬ”, виконаний інтагліо друком позитивним мікротекстом, що повторюється та обмежує знизу портретне зображення Володимира Вернадського;
  • напис “НБУ”, виконаний офсетним друком позитивним мікротекстом з різною товщиною штрихів; мікротекст формує тло для числа “1000” у верхньому правому куті банкноти;
  • напис “1000 ГРИВЕНЬ”, виконаний офсетним друком позитивним мікротекстом, що повторюється та розміщується вздовж правого краю банкноти.

Мікротексти на зворотному боці банкноти:

  • напис “УКРАЇНА”, виконаний позитивним мікротекстом, що повторюється та формує одну з хвилястих ліній фонової композиції;
  • цифрове позначення номіналу “1000”, виконане негативним мікротекстом, що повторюється та наповнює один з елементів у нижній частині фонової композиції, виконаної орловським способом друку;
  • напис “НБУ”, виконаний позитивним мікротекстом, що повторюється та частково обмежує знизу зображення будівлі Президії Національної академії наук України.

10. Орловський друк – спеціальний вид друку, що забезпечує різкий перехід одного кольору в інший на елементах дизайну без їх розривів і зміщення.

На лицьовому боці банкноти – цифрове позначення номіналу “1000” у нижньому лівому куті банкноти та орнамент з латентним зображенням.

На зворотному боці банкноти – фонові сітки, геометричні елементи у кутах банкноти.

11. Райдужний друк – спеціальний вид друку, що забезпечує поступовий перехід одного кольору в інший на елементах дизайну без їх розривів і зміщення (на лицьовому боці – переходи зліва направо у фоновій композиції у правій частині банкноти; на зворотному боці – перехід зліва направо в зображенні будівлі Президії Національної академії наук України та у фрагментах фонової художньої композиції).

12. Протикопіювальна сітка – зображення з тонких ліній, що під час копіювання або сканування банкноти відтворюється у вигляді “муару”. Розташовані на обох боках банкноти.

Крім елементів захисту для візуального визначення банкнота має елементи захисту, які визначаються в ультрафіолетових, інфрачервоних променях та мають магнітні властивості.